Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ)

,

Μερικὴ ἄποψη τῆς Ἠπείρου κατὰ τὴν ἀρχαιότητα

,

Ἡ ἱστορία τῆς Ἠπείρου (ἐν συντομίᾳ) 

,

……….Τὸ 272 π.Χ. ὁ «Ἀετός» καὶ βασιλιᾶς τῆς Ἠπείρου Πύρρος, δίπλωσε γιὰ πάντα τὰ φτερὰ του σὲ ἡλικία 46 ἐτῶν. Ἔτσι ἡ Ἤπειρος ποὺ πρόβαλε στὸ προσκήνιο τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς Ἑλλάδος χάρις στὸν Πύρρο, ποὺ ἀπείλησε τὸ βασίλειο τῆς Μακεδονίας, ποὺ μόνη της ἀγωνίστηκε νὰ πνίξῃ στὴν γέννησή του τὸ ῥωμαϊκό κράτος, ξανάπεσε στὴν παλιά της ἀφάνεια μὲ τὸν θάνατο τοῦ ἔνδοξου βασιλιᾶ της.

……….Ὅταν ὁ Πύρρος δημιούργησε τὴν Μεγάλη Ἤπειρο, ὅρισε ὡς πρωτεύουσα τὴν ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ 2Ἀμβρακία τὸ 295 π.Χ. καὶ τὴν διακόσμησε μὲ ναούς, δημόσια καὶ ἰδιωτικὰ οἰκοδομήματα καὶ πολλὰ ἔργα τέχνης. Στὴν ἴδια ἐποχή πρωτοκτίστηκε τὸ Γεφύρι, τὸ πιὸ γνωστὸ καὶ χιλιοτραγουδισμένο πολύτοξο γεφύρι στὴν Ἑλλάδα. Τότε κτίστηκε τὸ Μικρὸ Θέατρο στὸ κέντρο τῆς ἀρχαίας πόλεως (κοντὰ στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο) τὸ Μεγάλο Θέατρο κοντὰ στὸν ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τὸ Πρυτανεῖο τῆς Ἀμβρακίας ποὺ ἀποκαλύφθηκε δίπλα στὸν ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος. Μετὰ τὸ θάνατό του, ὑπῆρξε μεγάλη ἀνωμαλία (ἀντιπαλότητες, ἐπαναστάσεις).

……….Στὴν διαμάχη Ῥωμαίων – Μακεδόνων, ἡ Ἤπειρος ἰσοπεδώθηκε (καταστράφηκαν 70 πόλεις καὶ 150.000 Ἠπειρῶτες ὁδηγήθηκαν σκλάβοι στὴν Ῥώμη). Τελικὰ κατέληξαν στὴν ἀνακήρυξη δημοκρατίας ποὺ ἐπέζησε μέχρι τὸ 167 π.Χ. Πολλοὺς αἰῶνες μετά, τὴν ἐποχή τῶν Κομνηνῶν καὶ τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἠπείρου θὰ ἐπανέλθη στὸ προσκήνιο παίζοντας ἕναν ἐνδιαφέροντα ἱστορικό ῥόλο.


Αφήστε μια απάντηση