ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (ΜΕ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ)

 

Πηγὴ φωτογραφίας: Ὁ Ἱστότοπος τοῦ Συλλόγου Βλάχων Προσοτσάνης : «Οἱ Γραμμουστιᾶνοι»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
(ΜΕ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ)
Ἡ ῥουμανική προπαγάνδα.

Τοῦ Χάρη Τσιρκινίδη,

«Σύννεφα στὴ Μακεδονία – Τὸ Μακεδονικὸ μέσα ἀπό τὰ Γαλλικὰ ἀρχεῖα-», ἐκδ. Ἐρωδιός.

……….Στὶς 22 Σεπτεμβρίου τοῦ 1905, ὁ  Ἕλληνας πρέσβυς στὴν Ῥουμανία ἀναχώρησε ἀπό τὸ Βουκουρέστι, ἐνῶ τὴν ἐπομένη, ἀναχώρησε καὶ ὁ Ῥουμάνος πρέσβυς ἀπό τὴν Ἀθήνα κατόπιν ἐντολῆς ποὺ ἔλαβε ἀπό τὴν κυβέρνησή του. Οἱ σχέσεις τῶν δύο χωρῶν ἐντάθηκαν ἐπικίνδυνα, ὅταν τὶς προηγούμενες ἡμέρες εἶχαν συμβεῖ ἐπεισόδια κατὰ τῆς Ἑλλάδος στὴν ῥουμανία. Κατὰ τὴν διάρκεια παιανίσματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου ἀπό στρατιωτικὴ μουσικὴ «μπάντα», παρευρισκόμενοι Ῥουμάνοι ἔκαψαν μία Ἑλληνική σημαία καὶ ξέσπασαν σὲ ὑβριστικές κραυγὲς ἐναντίον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

……….Ὁ Ἕλλην πρέσβης στὸ Βουκουρέστι, Τομπάζης, ἐπέδωσε γραπτὴ διαμαρτυρία στὴ ῥουμανικὴ κυβέρνηση ζητῶντας τὴν τιμωρία τῶν ἀστυνομικῶν ποὺ δὲν προστάτευσαν τὴν Ἑλληνική σημαία. Οἱ Ῥουμάνοι, ὄχι μόνο δὲν ἰκανοποίησαν τὸ αἴτημα, ἀλλὰ ἀντ’ αὐτοῦ ἐξέδωσαν διαταγὴ ἐξορίας μερικῶν Ἑλλήνων τῆς Ῥουμανίας, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοῦ διευθυντὴ τῆς ἐκδιδομένης στὸ Βουκουρέστι ἑλληνικῆς ἐφημερίδας «Πατρίς», ἁπλᾶ καὶ μόνο διότι παρουσίασε στὴν ἐφημερίδα ἕνα σκίτσο μὲ τὴν Μακεδονία νὰ στηρίζεται ἐπάνω σ’ ἕναν νέο Ἕλληνα ποὺ ἀπό κάτω ἔγραφε: «Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλληνική».

……….Γνωστὴ εἶναι ἡ στάση τῆς Ῥουμανίας σ’ ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς λεγόμενους «Κουτσόβλαχους», καὶ ἡ προσπάθειά της νὰ θεωρηθοῦν ὡς ξεχωριστὴ ῥουμανικὴ ἐθνότητα μέσα στὴν Μακεδονία.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www-e.istoria.com 
  • Θεματικὴ ἑνότητα ἀφιερωμένη στοὺς Βλάχους στό : www.e-istoria.com 

……….Στὸ ὀπτικοακουστικό ὀμιλητής εὶναι ὁ κύριος Ἀχιλλέας Λαζάρου, ἐξαίρετος Δάσκαλος, εἰδικευμένος στὴν Ἱστορία καὶ Φιλολογία τῶν λαῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου, καθὼς ἐπίσης καὶ στὴν ῥουμανική γλῶσσα, ἀνακηρυχθής “CHARGE DE COYRS” γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς ῥουμανικῆς Διαλεκτολογίας καὶ Βαλκανικῆς Ῥωμανολογίας ἀπό τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Σορβόννης. Μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, ὑπῆρξε ἐπιστημονικός συνεργάτης τῆς “Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν, γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, συγγράψας τὴν Ἱστορία τῆς Ρωμαιοκρατίας.  Μὲ τὸ τετράτομο ἔργο του μὲ τίτλο: «Ἑλληνισμός καὶ Λαοὶ Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης – Διαχρονικὲς καὶ Διεπιστημονικὲς διαδρομές», 2009, ὁ κύριος Λαζάρου, ἀναδεικνύεται σὲ πρωτοπόρο ἀγωνιστή διασφαλίσεως τῶν Ἐθνικῶν μας συμφερόντων, ἀπέναντι σ’ἐκείνους ποὺ παραχαράσσοντας τὴν Ἱστορία, κάνουν προπαγάνδα ἀντί ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.

Αφήστε μια απάντηση