ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ-ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ 1547

 

ΑΓΙΟ ΦΩΣ 2,

Τὸ θαυμαστὸ γεγονὸς τοῦ 1547 μετὰ Χριστὸν

,

Μία ἀκόμη ἀπόδειξη τῆς αὐθεντικότητας τῆς Ὀρθοδοξίας

Πρόκειται γιὰ τὸ θαυμαστὸ γεγονὸς ποὺ συνέβη τὴν ἐποχή ποὺ οἱ ἄραβες κατέλαβαν τὰ Ἱεροσόλυμα (1547 μ.Χ.) καὶ τοὺς Ἁγίους Τόπους. Τὴν ἐποχή ποὺ τοῦρκος διοικητὴς ἦταν ὁ Μουρᾶτ IV καὶ πατριάρχης Ἱεροσολύμων ὁ Σοφρώνιος Β΄.

Τότε οἱ Ἀρμένιοι αἰρετικοί, ποὺ ἀπό χρόνια ἔψαχναν εὐκαιρία νὰ “βάλουν χέρι” στὰ Ἱερά προσκυνήματα καὶ μάλιστα στὸν Πανάγιο Τάφο καὶ νὰ “βγάλουν” αὐτοί τὸ Ἅγιο Φῶς, δωροδόκησαν τὸν τοῦρκο διοικητὴ νὰ δώσῃ διαταγὴ νὰ παραμείνουν οἱ Ὀρθόδοξοι ἐκτός ναοῦ τὸ Μ.Σάββατο κατὰ τὴν τελετὴ ἀφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτὸς!

Καὶ τὸ πέτυχαν…

Αὐτό ἔφερε μεγάλη λύπη στοὺς Ὀρθοδόξους ποὺ συνέρρευσαν ἀπό ὅλα τὰ μέρη τοῦ κόσμου γιὰ νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ δοῦν τὸ γεγονὸς. Ὅλοι περίμεναν ἔξω ἀπό τὸν Ναὸ καὶ προσευχόταν μὲ θέρμη στὸν Θεὸ νὰ τοὺς δώσῃ τὸ Ἅγιο Φῶς καὶ νὰ δώσῃ διέξοδο στὴν κρίση.

Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ μουεζίνης ἀπό τὸν διπλανὸ μιναρὲ παρακολουθοῦσε μὲ περιέργεια τὴν ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων.

Ὅταν λοιπὸν οἱ Ὀρθόδοξοι μὲ τὸν Πατριάρχη προσεύχονταν ἔξω ἀπό τὸν Ναὸ, τὸ πρωῒ ἐκεῖνο τοῦ Μ. Σαββάτου τοῦ 1547, τὸ Ἅγιο Φῶς, ξεπήδησε ἀπό τὴν κολώνα τῆς εἰσόδου ὅπου στεκόταν καὶ ἀπό τότε ἡ κολώνα εἶναι ἀνοιγμένη καὶ καπνισμένη!

Ἔτσι οἱ Ὀρθόδοξοι, ἄναψαν τὶς λαμπάδες τους, ἐνῷ οἱ Ἁρμένιοι ἔφυγαν ντροπιασμένοι καὶ δὲν τόλμησαν ἔκτοτε νὰ ἀξιώσουν τὸ προνόμιο αὐτό.

Ὁ μουσουλμάνος μουεζίνης ποὺ εἶδε τὸ θαῦμα μπροστὰ στὰ μάτια τόσων ἀνθρώπων, πήδησε ἀπό τὴν χαρὰ του ἀπό τὸν μιναρὲ καὶ ὁμολόγησε πίστη στὸ Θεὸ τῶν Χριστιανῶν.

Αὐτό εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ μαθευτῇ τὸ γεγονὸς μεταξὺ τῶν μουσουλμάνων ποὺ τὸ θεώρησαν προδοσία τῆς δικῆς του πίστης καὶ ὅρμησαν καὶ τὸν ἀποκεφάλισαν. Αὐτό ὁρίζει ἐξ ἄλλου ὁ ἰσλαμικός νόμος! Ἔτσι ἔγινε καὶ μάρτυρας τῆς πίστεως καὶ οἱ χριστιανοί περιμάζεψαν τὸ λείψανό του ποὺ σώζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερᾶ Μονὴ Μεγάλης Παναγίας.

Ἡλεκτρονική πηγή : www.e-istoria.com

Ἐπεξεργασία κειμένου : Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση