ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΣΑΧΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Σαχίνης Γεώργιος  1789-1864 ΥΔΡΑ.

Σαχίνης Γεώργιος (Ὕδρα 1789 – Ἀθήνα 29-10-1864)
.

Ἀγωνιστής, ἀπὸ τοὺς ἰκανότερους πλοιάρχους τοῦ ἑλληνικοῦ ναυτικοῦ κατὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Εἶχε ἐκπαιδευτεῖ στὴν Κέρκυρα καὶ ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία εἶχε ἐπιδοθεῖ στὸ ναυτικὸ ἐπάγγελμα. Μὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ Ἀγώνα ἐντάχθηκε στὴ ναυτικὴ ὑδραϊκὴ δύναμη ὑπὸ τὸν Ἀνδρέα Μιαούλη. Πῆρε μέρος σὲ πολλὲς ναυτικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ χρησιμοποιήθηκε ἐπίσης ἐξαιτίας τῆς γλωσσομάθειάς του πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὸν ἐχθρικὸ στόλο ἢ τὸ στόλο τῶν ξένων δυνάμεων. Ἀξιομνημότευτη ὑπῆρξε ἡ δράση του στὸν Ἰόνιο καὶ Ἰταλικὸ κόλπο. Τὸ 1823 ἔγινε διοικητὴς Σύρου καὶ Μυκόνου·  μὲ τὴν ἔλευση τοῦ Καποδίστρια τὸ 1828, ἔγινε κυβερνήτης τῆς ἐθνικῆς κορβέτας, «Ὕδρα» μὲ τὴν ὁποῖα τοῦ ἀνατέθηκε ὁ ἀποκλεισμός τοῦ Μαλιακοῦ Κόλπου, καὶ τὸ 1836 ὁρίστηκε ἀρχηγὸς τῆς ναυτικῆς μοίρας τοῦ Αἰγαίου. Διετέλεσε ὑπασπιστὴς τοῦ βασιλέα Ὄθωνα καὶ διευθυντὴς τοῦ Ναυτικοῦ Διευθυντηρίου Πόρου. Τὸ 1844, προήχθη σὲ ὑποναύαρχο, ἐνῷ στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1862, ὑπερασπίστηκε τὰ ἀνάκτορα.

Μικρὸ ἱστορικό τῆς οἰκογενείας

Ὁ παπποὺς τοῦ Γεωργίου Σαχίνη, εἶχε τὸ ἐπώνυμο Κιοσσές. Ἦταν  προεστὸς  τῆς Ὕδρας. Ἡ οἰκογένεια  εἶχε ἔρθει στὸ νησὶ  γύρω στὰ 1700  ὰπό τὴν Γένοβα. Τὸ 1770,   κατὰ  τὴν  Ρωσικὴ ἐπανάσταση  ἐναντίον τῶν τούρκων, ὁ Κιοσσὲς ἦταν  διοικητὴς Αἰγίνης. Τότε συνελήφθη  ἀπό τοὺς τούρκους, ἀλλά ἐνῷ μεταφερόταν στὴν Κωνσταντινούπολι  πνίγηκε.

Ὁ υἱός τοῦ  Κιοσσέ, Δημήτριος (1759-1808),  ἦταν διακπεραιωτὴς ἀλληλογραφίας τοῦ ὀθωμανικοῦ στόλου καὶ λόγῳ τῆς ταχύτητάς του πῆρε τὸ παρωνύμιο «Σαῒν»  ἤ «Σαχὶν»  (ταχὺς= σαῒνι),   τὸ  ὁποῖο  καὶ καθιέρωσε ὡς ἐπώνυμο.

Διετέλεσε προεστὸς τῆς Ὕδρας,  ἀλλά  τὸ 1808, συνελήφθη μὲ δόλο ἀπό τὸν Ἀλῆ  Πασᾶ  στὸ Ἰόνιο  πέλαγος, μαζὶ μὲ τοὺς δὐο  γιοὺς του, τὸν Ἀντώνιο  καὶ τὸν Γεώργιο, ἐπειδή  δὲν συμφώνησαν νὰ τοῦ πουλήσουν τὸ πλοῖο τους «ΙΡΙΣ»,  τὸ μεγαλύτερο τῆς ἐποχῆς,  ὅπως γράφει ὁ Λιγνὸς  στὸ “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ”.

Μὲ τὸ πλοῖο αὐτό ταξίδευαν  γιὰ εὐρωπαϊκό λιμάνι, μεταφέροντας  χρυσὸ  γιὰ νὰ συνεχίσει  ὁ Ἀντώνιος  τὶς σπουδὲς του· εἶχε ἤδη φοιτήσει τρία χρόνια   στὴν Σχολὴ τῶν Κυδωνιῶν. Ὁ Δημήτριος  καὶ ὁ Ἀντώνιος ἐξαφανίστηκαν, ἀλλά ὁ  Γεώργιος, κατάφερε νὰ δραπετεύσει  καὶ νὰ ἀναδειχθεῖ  σὲ ἰκανότατο ἀγωνιστή. Ἔλαβε μέρος σὲ πάνω ἀπό εἴκοσι ναυμαχίες ὑπό τὸν ναύαρχο Ἀνδρέα Μιαούλη.

Ὁ  Γεώργιος, εἶχε ἕνα ἀδελφό,  τὸν Σταῦρο,  ποὺ ἦταν  διοικητὴς τῆς Σφακτηρίας. Πῆρε μέρος σὲ πολλὲς μάχες καὶ ἔπεσε  στὴν Σφακτηρία, ὄπου ὑπάρχει μνημεῖο του.

Πηγὴ 1 : http://www.koutouzis.gr/ 

Πηγὴ 2 : http://www.hydra.gr/ 

 Ἐπιλογή ἀποσπασμάτων, ἐπεξεργασία κειμένου καὶ πολυτονισμός :

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο 

Αφήστε μια απάντηση