ΟΙ ΒΕΡΒΕΡΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (1801-1805)

Ἡ ἐπίθεση στὴν Ντέρνα

……….Στὶς 27 Ἀπριλίου τοῦ 1805, δυνάμεις Ἀμερικανῶν Πεζοναυτῶν ὑπό τὸν Γουίλιαμ Ἤτον [Ἀμερικανό Πρόξενο στην Τύνιδα], ἐπικουρούμενες ἀπό Ἕλληνες, Ἄραβες καὶ τούρκους μισθοφόρους, ὑποστηριζόμενες ἀπό τὰ ἀμερικανικά πολεμικὰ πλοῖα «Ἄργος», «Σφῆκα» καὶ «Ναυτίλο», ἐπιχειροῦν καὶ καταλαμβάνουν τὴν πόλη Ντέρνα στὴν Βόρειο Ἀφρική.

……….Ἀντικειμενικὸς στόχος τῆς ἐπιχειρήσεως ἦταν ἡ διάλυση πειρατικῶν ἑστιῶν ποὺ μαίνονταν τὴν Μεσόγειο καὶ τὸν Βόρειο Ἀτλαντικό. Ἔτσι ἄνοιξε ὁ δρόμος πρὸς τὴν Τρίπολη.

……….Εἶναι ἡ πρώτη ἐπέμβαση ἀμερικανικῶν στρατευμάτων στὸ ἐξωτερικό στὴν Ἱστορία. Μέχρι τότε ἡ στάση τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως ἦταν νὰ ἔχει τὸν πολεμικό της στόλο σὲ ρόλο συνοδευτικοῦ τῶν ἀμερικανικῶν ἐμπορικῶν πλοίων, γιὰ νὰ τὰ προστατεύῃ ἀπό τὶς πειρατικὲς ἐπιθέσεις.


  • Περισσότερα γιὰ τοὺς Βερβερικοὺς πολέμους μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό :  http://chilonas.com/
  • Πληροφορίες πρώτης εἰκόνας: Ἐπίθεση στὴν Ντέρνα τὸ 1805. Ἔργο τοῦ Charles Waterhouse

27-4-1805

Αφήστε μια απάντηση