Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ ΚΑΙ ΤΕΡΤΣΕΤΗ (27/9/1834)

 

Ἡ δίκη τῶν ἀδέκαστων Πολυζωῒδη καὶ Τερτσέτη.

……….Στὶς 27 Σεπτεμβρίου τοῦ 1834, στὸ Ναύπλιο, στὸν ἴδιο χῶρο ὅπου εἶχε γίνει ἡ δίκη τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τοῦ Πλαποῦτα, δικάζονται αὐτή τὴν φορὰ οἱ Πολυζωΐδης καὶ Τερσέτης ἐπειδή ὑπηρέτησαν μὲ ἐντιμότητα τὸ λειτούργημά τους καὶ σεβάστηκαν τὸν ὅρκο ποὺ εἶχαν δώσει. Ἐπίτροπος καὶ κατήγορος γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἦταν ὁ Εδουάρδος Μάσον, Βρετανικῆς ὑποκοότητος.

……….Αύτὴ τὴν φορὰ ὅμως, ὁ Μάσον καὶ τὸ δικαστήριο, εἶχαν ἀπέναντί τους ἀνθρώπους ποὺ γνώριζαν τὴν δικαστικὴ ἐπιστήμη καὶ τὴν τέχνη τοῦ λόγου. Οἱ Πολυζωΐδης καὶ Τερσέτης, κατέληξαν ὡς κατηγορούμενοι,  ὅταν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δίκης τῶν Κολοκοτρώνη καὶ Πλαποῦτα, μετὰ ἀπό ἕναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων, τὰ ἀντιμαχόμενα μέρη σχετικὰ μὲ τὴν θανατικὴ καταδίκη τῶν κατηγορουμένων, δέχθηκαν μὲ παρέμβαση τοῦ ἀνήλικου Ὄθωνα τὴν μετατροπὴ τῆς ποινῆς, ὑπό τὸν ὅρο νὰ παραπεμφθοῦν σὲ δίκη οἱ Πολυζωίδης καὶ Τερτσέτης. Ἕνα μέρος τῆς Ἀντιβασιλείας, μὲ ἐκπροσώπους τὸν Μαυροκορδάτο καὶ τὸν Ἄρμασμπεργκ, ἦταν ὑπέρ τῆς ἀπονομῆς χάριτος  στὸν Κολοκοτρώνη καὶ Πλαποῦτα, καὶ ἄλλο, μὲ ἐκπροσώπους τοὺς Κωλέττη, Μάουρερ, Ἄμπελ καὶ Έϊντεκ, ἦταν ὑπέρ τῆς θανατικῆς ἐκτελέσεως.

……….Τελικὰ καὶ αὐτή τὴν φορά, μετὰ τὴν ἀπολογία / ἀντικατηγορία τῶν δύο Ἑλλήνων, τὸ δικαστήριο στάθηκε κι αὐτό στὸ ὕψος τῆς ἀποστολῆς του, καὶ ἀθώωσε πανηγυρικὰ τοὺς δύο κατηγορούμενους. Σημειωτέον ὅτι ὁ Ἐδουάρδος Μάσον, ἦταν ὑπερασπιστὴς τοῦ Γεωργίου Μαυρομιχάλη ὅταν δικάστηκε γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια.

Αφήστε μια απάντηση