ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

M

Ἀττικός μελανόμορφος καλυκωτὸς κρατὴρ, 530π.Χ. - Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν- πιθανῶς ἀναπαριστᾶ τὴν μάχη γύρω ἀπό τὸ σῶμα τοῦ Πατρόκλου .

Ἀττικός μελανόμορφος καλυκωτὸς κρατῆρ, 530π.Χ. - Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν- πιθανῶς ἀναπαριστᾶ τὴν μάχη γύρω ἀπό τὸ σῶμα τοῦ Πατρόκλου

.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ –ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

,

Κείμενο : Τχης [ΠΒ] Νικόλαος Γιοβανούδης

Περιεχόμενα :

Ιστορικές πηγές – Σύντομη ιστορική αναδρομή – Ο Αρχιδάμειος πόλεμος [431-421 πρώτες επιχειρήσεις] – Θάνατος Περικλή και επικράτηση φιλοπόλεμης μερίδος- Εντατικοποίηση του πολέμου – Η Νικίειος ειρήνη – Μεσοπόλεμος [421-415] – Η Σικελική εκστρατεία [415-413 ]- Ο Δικελεικός πόλεμος [413-404]- Ολιγαρχική μεταπολίτευση στην Αθήνα – Η συνέχεια και το τέλος του πολέμου – Η Υψηλή Στρατηγική της Αθήνας – Στρατηγική Αθήνας μετά τον Περικλή – Η Υψηλή Στρατηγική της Σπάρτης – Αποτελέσματα – Συνέπειες του Πολέμου – Επίλογος.

……….[ ]Η κυριότερη πηγή γιά τον Πελοποννησιακό πόλεμο είναι οι «Ιστορίαι» τού Θουκυδίδου, γραμμένη σε οκτώ βιβλία, όπου εξιστορούνται τα γεγονότα από την αρχή του πολέμου μέχρι το 411 π.Χ., δηλαδή έως την νίκη των Αθηναίων στο Κυνός σήμα και την επαναφορά της Κυζίκου στην Αθηναϊκή Συμμαχία.

……….Τα γεγονότα από το 411 π.Χ. μέχρι την λήξη του πολέμου το 404 π..Χ. συνεχίζει ο Ξενοφών στα δύο πρώτα βιβλία των «Ελληνικών» του. Από τα έργα του Θεόπομπου από την Χίο, του Κράτιππου, του Ελλάνικου από την Λέσβο και άλλων νεοτέρων συγγραφέων, σώζονται μόνον αποσπάσματα, ενώ οι κωμωδίες του Αριστοφάνους περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Αθήνα. Σημαντική πηγή τέλος αποτελούν και οι επιγραφές της εποχής ιδιαίτερα όμως οι συνθήκες μεταξύ των πόλεων.

……….[ ]Ο Πελοποννησιακός πόλεμος αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ιστορία της αρχαίας περιόδου της Ελλάδος. Η έκβασίς του, όποια και αν ήταν, θα έπαιζε αποφασιστικό ρόλο στην ιστορική εξέλιξη του αρχαίου Ελληνισμού. Πέρα όμως από τις συνέπειες αυτού, όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω, η μελέτη του μέσα από τις πηγές και κυρίως το έργο του Θουκυδίδου, έχει πολλά να διδάξει στον σύγχρονο μελετητή της Ιστορίας.

……….Τα μοντέλα που εφάρμοσε ο αρχαίος Ιστορικός για να ερμηνεύσει την συμπεριφορά των συγχρόνων του πολιτικών οντοτήτων, μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν από τους σημερινούς μελετητές των διεθνών σχέσεων. Επίσης οι στρατηγικές που εφαρμόστηκαν από τους δύο αντιπάλους, παραμένουν διαχρονικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν οδηγοί των συγχρόνων ηγετών.

……….Ο Ερμοκράτης του Έρμωνος μιλώντας προς τους Συρακουσίους, μεταξύ άλλων είχε πει τα εξής, που καταδεικνύουν την διαχρονικότητα των διδαγμάτων του Πελοποννησιακού πολέμου:

«Δεν κατηγορώ εκείνους που επιζητούν να επεκτείνουν την εξουσία τους. Κατηγορώ εκείνους που είναι πρόθυμοι να υποταχτούν».

«…καὶ οὐ τοῖς ἄρχειν βουλομένοις μέμφομαι, ἀλλά τοῖς ὑπακούειν ἑτοιμοτέροις οὖσιν·».

Θουκυδίδου Ιστορίαι, βιβλίο Δ’σελ.194, 195.

 


  • Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο: www.e-istoria .com

Αφήστε μια απάντηση