Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

,

,

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ,

,

,

Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα στὴ Λευκάδα

,

,

Τοῦ Γιάννη Ζαμπέλη
Πρώτη δημοσίευση: ἑβδομαδιαῖα ἐφημερίδα «Τὰ Νέα τῆς Λευκάδας» (Πᾶσχα 2005)

,

,

Εἰσαγωγικό σημείωμα α΄ μέρους.

,

Ἡ ἑβδομάδα πρὶν τὸ Πᾶσχα ὀνομάστηκε Μεγάλη ἀπό τοὺς πρώτους κιόλας χριστιανικοὺς αἰῶνες, διότι μεγάλα καὶ κοσμοσωτήρια γεγονότα συνέβησαν στὴ διάρκειά της. Κέντρο αὐτῶν τῶν γεγονότων εἶναι βεβαίως τὰ ἅγια Πάθη, ἡ θεόσωμη Ταφὴ καὶ ἡ ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

Καθεμιᾶ ἀπό τὶς μέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, εἶναι ἀφιερωμένη σὲ κάποιο πρόσωπο ἤ γεγονὸς. Ἡ ὑμνολογία καὶ τὰ ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα, ἰδιαιτέρως κατανυκτικὰ, συνταιριάζουν καὶ μᾶς βοηθοῦν νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ βιώσουμε ἀληθινά τὰ Πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Λέει χαρακτηριστικὰ ἕνας ὕμνος: «Συμπορευθῶμεν αὐτῷ καὶ συσταυρωθῶμεν… ἴνα καὶ συζήσωμεν αὐτῷ…»

Τὸ σύντομο αὐτό ἀφιέρωμα τῶν «Νέων τῆς Λευκάδος» δὲν εἶναι παρὰ ἕνα ἡμεροδρόμιο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας.

Ξεκινώντας ἀπό τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου καὶ κλείνοντας μὲ τὴν Κυριακὴ τοῦ Πᾶσχα, θὰ προσπαθήσουμε:

α. νὰ προσεγγίσουμε τὸ τιμώμενο κάθε μέρα πρόσωπο ἤ γεγονὸς,

β. νὰ μάθουμε (οἱ νεώτεροι) ἤ νὰ θυμηθοῦμε (οἱ παλαιότεροι) πῶς γιορτάζονταν οἱ «ἅγιες μέρες» στὴν Λευκάδα παλαιότερα (κυρίως στὴν πόλη, τὴν Ἁγία-Μαῦρα)

,
(…)  Κέντρο αὐτοῦ τοῦ «ὀδοιπορικοῦ» εἶναι ἡ Θεία Λατρεία. Καὶ τοῦτο διότι Μεγάλη Ἑβδομάδα χωρὶς λατρευτικὴ ζωὴ δὲν ἔχει κανένα νόημα.

 

Στὴν Ἐκκλησία σταυρώνεται ὁ Χριστὸς καὶ ἀνασταίνεται. Ἐκεῖ γίνεται ἡ ἀληθινή γιορτὴ. Ἐκεῖ παρατίθεται τὸ ἀληθινό Δεῖπνο τῆς Εὐχαριστίας.

Ὅλα τὰ ἄλλα (ἔθιμα, διατροφικὲς συνήθειες κτλ.) γύρω ἀπό τὴν ἐκκλησιαστική ζωὴ περιστρέφονται, καὶ ἀπ’ αὐτήν νοηματοδοτοῦνται.

Αὐτό δὲν σημαίνει ὅμως πὼς δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε στὰ μεγαλοβδομαδιάτικα καὶ τὰ πασχαλινὰ ἔθιμα – ὅσα ἐπιβιώνουν κι ὅσα χάθηκαν….

ν

ν

ν

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

n

n

[ shortlink ]  :  http://wp.me/p12k4g-4t7

,

,

 

Αφήστε μια απάντηση