ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

,

Ἐπιτύμβιο ἀνάγλυφο ἐξαιρετικῆς τέχνης, τοῦ 470-460 π.Χ., ποὺ βρέθηκε στὰ Φάρσαλα Θεσσαλίας καὶ πουλήθηκε στὸ Λοῦβρο τὸ 1863. Ἀριθμός καταλόγου Ma 701. Τὸ μετέφερε, προφανῶς γιὰ νὰ τὸ….προφυλάξῃ, ὁ Γάλλος περιηγητὴς L. Heuzey. «L’Exaltation de la fleur» «Ἡ ἐξύμνηση τῶν ἀνθέων». Provenance et fabrication : Pharsale (Thessalie). Mission Heuzey et Daumet, 1863. Département des Antiquités grecques.

 

……….Στὶς 9 Αὐγούστου τοῦ 48 π.Χ., κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ῥωμαϊκοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ἡ Φάρσαλος τῆς Θεσσαλίας ἔγινε τὸ πεδίο μάχης στὸ ὁποῖο ὁ Ἰούλιος Καίσαρας, παρ’ ὅλο ποὺ ἀριθμητικά μειονεκτοῦσε ἔναντι τῶν στρατευμάτων τοῦ Γάϊου Πομπήιου, νίκησε.

……….Δύο σημεῖα καθόρισαν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μάχης. Οἱ κρυμμένοι ἀκοντιστὲς τοῦ Ἰουλίου Καίσαρα, ποὺ αἰφνιδίασαν τὸ ἱππικὸ τοῦ Πομπήϊου, καὶ ἡ λανθασμένη ἀπόφαση τοῦ Πομπήιου νὰ μὴν ἀφήσῃ τὸ πεζικὸ του νὰ προελάσῃ, πιστεύοντας ὅτι ἀφήνοντας στὸν ἀντίπαλό του τὴν πρώτη κίνηση, θὰ τὸν κούραζε. Μετὰ τὴν ἥττα του, ὁ Πομπήϊος κατέφυγε στὴν Αἴγυπτο ὅπου δολοφονήθηκε ἀπό τὸν Πτολεμαῖο 13ο καὶ ἡ πλάστιγγα στὴν προτίμηση τῶν Συγκλητικῶν, ἔγειρε ὑπέρ τοῦ Ἰουλίου Καίσαρα.

……….Ἡ περιοχὴ τῆς Φαρσάλου, εἶχε γίνει πεδίο πολεμικῶν μαχῶν καὶ στὸ παρελθόν, ὅπως μεταξὺ τοῦ 200 καὶ 168 π.Χ. κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄και Γ΄ Μακεδονικοῦ πολέμου ἀνάμεσα στὸ Φίλιππο Ε΄ τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν Ῥωμαίων. Κοντὰ στὴν Φάρσαλο ἔγινε ἡ μάχη τῶν «Κυνός Κεφαλῶν», ὅπου ὁ Φίλιππος Ε΄ ἡττήθηκε ἀπό τὸν Ῥωμαῖο στρατηγὸΤίτο. Ἔτσι ἡ Φάρσαλος πέρασε στὴν Ῥωμαϊκὴ κυριαρχία.

……….Προκάτοχη πόλη τῆς Φαρσάλου ἦταν ἡ Φθία, πρωτεύουσα τῶν μυθικῶν Μυρμιδόνων, καὶ ἡ ὁποία ἦταν σίγουρα προθεσσαλική. Ἥρωες τῶν Φαρσαλίων ἦταν ὁ Ἀχιλλέας καὶ ὁ Πάτροκλος, ἐνῶ λατρεύονταν μεταξὺ ἄλλων ὁ Δίας Σωτῆρ, ὁ Ἑρμῆς, ἡ Ἀφροδίτη Πειθῶ, ἡ Θέτις, ὁ Πᾶν καὶ ὁ Χείρων.

……….Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἦταν οἱ Ἀχαιοὶ ποὺ ἀναφέρονται στὴν Ἰλιάδα στὸν κατάλογο τῶν πλοίων, ὡς ἄνδρες τοῦ Ἀχιλλέα, μαζὶ μὲ τοὺς Μυρμιδόνες καὶ τοὺς Ἕλληνες. Ἡ ἀρχική ἔκταση τῆς Φθιώτιδας ἦταν πολὺ μεγαλύτερη, ἀπὸ τὴν περιοχὴ βόρεια τῆς Φαρσάλου καὶ τὴν Ἰωλκό, μέχρι τὴν Ἡράκλεια Τραχίνα (Μαλιακὸς) καὶ ἀπό τὶς πηγὲς τοῦ Σπερχειοῦ, μέχρι τὸν Παγασητικὸ κόλπο. Ἡ ἔκτασή της συρρικνώθηκε μὲ τὴν ἄφιξη τῶν εἰσβολέων Θεσσαλῶν, ποὺ κατέκτησαν τὴν Τετράδα Φθιώτιδα (πεδιάδα τῶν Φαρσάλων), καὶ μετονόμασαν τὴν πρωτεύουσά της ἀπό Φθία σὲ Φάρσαλο, καταστῶντας ὑποτελὴ τὴν ὀρεινὴ Ἀχαΐα Φθιώτιδα.

 Ὁλόκληρο τὸ κείμενο γιὰ τοὺς ἀρχαίους λαοὺς καὶ τὴν  διαίρεση τῆς Θεσσαλίας μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση