ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

,

Μεσημβρία (σημερινὸ Nesebar) Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Παντοκράτορος·14ος αἰῶνας.
Μεσημβρία (σημερινὸ Nessebar) Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Παντοκράτορος·14ος αἰῶνας.

,

Παραθαλάσσια πόλη τῆς Θράκης στὰ σύνορα τῆς Κάτω Μοισίας, στὸν Εὔξεινο Πόντο.
Πέτρινες άγκυρες της Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς ἀπό τὸ βόρειο λιμάνι τῆς Μεσημβρίας τῆς Ποντικῆς σημερινὸ NessebarΕἶναι ἀρχαιότατη πόλη. Ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει ὅτι ἰδρύθηκε γύρω στὸ 493 π.Χ. ἀπό ἀποίκους τοῦ Βυζαντίου κυρίως, καὶ ἀπό Καρχηδονίους. Σύμφωνα ὅμως μὲ τὸν Στράβωνα καὶ ἄλλους, κτίσθηκε ἀπό ἀποίκους Μεγαρεῖς καὶ ὀνομαζόταν πρῶτα Μενεβρία ἀπό τὸν ἀρχηγό τῶν ἀποίκων Μένα, καὶ ἀπό τὴν Θρακικὴ λέξη “βρία”, ποὺ σημαίνει πόλη. Ἡ μεγάλη ἰκανότητα τῶν κατοίκων της στὰ ναυτικὰ καὶ ὁ φυσικὸς πλοῦτος τῆς γύρω χώρας, τὴν ὁδήγησαν σὲ μεγάλη ἀκμή.

(Στὴν φωτογραφία, ἀπεικονίζονται πέτρινες ἄγκυρες τῆς Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς ἀπό τὸ βόρειο λιμάνι τῆς Μεσημβρίας τῆς Ποντικῆς).

Ἡ Μεσημβρία ὑπῆρξε αὐτόνομη καὶ διατήρησε μερικῶς τὴν αὐτονομία της καὶ κάτω ἀπό τὴν ἐξουσία τῶν Θρακῶν βασιλιάδων, καθὼς ἐπίσης τοῦ Φιλίππου καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου, μέχρι τὸν Λυσίμαχο, ποὺ τὴν ἀνάγκασε νὰ πληρώνῃ φόρους. Ἐξ’ αἰτίας τῆς στρατηγικῆς της θέσης, τοῦ φυσικοῦ πλούτου καὶ τῆς δραστηριότητας τῶν κατοίκων της, ἔπαιξε σπουδαῖο ρόλο στὴν ἱστορία.

Ἐκεῖ ἀνατράφηκε κατόπιν ὁ αὐτοκράτορας Λέων Γ’ ὁ Ἴσαυρος (717-741). Κοντὰ στὴν Μεσημβρία στὶς 13 Ἀπριλίου 814, ἔπαθε φοβερὴ πανωλεθρία ὁ ἡγεμόνας τῶν Βουλγάρων, Κροῦμος ἀπό τὸν Λέοντα Ε΄ τὸν Ἁρμένιο. Ὕστερα, γιὰ 70 περίπου χρόνια, ἡ Μεσημβρία μὲ τὶς γειτονικὲς πόλεις, ἀπόλαυσε σχετικὴ ἡσυχία. Κατὰ τὴν 4η Σταυροφορία, τὴν κατέλαβαν οἱ Βούλγαροι καὶ μετὰ οἱ Βυζαντινοὶ, μέχρι τὸ 1.300, ὁπότε γιὰ λίγο χρονικὸ διάστημα τὴν πῆραν οἱ Βούλγαροι, μέχρι ποὺ τὴν κατέλαβαν οἱ Τοῦρκοι τὸ 1453.

Ἀπό τὴν ἐποχή αὐτή παρέμεινε τουρκικὴ μέχρι τὴν ἴδρυση τῆς βουλγαρικῆς ἡγεμονίας (1878). Ἀπό τὸ 1885 προσαρτήστηκε στὴν Βουλγαρία.

Μέχρι τὸ 1906 τὴν κατοικοῦσαν ἀποκλειστικά Ἕλληνες. Ἦταν ἕδρα ἐπισκόπου καὶ διατηροῦσε σπουδαῖα σχολεῖα. Μετὰ τοὺς διωγμοὺς τοῦ 1906, οἱ Ἕλληνες τῆς Μεσημβρίας κατέφυγαν στὴν Ἑλλάδα.

,

Πηγὴ: Τὸ κείμενο εἶναι τῆς κυρίας Ἀνθούλας Εὐσταθοπούλου, Προέδρου τῆς «Θρακικῆς Ἑστίας Ν.Σερρῶν».

,

Αφήστε μια απάντηση