ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

 ..

.
ΜΑΓΝΗΣΙΑ


……….Ἕδρα ὁμωνύμου Σαντζακίου, Διοικήσεως, μὲ πληθυσμὸ περίπου 40.000 κατοίκων, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι.

……….Ὄμορφη πόλη μὲ δύο ὀρφανοτροφεῖα, μεγάλο νοσοκομεῖο, πλούσια βιβλιοθήκη, ἀλλὰ καὶ 33 τζαμιά. Τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο της, διατηροῦσε ἐδῶ 5 δημοτικὰ σχολεῖα καὶ 2 παρθεναγωγεῖα.

***

Σχετική ενότητα:  ΙΩΝΙΑ 

Αντί πηγής:

Ευχαριστώ θερμά τον καλό φίλο Κωνσταντίνο Νίγδελη γιά την παραχώρηση τόσο τού έργου «Πατρίδες Ελλήνων» το οποίο περιέχει τις όμορφες φωτογραφίες, όσο και γιά την άδεια δημοσιεύσεώς τους.

Επιμέλεια εικόνας και κειμένου: λληνικ μερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση