ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑ΄ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ (9/2/1404-29/5/1453)

,

.

Κωνσταντῖνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, ὁ τελευταῖος Αὐτοκράτωρ

 

……….Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος Δραγάσης, γεννήθηκε στὶς 9 Φεβρουαρίου τοῦ 1404. Τέταρτος γιὸς καὶ ὄγδοο ἀπό τὰ παιδιὰ τοῦ Μανουὴλ Β΄Παλαιολόγου καὶ τῆς πριγκίπισσας τῆς Σερβίας, τῆς Ἑλένης Δραγάση. Ἦταν ὁ μόνος ἀπό τὰ παιδιὰ τοῦ ζεύγους ποὺ χρησιμοποιοῦσε καὶ τὸ ἐπίθετο τῆς μητέρας του (Ντραγκᾶς-Δράκος) καὶ γι΄ αὐτό συχνὰ χαρακτηριζόταν ἤ παρομοιαζόταν μὲ δράκοντα στὴν γραμματεία τῆς ἐποχῆς, ἐνῷ ὁ λαὸς τοῦ χάρισε μὲ θαυμασμὸ τὸ παρατσούκλι Δράκων, μετὰ τὶς μεγάλες του νίκες σὲ Αχαΐα καὶ Βοιωτία.

……….Μεγάλωσε ὑπό τὴν Δεσποτεία τοῦ ἀδελφοῦ του Θεόδωρου, ποὺ εἶχε ἀναλάβει τὸν Μοριᾶ ἀπό τὸ 1407. Ἡ ἐξαιρετικά καλλιεργημένη αὐλή τοῦ Δεσποτάτου ἦταν τὸ σχολειὸ του καὶ πρῶτος του «δάσκαλος» ὁ Πλήθωνας Γεμιστός.

……….Ἀπό τὰ πιὸ κοντινὰ του σὲ ἡλικία ἀδέλφια, δέθηκε μὲ τὸν ἀσθενικό Θωμᾶ, παρὰ μὲ τὸν Δημήτριο, τὸν κακότροπο, φιλόδοξο κι ἀδίστακτο ποὺ ἐπιβουλευόταν τὸ Δεσποτᾶτο, ἀλλά καὶ τὸν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Δημήτριος ἦταν αὐτός ποὺ τὸ 1442 συμμάχησε μὲ τοὺς τούρκους ἐλπίζοντας νὰ καταλάβει τὴν Πόλη καὶ τὸν θρόνο της. Τότε, ἐρχόμενος τάχιστα μὲ στρατό, ὁ Κωνσταντῖνος ἔσωσε τὸν βασιλέα καὶ ἀδελφό του, τὸν Ἰωάννη Ι΄(ἐκείνη τὴν περίοδο ἔχασε καὶ τὴν δεύτερη σύζυγό του, τὴν Αἰκατερίνη Γατελούζου). Εἶχε προηγηθεῖ ἕνας σύντομος γάμος (πολιτικοῦ) συμφέροντος.

……….Τὸν Μάρτιο τοῦ 1428 ὁ Κωνσταντῖνος ἦρθε σὲ γάμο μὲ τὴν πριγκίπισσα Μαγδαλένα τῆς Ἠπείρου, ἀνεψιά τοῦ κυβερνήτη τῆς Ἠπείρου Μάριο Τόκκο, ἡ ὁποία πέθανε δύο χρόνια ἀργότερα. Ἡ προίκα του γι΄ αὐτὸν τὸ γάμο ἦταν ὅλα τὰ ἐδάφη τοῦ Τόκκο στὴν Πελοπόννησο, ἀπὸ ὅπου καὶ ξεκίνησε τὶς ἐκστρατεῖες του κατὰ τῶν Φράγκων καὶ τῶν τούρκων.

……….Ἀπό νεαρὴ ἡλικία ἐπέδειξε στρατιωτικὲς καὶ διοικητικὲς ἱκανότητες. Ξεχώριζε ἀπό ὅλα τὰ ἀδέρφια γιὰ τὸν καλὸ ἄν καὶ αὐστηρὸ του χαρακτῆρα.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό:  www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση