ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

,

8 ἰουνίου τοῦ 1925. Μαδουρί Λευκάδας : Ἐκδήλωση γιὰ τὴν συμπλήρωση 100 χρόνων ἀπό τὴν γέννηση τοῦ Βαλαωρίτη. Διακρίνονται ὄρθιος στὸ κέντρο ὁ Ἄγγελος Σικελιανὸς, καθιστὸς ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς καθὼς καὶ ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας, Ἀθηναγόρας Σπύρου.
8 ἰουνίου τοῦ 1925. Μαδουρί Λευκάδας : Ἐκδήλωση γιὰ τὴν συμπλήρωση 100 χρόνων ἀπό τὴν γέννηση τοῦ Βαλαωρίτη. Διακρίνονται ὄρθιος ὁ Ἄγγελος Σικελιανὸς, καθιστὸς ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς καθὼς καὶ ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας, Ἀθηναγόρας Σπύρου.

,

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

,

Ὁ ἰδιότυπος ἑπτανησιακός πολιτισμὸς, ἀλλά καὶ ἡ ξεχωριστὴ φυσιογνωμία τοῦ νησιοῦ, ἔδωσαν τὴν δυνατότητα στὴ Λευκάδα νὰ γεννήσῃ καὶ νὰ ἐκθρέψῃ μερικὲς ἀπό τὶς πιὸ αἰσθαντικές ποιητικὲς ψυχές.

Ἐδῶ γεννήθηκαν ἤ ἀπό δῶ κατάγονται κορυφαῖοι καλλιτέχνες καὶ ἐπιστήμονες μὲ πανελλήνια ἀναγνώριση καὶ διεθνὴ καταξίωση καὶ προβολή.

Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης βρίσκεται μεταξὺ αὐτῶν. Ἡ ποίησή του, δονεῖται ἀπό τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν πατρίδα, τὴν ἐλευθερία καὶ τὸν θαυμασμὸ του γιὰ τοὺς ἀγωνιστές τοῦ 1821. (Ἀναφέρεται ὡς ἡμερομηνία γεννήσεως τοῦ ποιητὴ καὶ ἡ 01 Σεπτεμβρίου).

 

Διαβᾶστε τὸ ἄρθρο γιὰ τὴν παράδοση καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς Λευκάδας στὸ:  www.e-istoria.com 

 

Αφήστε μια απάντηση