ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

,

Ἡ Σμύρνη τὸ 1865. Παλαιὸς λιμένας.
Ἡ Σμύρνη τὸ 1865. Παλαιὸς λιμένας.

,

Περιγραφὴ τῆς Σμύρνης

……….Ὅλοι ὅσοι πέρασαν ἀπό τὴ Σμύρνη στὴ διάρκεια τῆς τουρκοκρατίας, βεβαιώνουν ὅτι ἔμεινε ἑλληνική καὶ διατήρησε τὴν ὅψη μιᾶς εὐρωπαϊκῆς μεγαλούπολης, χάρη στὴν κάτω πόλη της, ποὺ ἧταν κατοικημένη ἀποκλειστικά ἀπό Ἕλληνες καὶ ἀπό τοὺς λίγους Εὐρωπαίους ποὺ ζοῦσαν ἐκεῖ.

……….Καὶ ἡ βασίλισσα τῆς Ἀνατολῆς, ἀρχοντική καὶ γαλήνια, ἀπλωμένη ἀνάμεσα στὰ βουνὰ καὶ τὴ γαλάζια της θάλασσα, καμάρωνε τὴν προκοπὴ τῶν ἀνθρώπων της καὶ τὴν ἥρεμη ζωὴ τους.

……….Τὸ καύχημα τῆς Σμύρνης ἦταν ἡ παραλία της μὲ τὸ ὄμορφο λιμάνι της καὶ ὅταν, τὸ 1870, κατασκευάστηκε ἡ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗκαινούρια, σύγχρονη προκυμαία της, τότε ἦταν ποὺ συμπληρώθηκε ἡ ὀμορφιά της καὶ ἡ κοσμοπολίτικη εἰκόνα της. Ἧταν τὸ ἱστορικό «Κε»(Γαλλικὸ quai=προκυμαία), ἡ παραλία μὲ τὰ πανέμορφα καὶ καλόγουστα ἀρχοντικά σπίτια μέσα στοὺς καταπράσινους κήπους τους, τὰ «παλατάκια», ὅπως τὰ ἔλεγαν. Τὸ Κὲ, ἄρχιζε ἀπό τὴ νότια δυτικὴ πλευρᾶ τῆς πόλης, ἐκεῖ ποὺ ἧταν τὸ Κονάκι καὶ τὸ Ταρσὶ (ἡ μεγάλη τουρκικὴ ἀγορά) καὶ ἔφτανε μέχρι τὴν Ποῦντα καὶ τὸν σταθμὸ τοῦ Αϊδινίου.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση