ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ»

,

,

Τυχοδιωκτισμοί στο «Μακεδονικό»

Εἰσαγωγικό :

……….Ἐνῶ στὶς 6 Σεπτεμβρίου τοῦ 1949, ἔληξε στὸ Fort Wayne τῆς Ἰνδιάνας τῶν Η.Π.Α. τὸ 28ο Συνέδριο τῆς «Μακεδονικῆς Πολιτικῆς Ἕνωσης**» ὅπου μεταξὺ τῶν ἀποφάσεών του ἦταν καὶ ἡ ἔκκληση γιὰ νὰ δημιουργηθῇ «ἀπό τὴν Ἀνεξάρτητη Μακεδονία, μία καινούρια Ἐλβετία στὰ Βαλκάνια» (…), στὴν Ἑλλάδα ὁ Ζαχαριάδης τοῦ ΚΚΕ, συντονιζόμενος μὲ τὴν κλιμακούμενη ἀντιγιουγκοσλαβική πολεμικὴ τοῦ Στάλιν καὶ θέλοντας νὰ καταστήσῃ τὸ ΚΚΕ μέλος τῆς Κομινφόρμ, ἐπέβαλε στὴν Πέμπτη Ολομέλεια τοῦ ΚΚΕ τὴν θέση «γιὰ τὸ δικαίωμα τῆς ἐθνικῆς ἀποκατάστασης καὶ αὐτοδιάθεσης τοῦ μακεδονικοῦ λαοῦ». Ταυτόχρονα ἀναγγέλθηκε ὅτι τὸ 2ο Συνέδριο τοῦ ΝΟΦ θὰ διακήρυττε τὴν θέση τῆς «Ἑνιαίας καὶ Ἀνεξάρτητης Μακεδονίας σὲ μία λαϊκοδημοκρατικὴ Βαλκανικὴ Ὁμοσπονδία».

Τυχοδιωκτισμοὶ στὸ «Μακεδονικό»
Ἡ πολιτικὴ τοῦ Νίκου Ζαχαριάδη τὴν περίοδο 1945-52 χαρακτηρίστηκε ἀπό ἀντικρουόμενες ἐπιλογές.

 

Τοῦ Σπυρίδωνα Σφέτα

……….(…) Ὅταν στὰ τέλη τοῦ 1945,  ὁ Ζαχαριάδης ἐξέταζε σοβαρὰ τὸ ἐνδεχόμενο τοῦ περάσματος στὴν ἔνοπλη σύγκρουση, ἡ στάσι του ἀπέναντι στὸ ΝΟΦ μεταβλήθηκε ριζικά. Ἡ ἐξάρτηση τοῦ ΚΚΕ ἀπό τὴ βοήθεια τῶν γειτονικῶν κρατῶν, ἰδίως τῆς Γιουγκοσλαβίας, ἀπαιτοῦσε καὶ μία ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων ΚΚΕ-ΝΟΦ. Τὸ ΝΟΦ χαρακτηρίστηκε τώρα ἀπό τὸν Ζαχαριάδη ὡς ἀντιφασιστική καὶ δημοκρατικὴ ὀργάνωσι, ὡς τὸ ΕΑΜ τῶν Σλαβομακεδόνων. Ὡστόσο, τὸ ΚΚΕ παρέμεινε πιστὸ στὴ γραμμὴ τῆς ἰσοτιμίας στὶς μειονότητες.

,

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com 

***

……….(**Ὁ σχηματισμὸς τῆς “Μακεδονικῆς Πολιτικῆς Ἕνωσης» ποὺ τὸ 1955 μετονομάστηκε σὲ «Μακεδονικὴ Πατριωτικὴ Ὀργάνωση», ξεκίνησε μὲ τὴν ἵδρυση τοπικῶν ὁμάδων σὲ μεγάλα κέντρα μεταναστῶν, πρῶτα στὶς Ἠνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὸν Καναδά. Σκοπὸς τῆς ἀδελφότητας ἦταν ἡ ἐπικοινωνία μέσῳ ἐπιστολῶν μὲ ὅλες τὶς «Μακεδονικὲς» πατριωτικὲς ὀργανώσεις στὴν Ἀμερική, καθὼς καὶ μὲ τὴν Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή τῶν «Μακεδονικῶν Ἀδελφοτήτων» στὴν βουργαρία, προκειμένου νὰ προετοιμάσουν καὶ νὰ ὀργανώσουν ἕνα κοινὸ συνέδριο ἀποδήμων στὴν Βόρειο Ἀμερική. Παρουσίαζε τὸν «Μακεδονικὸ σκοπὸ» στὸν κόσμο, σὲ νομοθετικὰ ὄργανα, διεθνεῖς ὀργανισμούς καὶ ἑνώσεις, μέσῳ ὑπομνημάτων, ἀναφορῶν, ἐκθέσεων, διαδηλώσεων καὶ ψηφισμάτων, ἐνῶ ἔκανε συμφωνίες μὲ «Μακεδονικὲς» νόμιμες ὀργανώσεις σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἐάν εἶχαν τοὺς ἴδιους στόχους).

***
Η παραδοχή τού Χ. Φλωράκη γιά την προδοσία τής Αριστεράς στο Μακεδονικό.

Η αλήθεια γιά τον «εμφύλιο». Η κόκκινη βία-Ένοχες σιωπές, αριστεροί μύθοι

Αφήστε μια απάντηση