ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΙΛΛΙΣ

,killis

.

ΚΙΛΛΙΣ

.

……….Το Κιλλίς ήταν μικρός δήμος που ανήκε στον Καζά τού Κιοπρού και στο Σαντζάκι τής Αμάσειας. Γνωστός από την μεγάλη εκκλησία τού Αγίου Γεωργίου.

……….Το Σαντζάκι τής Αμάσειας ήταν χωρισμένο σε 6 Καζάδες με αντίστοιχες έδρες και αριθμό κωμοπόλεων και χωριών. Ο Καζάς τής Αμάσειας είχε έδρα την ομώνυμη πόλη και αποτελείτο από 12 κωμοπόλεις και 251 χωριά.

***

Σχετική ενότητα: Πόντος 

Αντί πηγής:

Ευχαριστώ θερμά τον καλό φίλο Κωνσταντίνο Νίγδελη γιά την παραχώρηση τόσο τού έργου «Πατρίδες Ελλήνων» το οποίο περιέχει τις όμορφες φωτογραφίες, όσο και γιά την άδεια δημοσιεύσεώς τους.

Επιμέλεια εικόνας και κειμένου: λληνικ μερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση