ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

,

Κλεοπάτρα,

……….Σὰν σήμερα στὶς 12 Αὐγούστου τοῦ 30 π.X, αὐτοκτόνησε ἡ τελευταία Ἑλληνίδα βασίλισσα τῆς δυναστείας τῶν Πτολεμαίων τῆς Αἰγύπτου, Κλεοπάτρα, ἀπόγονος τοῦ πρώτου Πτολεμαίου καὶ (πιθανόν) ἑτεροθαλούς ἀδελφοῦ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, λίγο καιρὸ μετὰ τὴν ἥττα ποὺ ὑπέστη ὁ συνασπισμένος μὲ τοῦ Μάρκου Ἀντώνιου στόλος της, στὸ Ἄκτιο, ἀπό τὸν στόλο τοῦ Ὀκταβιανοῦ. Λέγεται ὅτι ἡ βασίλισσα ποὺ κατόρθωσε νὰ κατακτήσῃ δύο ἀπό τοὺς ἱσχυρότερους ἄνδρες τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ἐπέλεξε ὡς τρόπο αὐτοκτονίας τὸ δάγκωμα ἑνός φιδιοῦ.

……….Κλεοπάτρα ὁνομαζόταν ἡ ἀδελφή τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, καὶ ἀργότερα τὸ ὄνομα ἔφεραν δέσποινες βασιλικῶν οἴκων τῶν ἑλληνιστικῶν χρόνων. Ἡ τελευταία βασίλισσα τῆς Αἰγύπτου, γνώρισε τὸν Ἰούλιο Καίσαρα στὸ διάστημα ποὺ ἡ ῥωμαϊκή δημοκρατία ἔπνεε τὰ λοίσθια, ὅταν μετὰ τὴν ἐμφύλια ῥωμαϊκή μάχη στὰ Φάρσαλα (βλ. 9/8), ὁ ἡττημένος Πομπήιος κατέφυγε στὴν Αἴγυπτο καὶ δολοφονήθηκε· στὴν Αἴγυπτο ὅμως ἔφτασε καὶ ὁ Ἰούλιος Καίσαρας ποὺ τὸν ἀκολούθησε, καὶ λίγο ἀργότερα ξέσπασε πόλεμος μεταξὺ γηγενῶν καὶ ῥωμαίων· στὴν διάρκειά του (ὄχι ἐσκεμμένα), κάηκε μέρος τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἀλεξανδρείας μὲ ἀπώλεια 40.000 περίπου παπύρων. Ἡ Κλεοπάτρα τάχθηκε μὲ τὸ μέρος τοῦ Ἰούλιου Καίσαρα, τὸν ὁποίο ὄχι μόνο σαγήνευσε, ἀλλά ἀπέκτησε καὶ παιδὶ μαζί του, τὸν Πτολεμαῖο Καίσαρα.

……….Ὁ Πλούταρχος μᾶς τὴν περιγράφει ὡς ὄχι ἰδιαίτερης ὁμορφιᾶς, ἀλλά ἐξαιρετικά διασκεδαστικῆς, ζωντανῆς, χαριτωμένης, καὶ ἑτοιμόλογης. Διέθετε τὴν σκληρότητα τῶν Μακεδόνων πολεμιστῶν προγόνων της, ἀλλά παράλληλα μποροῦσε νὰ σαγηνεύσῃ μὲ τὴν εὑστροφία της καὶ τὰ προσόντα παλλακίδας ἑνός βασιλιᾶ. Εἶχε εὐκολία στὴν ἐκμάθηση ξένων γλωσσῶν καὶ ἐκτός ἀπό τὴν μητρικὴ της γλώσσα τὰ Ἑλληνικά, μιλοῦσε Αἰγυπτιακά, Ἀραμαϊκά, Περσικὰ, Αἰθιοπικά, καὶ Λατινικὰ.

……….Ἀκολούθησε τὸν Ἰούλιο Καίσαρα στὴν Ῥώμη, ἀλλά μετὰ τὴν δολοφονία του, ἐπέστρεψε στὴν Αἴγυπτο, ὅταν τὰ ἡνία τῆς ἐξουσίας ἀνέλαβε ἡ δεύτερη τριανδρία στὴν ὁποία συμμετεῖχε ὁ Μάρκος Αντώνιος· ἡ Κλεοπάτρα συνέχισε νὰ βασιλεύῃ στὴν Αἴγυπτο μαζὶ μὲ τὸν ἀνήλικο γυιὸ της, Πτολεμαῖο Καίσαρα, τῇ ἀνοχῇ τῆς νέας τριανδρίας καὶ τοῦ Μάρκου Αντωνίου, ὁ ὁποῖος γοητεύθηκε ἀπό τὴν Ἑλληνίδα βασίλισσα, ὅπως καὶ ὁ Ἰούλιος Καίσαρας· ἐν τῷ μεταξὺ, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ νόμιμη γυναίκα του, καὶ ἀδελφή τοῦ ἑτέρου τριάρχου Ὀκταβιανοῦ, κατέφυγε προσβεβλημένη στὸν ἀδελφό της, δόθηκε ἡ ἀφορμή γιὰ τὴν ἔναρξη προστριβῶν, μὲ κατάληξι τὸ ξέσπασμα νέου ἐμφυλίου πολέμου μεταξύ τῶν ῥωμαίων, γιὰ τὴν κατάκτησι τῆς ἐξουσίας.

……….Στὴν καθοριστικῆς σημασίας ναυμαχία τοῦ Ἀκτίου τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 31 π.Χ., ὁ στόλος τοῦ Μάρκου Ἀντωνίου καὶ τῆς Κλεοπάτρας ἡττήθηκε, ὁ Ἀντώνιος αὐτοκτόνησε, καὶ ἡ Κλεοπάτρα τὸν ἀκολούθησε μετὰ ἀπό σύντομο χρονικὸ διάστημα. Ὁ γυιὸς της Πτολεμαίος Καίσαρας, δολοφονήθηκε ἀπό τὸν Ὀκταβιανό. Μὲ αὐτή τὴν τελευταία δραματικὴ ἀναλαμπή, ἔσβησε ὁ οἴκος τῶν Πτολεμαίων, ἐπιγόνων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, μαζὶ μὲ τὸ ὄνειρο τῆς Κλεοπάτρας γιὰ μία ἱσχυρή ἀνατολική αὐτοκρατορία.

……….Παρέμεινε ὅμως μία μικρὴ του φλόγα, μὲ τὸ ἕνα ἀπό τὰ τρία παιδιὰ τῆς Κλεοπάτρας ἀπό τὸν Ἀντώνιο, τὴν Κλεοπάτρα Σελήνη. Ἡ Κλεοπάτρα Σελήνη, ὅταν μεγάλωσε, ὑπό τὴν κηδεμονία τῆς Ὀκταβίας συζύγου τοῦ Μάρκου Ἀντωνίου, παντρεύτηκε τὸν πρίγκιπα Ἰοῦβα ἤ Ἰόβα, ποὺ ὄχι μόνο εἶχε ἄψογη ἑλληνική παιδεία, ἀλλά ἔγραφε καὶ βιβλία στὰ ἑλληνικά. Οἱ ῥωμαῖοι τὸν ἔκαναν βασιλιᾶ τῆς Μαυριτανίας, ὅταν ὁ θρόνος ἐκεῖ χήρεψε, γύρω στὰ 25 π.Χ. Ἔτσι, ἀπό τότε, καὶ μέχρι περίπου τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ, μία Κλεοπάτρα βασίλευσε στὴν Δυτικὴ Ἀφρική.

Το ταφικό μνημείο τής Κλεοπάτρας Σελήνης και τού συζύγου της Ιόβα στην σημερινή Αλγερία
Το ταφικό μνημείο τής Κλεοπάτρας Σελήνης  και τού συζύγου της Ιούβα ή Ιόβα, στην σημερινή Αλγερία

Αφήστε μια απάντηση