Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 1941

,

6-4-1941 Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ,

Η Γερμανική επίθεση κατά τής Ελλάδος τον Απρίλιο τού 1941 

,

……….[ ]Την 6η Απριλίου 1941, τα γερμανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν ταυτόχρονη επίθεση εναντίον τόσο τής Γιουγκοσλαβίας (επιχείρηση 25 ή επιχείρηση Τιμωρία) όσο και εναντίον τής Ελλάδος (επιχείρηση Μαρίτα). Είχε προηγηθεί η ενημέρωση τού Έλληνα πρωθυπουργού από τον Γερμανό Πρεσβευτή στην Αθήνα πρίγκιπα Viktor von Erbach. Ο τελευταίος επεσκέφθη (μαζί με τον ελληνομαθή στρατιωτικό ακόλουθο Αντισυνταγματάρχη Clemm von Hohenberg) την οικία τού Έλληνα πρωθυπουργού, προκειμένου να τού επιδώσει την σχετική διακοίνωση. Ο Κορυζής ανέγνωσε βιαστικά το κείμενο και ο Γερμανός διπλωμάτης τού είπε :

……….«Θα πρέπει να πληροφορήσω την Υμετέρα εξοχότητα ότι την στιγμήν ταύτην εκ μέρους τής γερμανικής κυβερνήσεως επιδίδεται διακοίνωσις εις τον εν Βερολίνω Έλληνα πρεσβευτήν. Διά τής διακοινώσεως, Σας γνωρίζομεν, ότι τα γερμανικά στρατεύματα θα εισέλθουν εις το ελληνικόν έδαφος σήμερον την πρωΐαν, κατόπιν τής εν Ελλάδι αφίξεως Αγγλικών στρατιωτικών δυνάμεων».

……….Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κορυζής, σηκώθηκε από την πολυθρόνα του και τού απήντησε: «Παρακαλώ διαβιβάσετε εις την Υμετέραν κυβέρνησιν ότι η Ελλάς υπεραμυνομένη τού πατρίου εδάφους θα αντιτάξει αντίστασιν διά των όπλων εις πάσαν απόπειραν των γερμανικών στρατευμάτων όπως εισβάλλουν εις αυτό».

……….Ο Viktor von Erbach χαιρέτησε με σεβασμό και έφυγε. Ο Κορυζής ενημέρωσε τον Βασιλέα Γεώργιο Β’, τον Αρχιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο και τον υπουργό Ασφαλείας Κωνσταντίνο Μανιαδάκη. Την 7η πρωϊνή, έλαβε χώρα μία έκτακτη συνεδρίαση τού Υπουργικού Συμβουλίου υπό την προεδρία τού Βασιλέως. Λίγο μετά, το Γενικό Στρατηγείο εξέδωσε το υπ’ αρίθμ. 162 Πολεμικόν Ανακοινωθέν :

……….«Πρωΐα 6ης Απριλίου 1941. Από τις 5: 15 ώρας τής σήμερον, ο εν Βουλγαρία ευρισκόμενος γερμανικός στρατός, προσέβαλεν απροκλήτως τα ημέτερα στρατεύματα τής Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται τού πατρίου εδάφους».

……….[ ]Η γερμανική επίθεση εξεδηλώθη νωρίς το πρωΐ τής 6ης Απριλίου. Οι Γερμανοί ετήρησαν το χρονικό όριο το οποίο είχαν αναγράψει στα διπλωματικά τους κείμενα σε αντίθεση με τους Ιταλούς οι οποίοι επετέθησαν 30 λεπτά προ τής λήξεως τού δικού τους τελεσιγράφου! Η κύρια προσπάθεια τού εχθρού εξεδηλώθη προς το αριστερό τής αμυντικής τοποθεσίας και κυρίως κατά των τοποθεσιών Μπέλες και Ρούπελ.

……….Τα ημέτερα τμήματα προέβαλαν σθεναρή άμυνα επί τής γραμμής των οχυρών. Πιό συγκεκριμένα, στον τομέα Έβρου οι άνδρες τής 50ης Γερμανικής Μεραρχίας εκινήθησαν εκατέρωθεν τής οδού Κίρτζαλη – Νυμφαία – Κομοτηνή. Σύντομα, περικύκλωσαν το οχυρό Νυμφαία, οι μαχητές τού οποίου αντιστάθηκαν σθεναρά παρά το συνεχές σφυροκόπημα τού γερμανικού πυροβολικού αλλά και την έντονη δράση τής εχθρικής αεροπορίας.


  • Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο : www.e-istoria.com  

Σχετικοί σύνδεσμοι: 

Αφήστε μια απάντηση