Ο ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΕΣΚΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Τὰ θεμέλια τοῦ "Μεγάρου" στὸν Νεολιθικὸ Οίκισμό τοῦ Σέσκλου.
Τὰ θεμέλια τοῦ “Μεγάρου” στὸν Νεολιθικὸ Οίκισμό τοῦ Σέσκλου.

,

Τὸ 1901, στὴν ἀκρόπολη τοῦ χωριοῦ Σέσκλο, (Βόλος Θεσσαλίας), ἀνακαλύφθηκαν κατὰ τὴ διάρκεια ἀρχαιολογικῶν ἀνασκαφῶν ἀπό τὸν κύριο Χρῆστο Τσοῦντα, σπουδαία ἀρχαιολογικά εὐρήματα. Στὸ σημερινὸ χωριὸ Σέσκλο, ἀναπτύχθηκε ἕνας ἀπό τοὺς σπουδαιότερους νεολιθικοὺς οἰκισμούς τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρώπης, ποὺ ἔδωσε τὸ ὅνομά του σὲ μία ὁλόκληρη φάση τῆς νεολιθικῆς ἐποχῆς στὴ Θεσσαλία. Κατοικήθηκε ἀπό τὴν ἀρχή τῆς Νεολιθικῆς ἐποχῆς (7η χιλιετία π.Χ.) μέχρι καὶ τὴ Μέση Ἐποχή τοῦ Χαλκοῦ, ἀλλά γνώρισε τὴ μεγαλύτερη ἀκμή του στὴν 5η χιλιετία π.Χ. μετὰ τὴ Μέση Νεολιθική περίοδο. Τὸ «Μέγαρο τοῦ Σέσκλου» ὅπως ὁνομάσθηκε ἀπό τὸν κύριο Τσοῦντα, παραμένει τὸ πιὸ ἐντυπωσιακό οἰκοδόμημα τῆς νεολιθικῆς ἐποχῆς σὲ ὁλόκληρη τὴν Θεσσαλία, παρ’ ὅλο ποὺ ἀπό τὸ κτήριο σώζονται μόνο τὰ λίθινα θεμέλια…

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση