Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

,

Τμῆμα ἀπολιθωμένου κρανίου μαχαιρόδοντα τῆς συλλογῆς Arambourg ἀπό τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀξιοῦ (Μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας Παρισιοῦ). Διακρίνεται ἡ ὁδοντοστοιχία τοῦ ζώου μὲ τὸν ἰδιαίτερα ἀναπτυγμένο κυνόδοντα. Πηγὴ φωτογραφίας τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Θεσσαλονίκης.

,

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

,

Κώστα Κωτσάκη

.

……….Τὸ 1915, οἱ ἀγγλογάλλοι συνεχίζουν νὰ ἀποβιβάζουν στρατὸ στὴν Θεσσαλονίκη, προκαλῶντας διαμαρτυρίες τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως καὶ τῶν πολιτῶν. Συνολικὰ ἀποβιβάστηκαν περισσότεροι ἀπό 200.000 Βρετανοὶ καὶ Γάλλοι, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸ τάγμα τῶν Ἀλγερινῶν Ζουάβων, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦσαν στὰ γαλλικὰ Σώματα.

……….Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι καὶ ἰδιαίτερα ὁ Πρῶτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ἔφεραν στὸ προσκήνιο αὐτή τὴν ἰδιόμορφη καὶ ἐλάχιστα γνωστὴ περιοχὴ τοῦ Αἴμου. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ πρῶτες ἔρευνες πραγματοποιήθηκαν ἀπό τὰ «συμμαχικὰ» στρατεύματα ποὺ στρατοπέδευαν σὲ διάφορα σημεία τῆς Μακεδονίας. Ὁρισμένες φορὲς δὲν ἀποτελοῦν τίποτα περισσότερο ἀπό τὸ τυχαῖο ἀποτέλεσμα δραστηριοτήτων, ὅπως ἠ ἐκσκαφή χαρακωμάτων.

……….Γιὰ παράδειγμα ὁ Γάλλος παλαιοντολόγος Camille Arambourg, ποὺ ἀνῆκε στὴν 156η μεραρχία τοῦ γαλλικοῦ στρατοῦ, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διάνοιξης χαρακωμάτων, ἀναγνώρισε μέσα στὰ ἱζήματα τῆς περιοχῆς, πολλὰ ὁστᾶ ἀπολιθωμένων ζώων, τὰ ὁποῖα καὶ συνέλεξε. Τὰ ἀπολιθώματα ποὺ συγκέντρωσε ὁ Arambourg, μεταφέρθηκαν στὸ Μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας τοῦ Παρισιοῦ, ὅπου ἀργότερα δημοσιεύτηκε ἡ μελέτη τους, (Arambourg & Piveteau 1929). Ἡ συστηματικὴ ἔρευνα ἐγκαινιάστηκε μόλις τὸ 1939, μὲ τὸ πολύτιμο βιβλίο τοῦ W. Heurtley, «PrehistoricMacedonia», ποὺ ἀποτελεῖ θεμέλιο γιὰ τὴν προϊστορία αὐτῆς τῆς περιοχῆς καὶ ἀναφέρεται σὲ ἔρευνα ποὺ πραγματοποιήθηκε κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1920.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

***

[Τὸ κείμενο ἀποτελεῖ πνευματικὸ ἔργο τοῦ συγγραφέα καὶ δὲν ἐπιτρέπεται ἁλλοίωσή του. Ὁρισμένες θέσεις τοῦ συγγραφέως ἴσως νὰ μὴν μᾶς βρίσκουν ἁπολύτως σύμφωνους, θεωροῦμε ὅμως ὅτι τὸ γενικὸ σύνολο ἔχει ἰδιαίτερη ὡφέλεια γιὰ τὸν ἀναγνώστη.]

Αφήστε μια απάντηση