Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

 

Φωτογραφία τοῦ Φρεντερίκ Μπουασονᾶ, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ περάσματός του ἀπό τὴν Ἤπειρο τὸ 1913.

,

Η συγκρότηση τού αλβανικού κράτους και η Ελληνική Εθνική Μειονότητα 

……….(…) Η ήττα της οθωμανικής αυτοκρατορίας το 1912, απελευθέρωσε την Ήπειρο (Δεκέμβριος 1912-Μάρτιος 1913). Το υπόμνημα του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος της 13ης Ιουνίου 1912, θεωρεί πως στην Ήπειρο και κατ’ επέκταση στην Ελλάδα, ανήκουν ολόκληρες οι περιφέρειες της Πρέβεζας, της Ηγουμενίτσας, των Ιωαννίνων, το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας Αργυροκάστρου και η μισή περιφέρεια της Αυλώνας από την γραμμή του Κουρβελέσι και την Κλεισούρα στον Αώο. Σύμφωνα με το υπόμνημα, στην αλβανία ανήκαν ολόκληρο το διαμέρισμα της Σκόδρας και η περιοχή του Βερατίου.

……….Οι θέσεις όμως των Ελλήνων συνάντησαν την ισχυρή αντίδραση της Ιταλίας και της Αυστρουγγαρίας, δύο δυνάμεων με βλέψεις στην βαλκανική οι οποίες δεν επιθυμούσαν να συναινέσουν στη δημιουργία μεγάλων και ισχυρών κρατών στην περιοχή, τα οποία θα αντιτίθονταν στην υλοποίηση των σχεδίων τους.

……….Έτσι με την υποστήριξη της Αυστρίας, αλλά και της Ιταλίας, τον Δεκέμβριο του 1912, αφού είχε προηγηθεί στην Αυλώνα η συγκρότηση της «Εθνικής Συνέλευσης» υπό τον βουλευτή του οθωμανικού κοινοβουλίου Ισμαήλ Κεμάλ, αναγνωρίζεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις το αλβανικό κράτος. και το 1913 (17-30 Μαΐου), οι Μεγάλες Δυνάμεις υπέγραψαν στο Λονδίνο την απόφαση για την δημιουργία ανεξάρτητου αλβανικού κράτους, τοποθετώντας το υπό την προστασία αλλά και την στενή εποπτεία τους.

……….(…) Τα σύνορα του νέου κράτους καθορίστηκαν με το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας (17/12/1913), μέσα στα οποία συμπεριελήφθηκε το βόρειο τμήμα της Ηπείρου στην αλβανία. Από τότε η έννοια της Βορείου Ηπείρου αναφερόταν στην περιοχή από τον ποταμό Γενούσο μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα από βορρά προς νότο. Παρά το παράλογο της απόφασης αυτής και την καταφανή παράβλεψη των δημογραφικών στοιχείων, το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας υλοποιήθηκε, και ο Ελληνικός Στρατός υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την Βόρεια Ήπειρο και να δεσμευτεί ότι δεν θα αφήσει όπλα στους βορειοπειρώτες ούτε θα υποκινήσει επαναστατική αντίδραση.


  • Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση