ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

,

Ἀξιωματικός τῆς Φάλαγγος.
Ἀξιωματικός τῆς Φάλαγγος.

 

Πρώτες προσπάθειες οργανώσεως Τακτικού Στρατού 

Περιεχόμενα: Συγκρότηση καὶ συμμετοχὴ στὸν Ἀγῶνα τῶν πρώτων μονάδων Τακτικοῦ Στρατοῦ – Ἀνασύσταση καὶ αὔξηση τῆς δύναμής του – Ἀναδιοργάνωση τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων ἐπί Ι. Καποδίστρια (1828-1831) – Ὁπλισμός, ὁπλοστάσιο – Ἐκπαίδευση, Στρατολογία – Στολή, Σημαία –  Μέριμνα γιὰ τὸ προσωπικό – Δολοφονία τοῦ Καποδίστρια καὶ ἀποσύνθεση τοῦ Τακτικοῦ Στρατοῦ.

………..Ἡ ἰδέα ἀλλά καὶ ἡ ἀνάγκη συγκροτήσεως Τακτικοῦ Στρατοῦ, δημιουργήθηκε ἀμέσως μετὰ τὴν κήρυξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τὸ 1821.

……….(…) Στὴν προσπάθεια αὐτή, μεγάλη βοήθεια προσέφεραν οἱ ἐλληνικῆς καταγωγῆς ἀξιωματικοὶ ποὺ ὑπηρετοῦσαν σὲ διαφόρους εὐρωπαϊκοὺς στρατούς, καθὼς καὶ πολλοὶ ξένοι στρατιωτικοί, οἱ ὁποῖοι ἦρθαν ἐθελοντικὰ στὴν Ἑλλάδα. (…) Στὴν πορεία ὅμως μετὰ τὶς οἰκονομικὲς δυσχέρειες αὐτοδιαλύθηκε καὶ οἱ ἄνδρες του ἐντάχθηκαν σὲ ἄτακτα σώματα.

……….Σ’ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ 1823 δὲν ἔγινε δυνατὴ ἡ ἀνασυγκρότησή τοῦ Τακτικοῦ Στρατοῦ, μετὰ ὅμως ἀπὸ τὸ Ἀγγλικὸ δάνειο, ἡ Κυβέρνηση προέβη στὴν ἀνασύστασή του. Διοικητὴς τοῦ πρώτου τάγματος ποὺ σχηματίσθηκε τοποθετήθηκε ὁ Δωδεκανήσιος Συνταγματάρχης Παναγιώτης Ρόδιος.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση