ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΤΖΙΜ ΛΟΝΤΟΣ (19/8/1975)

 

ΤΖΙΜ ΛΟΝΤΟΣ

Στὶς 19 Αὐγούστου τοῦ 1975, ἀπεβίωσε ὁ Χριστόφορος Θεοφίλου, γνωστὸς ὡς Τζιμ Λόντος, παγκόσμιος πρωταθλητὴς στὴν πάλη ἀπό τὸ 1930 ἔως τὸ 1946. Ὑπῆρξε ἀπό τοὺς πρωτεργάτες τῆς ἐλεύθερης πάλης ποὺ ἀργότερα ἔγινε γνωστὴ διεθνῶς ὡς “κὰτς”. Ἀξιοποιῶντας τὰ ὄμορφα χαρακτηριστικὰ του καὶ τὴν ἰσχυρή σωματικὴ του διάπλασι, ἔχοντας ὕψος 1,68- 1,73, μὲ χαμηλὸ κέντρο βάρους, ἀνέπτυξε μιὰ πρακτική: Τὸ νὰ ἀγωνίζεται μὲ τοὺς πιὸ ἄσχημους ἀντιπάλους ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ βρεῖ. Αὐτή ἡ ἰδέα τοῦ «Ὡραῖος ἐναντίον Τέρατος», ὑπηρέτησε τὸν Λόντο καλὰ καὶ τὸν βοήθησε νὰ χτίση τὸ προφίλ του σὰν ὁ πιὸ δημοφιλὴς καὶ ἐλκυστικός παλαιστὴς στὴν Ἀνατολική Ἀκτή τῶν ΗΠΑ στὴ δεκαετία τοῦ ‘30 καὶ στὶς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ‘40. Στοὺς ἀγῶνες του, συγκεντρώνονταν τεράστια πλήθη γιὰ νὰ παρακολουθήσουν τὰ κατορθώματά του καὶ νὰ ἀπολαύσουν τὶς θεαματικὲς λαβὲς του καὶ τὸ λεγόμενο “ἀεροπλανικό κόλπο” τεχνικὴ μὲ τὴν ὁποῖα ἐξουδετέρωνε τοὺς ἀντιπάλους του. Ἀποσύρθηκε τὸ 1946, περνῶντας σὰν ἕνας ἀπό τοὺς μεγαλύτερους πρωταθλητὲς στὴν ἱστορία.

Περισσότερα γιὰ τὸν Ἑλληνα ἀθλητή στό : http://webcache.googleusercontent.com/

***

Αφήστε μια απάντηση