ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ-ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΕΠΕΙΔΗ ΜΙΛΟΥΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ,

……….Ὁ Ἀριστοτέλης Γκούμας, Ἕλληνας ἀπό τὴν Χιμάρα τῆς Βορείου Ἠπείρου, δολοφονεῖται τὸ βράδυ τῆς 12ης πρὸς 13ης Αὐγούστου τοῦ 2010, ἀπό ἀλβανούς, γιατὶ μιλοῦσε τὴν μητρικὴ του γλῶσσα τὴν Ἑλληνική.

……….Ἀπὸ τὴ Δευτέρα 9 Αὐγούστου ὁμάδες ἐγκάθετων ἔφθασαν στὴν Χιμάρα, δημιουργῶντας ἀλλεπάλληλα ἐπεισόδια μὲ τὸ νὰ ἀντιμετώπιζουν μὲ ἄσχημο τρόπο τοὺς Ἕλληνες τῆς περιοχῆς· ἦρθαν στὰ χέρια μὲ ἀρκετοὺς καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις ἀπείλησαν μὲ μαχαίρια. Ἀφορμὴ ἦταν ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ποὺ ἄκουγαν νὰ μιλοῦν οἱ Χιμαριῶτες.

……….Οἱ Χιμαριῶτες εἶχαν καταγγείλει στὴν ἀστυνομία τὰ γεγονότα καὶ εἶχαν ἐκδηλώσει τὴν πρόθεσή τους νὰ καταθέσουν μήνυση κατὰ τῶν συγκεκριμένων ἀτόμων ἀλλὰ ὁ ἀστυνομικὸς διοικητὴς ὄχι μόνο δὲν τοὺς ἐπέτρεψε,ἀλλὰ τοὺς προπηλάκισε λεκτικὰ καὶ τοὺς ἀπομάκρυνε μὲ προσβλητικὸ τρόπο συνεπικουρούμενος ἀπὸ ὁμάδα ἀνδρῶν του.

……….Λίγο πρὶν ἀπὸ τὰ μεσάνυχτα (12 πρὸς 13 Αὐγούστου), στὸ Καμπὶ τῆς παλαιᾶς Χιμάρας, καὶ ἐνῶ ὑπῆρχε ἀκόμα ἀρκετὸς κόσμος ἔξω, ἔβρισαν τὸν ἄτυχο Ἀριστοτέλη Γκοῦμα. Αὐτὸς δὲν ἄντεξε τὶς συνεχεῖς προκλήσεις καὶ τὸν ἐξευτελισμό, ἀντέδρασε καὶ προσπάθησε νὰ τοὺς ἀπομακρύνει καλῶντας τους νὰ λύσουν τὸ «ζήτημα» λίγο μακρύτερα. Ἡ ἀποκοπὴ τοῦ Ἀριστοτέλη ἀπὸ τοὺς συντοπίτες του θεωρήθηκε ὡς εὐκαιρία γιὰ τοὺς δράστες. Αὐτοὶ ἐπιβιβάστηκαν σὲ αὐτοκίνητο, ὅρμησαν ἐναντίον του καὶ στὴν συνέχεια πέρασαν μὲ τὸ ὄχημα πάνω ἀπὸ τὸ σῶμα του.»

Ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο-ἀφιέρωμα μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: http://www.sfeva.gr/ 

Αφήστε μια απάντηση