ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (+19/09/1834)

,

19-9-1834  ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,

Στὶς 19 σεπτεμβρίου 1834, τὸ ἔκτακτο Στρατοδικεῖο ποὺ συνεδρίασε στὴν Κυπαρισσία, καταδίκασε σὲ θάνατο τὸν Γιαννάκη Γκρίτζαλη. Ἡ ποινὴ ἐκτελέστηκε ταχύτατα καὶ πρὶν περάσουν δὐο ὥρες ἀπό τὴν ἀπόφασι, ὁ Γκρίτζαλης σωριάστηκε νεκρὸς· πρόλαβε νὰ πῇ «Ἀδίκως πεθαίνω ἀδέλφια. Ἀγωνίστηκα γιὰ τὴν Ἑλλάδα».

Ὁ ἀγωνιστής τοῦ ’21 Γιαννάκης Γκρίτζαλης, εἶχε κυριεύσει τὴν Κυπαρισσία καὶ κήρυξε ἐπανάσταση ἐναντίον τῆς βαυαροκρατίας τὸν ἰούλιο τῆς ἴδιας χρονιᾶς, μὲ ἀφορμή τὴν σύλληψη καὶ φυλάκιση τοῦ Κολοκοτρώνη καθὼς καὶ τὶς ἄθλιες συνθῆκες διαβίωσης στὶς ὁποῖες εἶχαν περιέλθει καὶ ἄλλοι συναγωνιστὲς του.

Χωρὶς μισθὸ, τιμὲς ἤ διακρίσεις, μόναζε στὸ Ψάρι, ὅταν ἀποφάσισε νὰ ξεκινήσῃ ἐπανάσταση μὲ στόχους νὰ φύγῃ ἡ Ἀντιβασιλεία, νὰ κηρυχθῇ ἐνήλικος ὁ Ὄθωνας ἀναλαμβάνοντας τὰ καθήκοντά του, νὰ ἀπελευθερωθοῦν ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Πλαπούτας και οἱ ἄλλοι φυλακισμένοι, καὶ νὰ ἰκανοποιηθοῦν τὰ αἰτήματα γιὰ ἀποκατάσταση τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ’21. Ἡ ἐπαναστατική προκήρυξη ἀνέφερε ὅτι ἡ ἐπανάσταση ἀποσκοποῦσε στὸ νὰ ἐλευθερώσῃ τὴν Ἑλλάδα ἀπό τὴν καταπίεση καὶ νὰ ὑπερασπίσῃ τὴν ὀρθοδοξία. Ἀναφερόταν ἐπίσης στὴν ἔλλειψη Συντάγματος καὶ στὴ βαριὰ φορολογία.

«Ἀπεφασίσαμε, νὰ ἀνακτήσωμεν τὰ πολιτικὰ μας δίκαια διὰ τῆς δυνάμεως, τοῦ μόνου καὶ τελευταίου μέσου πρὸς ἑδραίωσιν τοῦ καταπιεζομένου λαοῦ». Γνωστοποιοῦσαν στὸν Ὄθωνα τὴν καταδυνάστευση τοῦ λαοῦ, τὴν οἰκονομική ἐξαθλίωση τῶν ἀγροτῶν, τὶς καταχρήσεις τῆς ἐκτελεστικῆς καὶ δικαστικῆς ἐξουσίας.

Ὅμως παρ’ὅλο ποὺ ξεκίνησε ἔχοντας τὴν λαϊκὴ ὑποστήριξι, καὶ μὲ ἀρχικὴ ὑποχώρησι τῶν κυβερνητικῶν, τελικὰ ἡττήθηκε τὸν Αὔγουστο ἀπό τὸν κυβερνητικὸ στρατὸ, ποὺ ἀποτελείτο ἀπό βαυαρούς καὶ ἕλληνες, ὅπως οἱ Μανιάτες ὁπλαρχηγοί, Κατσᾶκος Μαυρομιχάλης, Τζουσιᾶκος, καὶ Γιατρᾶκος, καὶ τοὺς Χατζηχρῆστο καὶ Γρίβα. Μετὰ τὴν ἤττα, ὁ Γκρίτζαλης συνελήφθη, καταδικάστηκε σὲ θάνατο καὶ ἐκτελέστηκε μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες στὶς 19 Σεπτεμβρίου 1834….

Πηγή τὸ ἄρθρο τοῦ e-istoria : Σύντομη Ἱστορία τῆς Μεσσηνίας 
Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸν Ἀγωνιστή στό : http://anodorio.blogspot.gr/ 

————————————————————–

,

Αφήστε μια απάντηση