Ο ΕΛΛΗΝ «ΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ» ΤΟΥ 1935 μ.Χ.

,,

1936 Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝ ΕΡΜΗΣ
1935.Φωτογραφία τοῦ Βασίλειου Τσακιράκη.

,

Ὁ Ἕλλην «Ἑρμῆς τοῦ Πραξιτέλους» στὰ 1936 μ.Χ.

Στὶς 26 Ἀπριλίου τοῦ 1877, ἀνακαλύφθηκε «εἰς τὴν Ὀλυμπίαν ἀπό Γερμανούς ἀρχαιολόγους, ὁ Ἑρμῆς τοῦ Πραξιτέλους». Τὸ ἄγαλμα χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 343 π.Χ.

……….Τὸ 1936, ἕνας Γερμανός φωτογράφος, ἀνακάλυψε μία φωτογραφία ποὺ ἀπεικόνιζε ἕναν ζωντανὸ “Ἑρμῆ τοῦ Πραξιτέλους”  στὸ πρόσωπο τοῦ Ἕλληνα κωπηλάτη τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Θεσσαλονίκης, Ζαφειρόπουλου. Τὴν εἶχε τραβήξει ὁ φωτογράφος Β. Τσακιράκης στὸ Μουσεῖο τῆς Ὀλυμπίας τὸ 1935.

……….Ὅταν ἔφεραν στὸν Χίτλερ τὴν φωτογραφία τοῦ ἀγάλματος, μὲ τὸν Ἕλληνα νέο νὰ ποζάρῃ δίπλα του, τοῦ ἔκανε τόση ἐντύπωση διαχρονικὴ ὁμοιότητά τους, ποὺ ἔδωσε ἐντολή νὰ χρησιμοποιηθῇ γιὰ διαφήμιση τῆς Ἀρίας φυλῆς. Μὲ ἐντολή τοῦ Χίτλερ δημοσιεύτηκε σὲ γερμανικά περιοδικά.

……….Οἱ Γερμανοί θέλοντας νὰ ἀναβαθμίσουν τοὺς ἀγῶνες καὶ νὰ τονίσουν τὴν ἑλληνικότητά τους, πρότειναν στὴν ΔΟΕ νὰ γίνῃ γιὰ πρώτη φορὰ ἡ ἀφή τῆς Ὀλυμπιακῆς φλόγας στὴν Ἀρχαία Ὀλυμπία καὶ μὲ λαμπαδηδρομία νὰ μεταφερθῇ στὸ Βερολῖνο. Μεγάλος λάτρης τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, ὁ Κάρλ Ντίμ κατάφερε νὰ πείσῃ τὸν Πρόεδρο τῆς Ὁργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν ἀγώνων, Λέβαντ, γιὰ τὴν ἰδέα του.

……….Ἀποτέλεσμα ἦταν στὴν ἐτήσια σύνοδο τῆς ΔΟΕ στὴν Ἀθήνα, στὶς 18 Μαΐου 1934, ὁ Λέβαντ, ποὺ ἦταν μέλος της, νὰ προτείνῃ νὰ γίνῃ ἀφή καὶ μεταφορά τῆς Ὀλυμπιακῆς φλόγας διὰ λαμπαδηδρομίας μέχρι τὸ Βερολῖνο.

……….Πολύτιμη βοήθεια στὴν ὑπόθεση πρόσφερε ὁ Γιάννης Κετσέας, ποὺ διετέλεσε Πρόεδρος τοῦ ΣΕΓΑΣ, μέλος τῆς τότε ΕΟΕ καὶ τῆς ΔΟΕ. Ὁ Ντίμ μαζὶ μὲ τὸν Κετσέα, ἦταν ἐπίσης οἱ ἐμπνευστές καὶ ἱδρυτές τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀκαδημίας στὴν Ἀρχαία Ὀλυμπία στὴν ὁποία μάλιστα ὁ Ντίμ ἄφησε τμῆμα τῆς περιουσίας του μετὰ τὸν θάνατό του.

……….Ἡ προβολὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος συνεχίστηκε καὶ στὸ ντοκιμαντὲρ «Ὀλύμπια, Γιορτὴ τῶν λαῶν» ποὺ γύρισε ἡ Λένι Ρίφενσταλ (Leni Riefenstahl) καὶ πρωτοπροβλήθηκε τὸ 1938. Γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν γυρισμάτων, ἡ Ρίφενσταλ (Riefenstahl) ἦρθε στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴν ἀφή τῆς Ὀλυμπιακῆς φλόγας. Σκοπός της δὲν ἦταν ἁπλῶς νὰ καταγράψῃ τὰ γεγονότα, ἀλλά νὰ τὰ σκηνοθετήσῃ.


Ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα ἀπό:

Αφήστε μια απάντηση