ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ – ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΛΟΥ

.

07 Θέατρο Δήλου.

Θέατρο Δήλου

.

Τὸ θέατρο, κτισμένο στὴν πλαγιὰ ἑνός λόφου, βρίσκεται στὸ νοτιοδυτικὸ τομέα τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου [λεγόμενη συνοικία τοῦ θεάτρου]. Οἰκοδομήθηκε σταδιακὰ μέσα στὸν 3ο αι. π.Χ. Οἱ ἀναλημματικοί τοίχοι ποὺ στηρίζουν τὸ κοῖλο, εἶναι ἀπό λευκὸ μάρμαρο. Τὸ κοῖλο ἀποτελεῖται στὸ κάτω μέρος ἀπό εἴκοσι ἔξι σειρὲς ἐδωλίων, ἐνῷ τὸ ἀνώτερο τμῆμα, μετὰ τὸ πλακοστρωμένο μὲ λευκὸ μάρμαρο διάζωμα, ἔχει δεκαεπτὰ σειρές.

Ἡ κάτοψη τοῦ θεάτρου, ὅπως φαίνεται ἀπό τὸ ὡοειδές περίγραμμα τοῦ ἐξωτερικοῦ τοίχου, παρουσιάζει ἕνα ἰδιόρρυθμο σχεδίασμά τοῦ κοίλου. Τὸ κοῖλο εἶναι περισσότερο διευρυμένο ὡς πρὸς τὸν ἄξονα τοῦ βάθους, παρὰ  πρὸς τὸν ἄξονα τοῦ πλάτους.

Ἡ ὀρχήστρα εἶναι κυκλικὴ καὶ ἔχει στὴν περιφέρειά της ἀποχετευτικό ἀγωγό.

Ἡ προσέλευση τῶν θεατῶν στὸ θέατρο, διευκολυνόταν ἀπό πολλὲς εἰσόδους, ἀπό τὰ πλευρικὰ ἀνοίγματα, ἀπό μία εἴσοδο στὰ ἀνατολικά στὸ ὕψος τοῦ θεάτρου καὶ ἀπό τὶς θύρες τῶν παρόδων.

Ἡ σκηνὴ ἦταν ἕνα ὀρθογώνιο οἰκοδόμημα, μὲ μία θύρα στὴ δυτικὴ πλευρὰ καὶ τρεῖς στὴν ἀνατολική. Καὶ στὶς τέσσερεις πλευρὲς, σχηματιζόταν κιονοστοιχία. Στὴν ἀνατολική πλευρᾶ, ὑπῆρχε τὸ προσκήνιο μὲ τοὺς δωρικοὺς ἡμικίονες, ἐνῷ οἱ ὑπόλοιπες, περιβάλλονταν ἀπό στοὲς, ἄλλη μία ἰδιομορφία τοῦ θεάτρου τῆς Δήλου.

Οἱ μετόπες τοῦ προσκηνίου ἦταν διακοσμημένες μὲ βουκράνια καὶ τρίποδες. Τὸ θέατρο ὑπολογίζεται ὅτι χωροῦσε 5.500 ἄτομα.

***

Πηγή: Ἀρχαία θέατρα, τῶν Δ. Μποσνάκης καὶ Δ. Γκαγκτζῆς, ἀπό τὶς ἐκδ. ΙΤΑΝΟΣ.

Αφήστε μια απάντηση