Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

,

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ.

……….Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας Βασίλειος Α΄ γεννήθηκε τὸ 811 μ.Χ., στὴν Χαριούπολη τῆς Ἀνατολικῆς σήμερα Θρᾲκης, τότε ἡ περιοχὴ ὑπαγόταν στὴν νέα θεματικὴ διαίρεση τῆς Αὐτοκρατορίας· τὸ μεγάλο Θέμα τῆς Θρᾲκης χωρίστηκε ἐκείνη τὴν περίοδο σὲ δύο μέρη· τὸ ἀνατολικό, μὲ πρωτεύουσα τὴν Ἀρκαδιούπολι, ποὺ ἔλαβε τὸ ὄνομα τῆς Θρᾲκης, καὶ τὸ δυτικὸ μὲ πρωτεύουσα τὴν Ἀδριανούπολι, ποὺ ἔλαβε τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας. Γεννημένος λοιπὸν στὸ Θέμα τῆς Μακεδονίας, ὁ Βασίλειος Α΄ ὀνομάστηκε Μακεδόνας, καὶ ἡ δυναστεία του, Μακεδονική.  Ἡ οἰκογένειά του ἦταν ἀνάμεσα στοὺς χιλιάδες αἰχμαλώτους ποὺ ὁ Κροῦμος εἶχε ἐξαναγκάσει νὰ μετεγκατασταθοῦν πέρα ἀπό τὸν Δούναβη κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ληστρικῶν του ἐπιδρομῶν. Ὁ Βασίλειος τότε ἦταν βρέφος, καὶ στὴν Θρᾲκη ἐπέστρεψε σὲ ἡλικία 25 ἐτῶν.

……….(…)Ἀπό τὰ τέλη τοῦ Γ΄ μ.Χ. αἰῶνα, ὁ Διοκλητιανὸς εἶχε διαιρέσει διοικητικὰ τὴν Ῥωμαϊκή Αὐτοκρατορία σὲ μεγάλες διοικήσεις καὶ αὐτές σὲ ἐπαρχίες. Μία ἀπό αὐτές τὶς διοικήσεις ἀποτέλεσε καὶ ἡ Θρᾲκη ἡ ὁποία διατήρησε τότε τὴν παλιὰ της ἔκταση ἀπό τὸν Ἴστρο ἔως τὸ Αἰγαῖο καὶ ἀπό τὸν Εὔξεινο καὶ τὸν Ἑλλήσποντο μέχρι τὸν Νέστο καὶ τὴν Ῥοδόπη. Ἡ μεγάλη αὐτή διοίκησι διαιρέθηκε σὲ ἕξι ἐπαρχίες. Τὴν τῆς Εὐρώπης, τῆς Ῥοδόπης, τῆς Θρᾲκης, τοῦ Αἰμιμόντου, τῆς Σκυθίας καὶ τῆς κατωτέρας Μυσίας. (…) Αὐτή ἡ διαίρεσι κράτησε γιὰ πολλοὺς αἰῶνες μέχρι τὰ χρόνια τοῦ Ἡρακλείου.

***

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό:  www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση