Η ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΟΥ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

 

Κάρτα ἐποχῆς ἀπό τὴν ἐπίσκεψη τοῦ γερμανοῦ αὐτοκράτορα Γουλιέλμου Β’ στὴν ὀθωμανική αὐτοκρατορία

,

Τὸ 1898, στὶς 8 Νοεμβρίου ὁ γερμανὸς αὐτοκράτορας Γουλιέλμος Β’΄ ἐπισκέφθηκε στὴ Δαμασκὸ τὸν τάφο τοῦ μεσαιωνικοῦ ἥρωα τῶν μουσουλμάνων, Σαλλαντίν.  Ἐκεῖ ὑπό τὴν ἐνθουσιώδη ὑποδοχή τοῦ πλήθους, ἀνακήρυξε τὸν ἐαυτό του καὶ τὸ Γερμανικὸ Ράιχ, φίλους καὶ προστάτες τῶν «300.000.000 μωαμεθανῶν» ἐπί τῆς γῆς.

Ἀνταποδίδοντας, ὁ πνευματικὸς πατέρας τοῦ τότε ἰσλαμικοῦ κόσμου, σεΐχης Ἀμπντουλλᾶ0 Ἐφφέντι, μετέδωσε «ἐν ὀνόματι τοῦ Κόσμου τοῦ ἱσλὰμ, τὴν εὐλογία τοῦ ἀλλὰχ ἐπί τοῦ Κάιζερ, τοῦ Γερμανικοῦ Ράιχ καὶ ὅλων τῶν Γερμανῶν».

Ἡ ἐπίσκεψη αὐτή πραγματοποιήθηκε στὸ πλαίσιο ταξιδιοῦ τοῦ Κάιζερ στὴν ὀθωμανική αὐτοκρατορία. Ἔγινε δεκτὸς μὲ ἐξαιρετικές τιμὲς ἀπό τὸν σουλτάνο Αβδοῦλ Χαμίντ Β΄.

Ἡ Γερμανία θεωροῦσε τὴν Μικρᾶ Ἀσία σημαντική ὡς ἀγορά γιὰ τὴν γερμανικὴ βιομηχανία, ἐνῶ παράλληλα ἤθελε νὰ ἀποκτήσῃ πρόσβαση στὰ νεοανακαλυφθέντα πετρελαιοφόρα κοιτάσματα τοῦ σημερινοῦ Ἰράκ. Γι’ αὐτό ὁ Γουλιέλμος πραγματοποίησε αὐτό τὸ μεγάλο ταξίδι στὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν Ἰερουσαλήμ καὶ τὴ Δαμασκό, ἐδάφη ὑπό τὴν κατοχὴ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας τότε, μὲ σκοπὸ νὰ ἐπισημοποιήσῃ τὴν δικὴ του βούληση, καθὼς καὶ τοῦ σουλτάνου, ὑλοποίησης ἑνός ἔργου οἰκονομικῆς, πολιτικῆς καὶ στρατηγικῆς σημασίας, τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς Βερολίνου Βαγδάτης, ποὺ ὑπήρξε ἡ αἰτία τοῦ πρώτου Παγκοσμίου πολέμου.

Ἀπό τὰ παραλειπόμενα τῆς ἐπισκέψεως..

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπίσκεψής του στὴν Ἰερουσαλήμ,  τὸν ἐπισκέφθηκε  ὁ Theodor Herzl, μὲ σκοπὸ νὰ τοῦ ζητήσῃ νὰ πείσῃ τὸν σύμμαχό του τοῦρκο σουλτάνο, νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν δημιουργία ὑπό Γερμανικὴ προστασία ἐβραϊκοῦ κράτους, στὴν τότε ἐλεγχόμενη καὶ ὑπό τουρκικὴ κατοχὴ Παλαιστίνη.

Τὸ πίσω μέρος φωτογραφίας τοῦ Herzl, μὲ ἀφιέρωση στὴν οἰκογένεια Μάρξ, ἀναφερόμενος στὴ συνάντηση ποὺ εἶχε στὶς 3 Νοεμβρίου 1898, στὴν Ἰερουσαλήμ μὲ τὸν αὐτοκράτορα τῆς Γερμανίας Γουλιέλμο Β΄.

,

Πηγὴ φωτογραφίας : http://www.shapell.org/

καὶ πληροφορίας :  http://www.shapell.org/

Αφήστε μια απάντηση