ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21- Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΤΜΕΖΑ (+12/8/1822)

,

Πίνακας τοῦ Peter von Hess μὲ θέμα τὸν θάνατο τοῦ Ἀναγνώστη Πετμεζᾶ
Πίνακας τοῦ  Πέτρου βον Χες (Peter von Hess)  μὲ θέμα τὸν θάνατο τοῦ Ἀναγνώστη Πετμεζᾶ

,

……….Στὶς 12 Αὐγούστου τοῦ 1822, στὸ χωριὸ Βασιλικὸ Κορινθίας, ἔγινε σφοδρὴ μάχη μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ τούρκων. Ὁ Ἀναγνώστης Πετμεζᾶς προσπαθῶντας νὰ συγκρατήσῃ τὴν ἄτακτη ὑποχώρηση τῶν αἰφνιδιασθέντων Ἑλλήνων, θυσίασε τὴν ζωὴ του. Μαζὶ του σκοτώθηκε καὶ ὁ δεκαεπτάχρονος γιὸς του, Σωτήρης–Σωκράτης Πετμεζᾶς καὶ πλῆθος Ἑλλήνων. Ἐκτός ἀπό τὸν Ἀναγνώστη Πετμεζᾶ ποὺ ἐνταφιάστηκε στὸν Μεγάλο Βάλτο, ὅλοι οἱ ἄλλοι πεσόντες Ἕλληνες ἐνταφιάστηκαν στὴν περιοχὴ τοῦ Κυρίλλου. Σὲ ἄρθρο ποὺ ἔγραψε ὁ κύριος Βασίλης Στεργιόπουλος, τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2013, τὸ σημεῖο στὸ ὁποῖο βρίσκεται ἡ προτομὴ τοῦ ξεχασμένου ἥρωα, εἶναι ἐγκαταλελειμένο καὶ ἀπεριποίητο.

Ἡ μάχη τῆς Ἀρκούδας. Θάνατος τῶν Πετμεζαίων.

……….Οἱ τοῦρκοι τοῦ Δράμαλη βγῆκαν ἀπό τὴν Κόρινθο ποὺ εἶχαν καταφύγει μὲ κατεύθυνση τὸ Κιᾶτο, ἐνῶ ὁ Γενναῖος Κολοκοτρώνης μὲ ὀγδόντα στρατιῶτες κατόρθωσε νὰ τοὺς καθυστερήσῃ μέχρι νὰ φθάσουν ἐνισχύσεις ἀπό τοὺς Παναγιώτη Γιατρᾶκο, Δημήτρη Πλαποῦτα καὶ τοὺς Πετμεζαίους. Οἱ τοῦρκοι ὅμως πραγματοποίησαν ψευδὴ ὑποχώρηση, παραμένοντας κρυμμένοι. Ὅταν ἔφτασε τὸ ἀπόσπασμα τοῦ Ἀναγνώστη Πετμεζᾶ, αἰφνιδιάστηκε, καὶ ὑποχώρησε ἄτακτα. Ὁ Ἀναγνώστης Πετμεζᾶς ὅμως δὲν ἔφυγε, ἀλλά προσπάθησε νὰ συγκρατήσῃ τὴν ἄτακτη ὑποχώρηση, θυσιάζοντας τὴν ζωὴ του. Μαζὶ του σκοτώθηκε καὶ ὁ δεκαεπτάχρονος γιὸς του, Σωτήρης–Σωκράτης Πετμεζᾶς καὶ πλῆθος Ἑλλήνων. Ἡ μάχη συνεχίστηκε μὲ ἐνισχύσεις ποὺ ἔστειλε ὁ Θ.Κολοκοτρώνης καὶ τελικὰ οἱ τοῦρκοι τράπηκαν σὲ φυγή, καταφεύγοντας πάλι στὴν Κόρινθο.

Πηγὴ πληροφοριῶν καὶ φωτογραφίες μὲ τὴν κατάσταση τοῦ μνημείου στὸ : http://sikiona.gr/
Ἀπόσπασμα ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ Γ. Κασκαρέλη: Ἡ Ἱστορία τῆς Σικυωνίας, ἀπό τὸ 5.000 π.Χ. ἔως τὸ 2010 μ.Χ.

Αφήστε μια απάντηση