ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ–ΤΟ ΡΩΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α΄ Π.Π.

..

..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ –ΤΟ ΡΩΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α’ Π.Π.

,Οἱ ἐπιπτώσεις τῶν μαχῶν τοῦ Καυκάσου στὸν Ἑλληνισμό τοῦ Πόντου

ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΡΕΣΤ ΛΙΤΟΦΣΚ

,Περίληψη 

……….Μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ Α’ΠΠ (ἀρχές Αὐγούστου 1914), ἡ ὀθωμανική αὐτοκρατορία, ἐπίσημα (καὶ ὑποκριτικά), τήρησε οὐδέτερη στάση, θέλοντας νὰ κερδίσει χρόνο γιὰ καλλίτερη προπαρασκευὴ πρὶν εἰσέλθει στὸν πόλεμο, στὸ πλευρὸ τῶν Κεντρικῶν Δυνάμεων.

Οὐσιαστικά ἐξουσιάζουν οἱ νεότουρκοι ἀπό τὰ μέσα τοῦ προηγούμενου χρόνου, καὶ ἔχουν ἐπιλέξει νὰ ταχθοῦν μὲ τὸ πλευρὸ τῆς Γερμανίας ποὺ τὶς τελευταίες δεκαετίες ὑποστήριζε σθεναρότατα τὴν ὀθωμανική αὐτοκρατορία μὲ πολλοὺς τρόπους. Ἕνας ἀπό αὐτούς ἦταν ἡ ἀναδιοργάνωση τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ.

……….Στὶς 29/10/1914, χωρὶς προηγούμενη κήρυξη πολέμου, ὁ τουρκικὸς στόλος, ὑπό τὴν διοίκηση τοῦ Γερμανοῦ ναυάρχου Σουσόν, βομβάρδισε τὰ ῥωσικὰ λιμάνια τῆς Ὁδησσοῦ, Σεβαστουπόλεως, Θεοδοσίας, καὶ Νοβοροσὶσκ στὸν Εὔξεινο Πόντο. Μὲ ἄκρατη προπαγάνδα, οἱ νεότουρκοι καλοῦσαν ὅλους τοὺς μουσουλμάνους (καὶ ἐκτός τουρκίας), σὲ ἱερό πόλεμο. Στὸ ῥωσικὸ ἔδαφος, περιοχὲς στατηγικῆς ἀξίας ἦταν τὰ φρούρια τοῦ Κάρς καὶ τοῦ Ἀρνταχάν, ἡ Τιφλίδα καὶ ἡ περιοχὴ τοῦ Μπακοῦ στὴν Κασπία.

……….Μὲ τὴν ἐπίθεση λοιπὸν τῆς τουρκίας, ἐνεργοποιήθηκε τὸ μέτωπο τοῦ Καυκάσου. Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1915, στὴν μεγάλη μάχη τῆς Ἀρμενίας, οἱ τοῦρκοι ὑπέστησαν συντριπτικὴ ἥττα καὶ ἀπώλεσαν ὁλόκληρη τὴν Ἀρμενία. Γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἥττα τους, κατηγόρησαν τοὺς χριστιανοὺς στρατιῶτες ποὺ εἶχαν ἐντάξει στὸν ἱερό στρατὸ καὶ γιὰ νὰ τοὺς τιμωρήσουν (ἀφορμή γιὰ νὰ ξεκαθαρίσουν ἐθνολογικά τὶς περιοχές), ἐνέτειναν καὶ μεθόδευσαν μία σειρὰ προϋπαρχόντων μέτρων, ὅπως φορολογία, δήμευση, ἐπιτάξεις, λεηλασίες, ἐξισλαμισμοί, σφαγὲς κ.ἄ.

……….154.000 περίπου Ἕλληνες τῆς Μ.Ἀσίας ἐξορίστηκαν. Ἀπό τοὺς 500.000 Ἕλληνες τοῦ Πόντου, οἱ 235.000 ἐκτοπίσθηκαν καὶ 80.000 κατέφυγαν στὴν Ῥωσία. 250.000 Ἕλληνες ὑπολογίζεται ὅτι ἐξοντώθηκαν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου. Γιὰ τοὺς Ἀρμένιους, οἱ τοῦρκοι παραδέχονται ὅτι ἐξόντωσαν «μόνο»!!  500.000.

……….Πολλοὶ Ἕλληνες τοῦ Πόντου, κατέφυγαν σὲ ὀρεινές περιοχὲς καὶ ὀργάνωσαν ἀνταρτοπόλεμο κατὰ τῶν τουρκικῶν δυνάμεων. Ὅμως,  ὁ ῥωσικός στρατὸς βρισκόταν πλέον σὲ οἰκτρή κατάσταση καὶ δὲν μποροῦσε νὰ συνεχίσει τὶς ἐπιθετικές καὶ νικηφόρες ἐπιχειρήσεις, μὲ ἀποτέλεσμα  ἀπό τὸν Νοέμβριο τοῦ 1916, οἱ ἀντίπαλοι νὰ διακόψουν τὶς συγκρούσεις καὶ νὰ ἀποσυρθοῦν πρὸς διαχείμαση.

……….Τὸ ῥωσικό σχέδιο ἀντεπιθέσεως τοῦ ἀρχιδοῦκα Νικολάου, ἔμεινε ἀνεφάρμοστο καὶ μισό, μετὰ τὴν ἐπανάσταση τῶν Μπολσεβίκων καὶ τὴν ἐκθρόνιση τοῦ Τσάρου. Ἡ φιλειρηνικὴ προπαγάνδα εἶχε ἀρνητικές συνέπειες καὶ ἀποδιοργάνωσε τὸν ῥωσικό στρατό. Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1917 οἱ Ῥῶσοι, ἀποσύρθηκαν ἀπό τὸν Καύκασο, ἀφήνοντας μόνο μικρὲς φρουρὲς στὶς πόλεις καὶ ἑνῷ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὸ γεγονὸς τῆς πλήρους ἀποσυνθέσεως τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ, ἡ μπολσεβίκικη κυβέρνηση τοῦ Λένιν, διέταξε τὴν μονομερὴ κατάπαυση τῶν ἐχθροπραξιῶν σὲ ὅλα τὰ μέτωπα καὶ μὲ τὴν συνθήκη τοῦ Μπρέστ Λιτόφσκ, δέχθηκαν τὴν ἐπαναφορά τῶν ῥωσοτουρκικῶν συνόρων στὸν Καύκασο, στὴν γραμμὴ ποὺ ἴσχυε πρὶν τὸ 1878.

……….Ὅ,τι δὲν εἶχαν πετύχει οἱ τριετεῖς σκληροὶ ἀγῶνες, οἱ ἀπώλειες καὶ οἱ παντοειδεῖς δυσμενεῖς συνθῆκες γιὰ τὸν ῥωσικό στρατὸ, τὸ πέτυχε ἡ διάλυση τοῦ κράτους σὲ λίγους μῆνες. Ἡ ἀποχώρηση τῶν ῥωσικῶν δυνάμεων, ἄφησε τοὺς χριστιανοὺς τῆς περιοχῆς στὸ ἔλεος τῶν νεότουρκων.

……….Οἱ νεότουρκοι ἀποδείχθηκαν τελείως ἀνίκανοι ἡγέτες, ἀλλά ἄριστοι συνεχιστὲς τῆς μακρᾶς ἱστορικῆς παράδοσης τῆς φυλῆς τους, στὴν ὀργάνωση καὶ μεθόδευση ἐξόντωσης, ἀλλοφύλων καὶ κυρίως ἀλλοθρήσκων ὑπόδουλων λαῶν, ἐπιδειδόμενοι σὲ ἕνα ὅργιο ὡμοτήτων κατὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἀρμενίων, μὲ κατάληξη τὴν Γενοκτονία .

……….Μετὰ τὴν Συνθήκη, ἡ τουρκία ἐκτός ἀπό τὰ ἐδάφη ποὺ εἶχε χάσει κατὰ τὸν πόλεμο, ἀποκτοῦσε καὶ τὶς περιοχὲς, Κάρς, Ἀρνταχάν καὶ Βατοῦμ. Φυσικὰ οἱ τοῦρκοι δὲν ἄφησαν ἀνεκμετάλλευτο τὸ γεγονὸς τῆς ὑπαναχωρήσεως, καὶ ἀναβίωσαν τὰ μεγαλεπήβολα σχέδιά τους, νὰ κατακτήσουν τὴν κεντρικὴ Ἀσία καὶ νὰ δημιουργήσουν τὴν μεγάλη τουρκομουσουλμανικὴ αὐτοκρατορία.


Αφήστε μια απάντηση