ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΑΙΩΝΑ

,,

Οἱ Σταυροφόροι ἀντικρύζουν τὴν Ἰερουσαλήμ. Ἔργο τοῦ ζωγράφου Edwin Austin Abbey (1852 – 1911).

.

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  ΣΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΑΙΩΝΑ

,

Ἀπό τὸν Ἰσαάκιο Κομνηνὸ στὸν Ριχάρδο τὸν Λεοντόκαρδο, τοὺς Ναΐτες καὶ τοὺς Λουζινιάν.

.……….Ὁ Μανουὴλ Α’ Κομνηνὸς (1143 – 1180), ἔστειλε τὸν Ἰσαάκιο Κομνηνὸ ὡς στρατηγὸ στὴν Ταρσὸ τῆς Κιλικίας, ὅπου, στοὺς ἀγῶνες ποὺ διεήγαγε μὲ τοὺς Ἀρμενίους, συνελήφθη αἰχμάλωτος. Τὸν ἐξαγόρασαν οἱ Ναΐτες τῶν Ἱεροσολύμων. Ὁ Μανουὴλ δὲν ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή του.

……….Ὁ διάδοχός του ὅμως Ἀνδρόνικος Κομνηνός, ἐπέτυχε μὲ λύτρα νὰ τὸν ἀπελευθερώσει. Ἀλλά ὁ Ἰσαάκιος χωρὶς νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν μεγάλη αὐτή ἐκδούλευση, πῆγε στὴν Κύπρο καὶ ἄρπαξε μὲ ἀπάτη τὴν ἐξουσία ἀπό τὸν νόμιμο αὐτοκρατορικὸ διοικητή. Αὐτοτιτλοφορεῖται Κατεπάνω» (=διοικητὴς θέματος) καὶ ἀρχίζει νὰ κυβερνᾶ αὐτός, ἀνεξάρτητα ἀπό τὴν κεντρικὴ (βυζαντινὴ) διοίκηση. Ἀπό τὸ σημεῖο αὐτό ἀρχίζουν τὰ δεινὰ γιὰ τὴν Κύπρο, μὲ πρωταγωνιστές τοὺς Σταυροφόρους.

……….Ἡ Κύπρος ἐκείνους τοὺς καιροὺς (1184), ἀνθοῦσε. Ἐπί δύο περίπου αἰῶνες, μετὰ δηλαδὴ τὴν ὁριστικὴ ἐκδίωξη τῶν ἀράβων ἀπό τὸν Νικηφόρο Φωκᾶ τὸ 964, τίποτε σοβαρὸ δὲν εἶχε διαταράξει τὴν ζωὴ τοῦ τόπου. Ἡ κυριαρχία τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου, κραυγαλέα σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε  στό: www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση