Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

,

Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, καὶ πάσης Βορείου Ἠπείρου, Σεβαστιανὸς (κατὰ κόσμον Σωτηρίος Οἰκονομίδης). Ὑπῆρξε ὁ Ἱεράρχης τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα συνδέθηκε ἄμεσα μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ζήτημα.
Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, καὶ πάσης Βορείου Ἠπείρου, Σεβαστιανὸς (κατὰ κόσμον Σωτηρίος Οἰκονομίδης). Ὑπῆρξε ὁ Ἱεράρχης τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα συνδέθηκε ἄμεσα μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ζήτημα.

,

……….Ἡ 12η Δεκεμβρίου 1994, εἶναι ἡμέρα κοιμήσεως τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, Ὑπέρτιμου καὶ Ἐξάρχου πάσης Βορείου Ἠπείρου, Σεβαστιανοῦ (κατὰ κόσμον Σωτηρίου Οἰκονομίδη). Ὑπῆρξε ὁ Ἱεράρχης τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα συνδέθηκε ἄμεσα μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ζήτημα. Τότε ποὺ κανένας δὲ μίλαγε γιὰ Βόρειο Ἤπειρο, μόνο ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανός, ὀργώνοντας τὴν Ἑλλάδα, ἐνημέρωνε καὶ διαμαρτύρονταν γιὰ τὸ δράμα τῶν ξεχασμένων Ἑλλήνων. Ἀκόμα ἐπισκέφθηκε τὸ Ἀμερικανικό Κογκρέσο καὶ τὸ Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας τὶς ἀλβανικές θηριωδίες. Ἱδρυτής τῆς μοναδικῆς φοιτητικῆς ὀργάνωσης γιὰ τὸ βορειοηπειρωτικὸ – τῆς Συντονιστικῆς Φοιτητικῆς Ἕνωσης Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνα (ΣΦΕΒΑ) – ὑπῆρξε ἀπό τὸ 1982, ὁ ὀργανωτής της, ὁ ἐμπνευστής της, καὶ ὁ ἐμψυχωτής της. Ἀλλά καὶ μὲ τὴν πτώση τῶν ἠλεκτροφόρων συρματοπλεγμάτων (1990) στὴν ἀλβανία, συνέχισε πιὸ ἐντατικά τὸν ἀγῶνα, ἐντοπίζοντας τον κυρίως στὴν προσπάθεια γιὰ παραμονὴ τῶν βορειοηπειρωτῶν στὶς πατρογονικὲς τους ἑστίες. Καὶ πρῶτος ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανὸς ἐπεσήμαινε ὅτι “Οἱ ἀλβανοί πολιτικοὶ εἶναι τὸ ἴδιο μισέλληνες, εἴτε δεξιοὶ εἶναι εἴτε ἀριστεροί”.

……….Ἡ θρησκευτική ἐλευθερία τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας ἀποτέλεσε σημαντικό κεφάλαιο στὶς σχέσεις Ἑλλάδος-ἀλβανίας, στὴν περίοδο τοῦ ψυχροῦ πολέμου, ἐνῷ εἰδικότερα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀλβανίας, ἀνέκαθεν ἀποτελοῦσε ἕναν ἀποφασιστικό παράγοντα στὴν ἐξέλιξη τῆς πορείας τῶν Ἑλληνο-ἀλβανικῶν σχέσεων.

……….[ ] Μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπό τὸν Χότζα, δημιουργήθηκε ἕνα πολὺ ἀρνητικό πλαίσιο γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μὲ διώξεις καὶ ἀπελάσεις τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν, ἀφαίρεση καὶ δήμευση τῶν περιουσιῶν, κλείσιμο ἐκκλησιῶν καὶ μοναστηριῶν, ποὺ μεταβλήθηκαν σὲ κατοικίες, ἀποθήκες, κ.ἄ.

……….[ ]Τὸ 1963, ὁ Χότζα τόνιζε ὅτι ἡ «πάλη ἐνάντια στὶς θρησκευτικὲς κοσμοαντιλήψεις, εἶναι πάλη μακροχρόνια, περίπλοκη καὶ δύσκολη», καὶ πρόσθετε ὅτι «ὁ βασικὸς κίνδυνος τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ ἀποτρέψουμε, εἶναι ἡ ὑπόθεση τῆς χριστιανικῆς ὀρθοδόξου λειτουργίας. Συνεχῶς πρέπει νὰ κάνουμε προσπάθειες γιὰ νὰ τὴν ἀηδιάσουν οἱ ἄνθρωποι, μὲ τρόπο ὥστε ν’ ἀποφεύγουν τὴν ἐκκλησία…»

……….[ ] Τὸ 1967 μὲ τὸ διάταγμα 4337/13-11 καὶ μὲ τὴν έπικύρωση ποὺ ἔγινε ἀπό τὸ Σύνταγμα τοῦ 1977, καθιερώθηκε ἡ ἀθεΐα στὴν ἀλβανία, ἡ ὁποία κηρύσσεται ὡς τὸ πρῶτο ἀθεϊστικό κράτος στὸν πλανήτη.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com
  • Γιὰ τὴν ζωή καὶ τὸ ἔργο τοῦ Μητροπολίτου στό: http://www.sfeva.gr/

Αφήστε μια απάντηση