Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΜΙΚΗ ΖΕΖΑ) ΚΑΙ Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ

 

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

……….Στὶς 28 Αὐγούστου τοῦ 1904, ὁ Ἀνθυπολοχαγός Πυροβολικοῦ Παῦλος Μελᾶς, διέρχεται τὴν ἑλληνοτουρκικὴ μεθόριο καὶ ἀρχίζει τὸν ἀγώνα του κατὰ τῶν βούργαρων κομιτατζήδων τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας. Ἡ ἀποφασιστική ἐπέμβαση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους στὰ Μακεδονικὰ προβλήματα, ἔγινε πλέον γεγονὸς καὶ ὁ διακαὴς πόθος τοῦ Μακεδονομάχου μας ποὺ ἀπό πολὺ καιρὸ ἀπορροφοῦσε τὶς σκέψεις του, ἄρχισε νὰ πραγματοποιῆται.

……….Λίγες ἡμέρες πρὶν διαβῆ μὲ τὸ Σῶμα ποὺ σχημάτισε τὰ σύνορα, ἔγραφε στὴν σύζυγό του, Ναταλία:

……….«… Ἀναλαμβάνω αὐτόν τὸν ἀγώνα μὲ ὅλην μου τὴν ψυχὴν καὶ μὲ τὴν ἰδέαν ὅτι εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ τὸν ἀναλάβω. Εἶχα καὶ ἔχω τὴν ἀκράδαντον πεποίθησιν ὅτι δυνάμεθα νὰ ἐργασθῶμεν ἐν Μακεδονία καὶ νὰ σώσωμεν πολλὰ πράγματα. Ἔχων δὲ τὴν πεποίθησιν ταύτην, ἔχω καὶ ὑπέρτατον καθῆκον νὰ θυσιάσῳ τὸ πᾶν ὅπως πείσῳ καὶ Κυβέρνησιν καὶ Κοινὴν Γνώμην περὶ τούτου. . . ».


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στόwww.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση