ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1914-1923

,

Ἡ εἰκόνα προέρχεται ἀπό σύνθεση τοῦ Ἐρρίκου Π. Σκουλούδη, γιὰ τὶς ἀνάγκες κειμένου του ποὺ ἀναφέρεται σὲ χωριανούς του πρόσφυγες ἀπό τὸ Μιχαλίτσι τῆς Βιθυνίας μὲ τίτλο “Ἀπό τὸ Μιχαλίτσι τῆς Βιθυνίας στοὺς Βαβέλους Σητεῖας”.

,

Τοῦ Ἀντγου Παναγιώτη Κωνσταντόπουλου, Διευθυντὴ τῆς Διεύθυνσης Ἱστορίας Στρατοῦ τοῦ ΓΕΣ.

……….[ ] Στὶς 20 Ἰουλίου 1914 κηρύχθηκε γενικὴ ἐπιστράτευση ὅλων τῶν ἐθνῶν τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ κλήθηκαν οἱ ἡλικίες ἀπό 20 ἔως 50 ἐτῶν. Ὅσοι δὲν παρουσιάστηκαν μὲσα σὲ 11 ἡμέρες θεωρήθηκαν λιποτάκτες καὶ καταδικάστηκαν σὲ θάνατο. Ὅσοι Χριστιανοὶ παρουσιάστηκαν, τοὺς ἔστειλαν στὰ περιβόητα τάγματα ἐργασίας τὰ ὁποῖα στὴν πραγματικότητα ἦταν τάγματα ἐξοντώσεως. Πολλοὶ Ἕλληνες δὲν ἄντεξαν τὴν ζωὴ στὰ «ἀμελέ ταμπουροῦ»,  καὶ γιὰ ν’ ἀποφύγουν τὴν ἐξόντωση (δραπέτευσαν καὶ) ἀνέβηκαν στὰ βουνά.

……….Μὲ ἀφορμή τὶς ἀνυποταξίες στὴν ὑποχρεωτική στράτευση καὶ τὶς δραπετεύσεις ἀπό τὰ τάγματα ἐργασίας, οι τοῦρκοι ὀργάνωναν ἐκτεταμένες ἔρευνες σ’ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ χωριά, ἔμπαιναν στὰ σπίτια, ἄρπαζαν πράγματα, ἀτίμαζαν τὶς γυναῖκες ἔκαιγαν τὰ χωριὰ καὶ ὅσους συνελλάμβαναν, τοὺς ἐκτελούσαν μαζὶ μὲ τοὺς οἰκείους τους ποὺ τοὺς ἔκρυβαν.

……….[ ] Ἀπό τὸ 1919, ξεσπᾶ νέος ἄγριος διωγμὸς κατὰ τῶν Ἑλλήνων, ὀργανωμένος πλέον ἀπὸ τὸ Κεμαλικὸ καθεστώς. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ νεοτουρκικοῦ κομιτάτου, συγκροτήθηκε κεμαλική μυστική ὀργάνωση ἡ ὁποία κήρυξε τὸ μίσος καὶ ὀργάνωσε νέο κύμα διωγμῶν καὶ δολοφονιῶν. Μέλος τῆς ὀργάνωσης ἦταν ὁ περιβόητος Τοπὰλ Ὁσμάν. Γιὰ τὴν ἐγκληματική του δράση ὁ Γ. Βαλαβάνης στὸ βιβλίο του «Σύγχρονος Γενικὴ Ἱστορία τοῦ Πόντου», γράφει: “Τὰ θύματα τοῦ Τοπὰλ Ὀσμὰν καὶ τῶν τσέτηδών του εἰς τὸν Πόντον καὶ τὸ ἐσωτερικό μέχρι τοῦ Βαλῆ Κεσέρ, ὑπολογίζονται σὲ 70.000 περίπου”.

……….[ ]Παραθέτουμε ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ὁ Πόντος», Τόμ. Α’(Ἱστορία, Λαογραφία καὶ πολιτισμὸς), σελ.333-336, στοιχεῖα ὁμαδικῶν δολοφονιῶν Ἑλλήνων καὶ θανάτων ἀπό πείνα.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

2 απαντήσεις στο “ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1914-1923”

  1. Η εικόνα είναι από σύνθεση μου για τις ανάγκες του κειμένου μου που αναφερόταν σε χωριανούς μου πρόσφυγες από το Μιχαλίτσι της Βιθυνίας. Συγκεκριμένα από το praisos. blogspot.gr/2012/08/from-michalitzi-of-bithynia-to-village-html

    1. Κύριε Σκουλούδη καλησπέρα σας. Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν γνωστοποίηση τῆς πηγῆς. Ἡ παράληψη ἀποκαταστάθηκε. Ἐάν ἐπιθυμεῖτε νὰ τὴν “κατεβάσῳ”, παρακαλῶ ἐνημερῶστε με. Τὰ σέβη μου γιὰ τὴν δημιουργία σας, τὴν ἀξιόλογη σελίδα σας, καθὼς καὶ τὴν ἀξιέπαινη προσπάθειά σας.

      Μὲ ἐκτίμηση
      Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση