Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΥΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ (1915-1919)

,

Σέρβοι στρατιῶτες στοὺς δρόμους τῆς Κέρκυρας

.

……….Στὶς 19 Δεκεμβρίου 1915  (π. ἡμ.),  ὁ Γάλλος ναύαρχος Σοσεπρά, πληροφόρησε τὸν Νομάρχη Κερκύρας ὅτι θὰ καταλάμβανε τὸ νησὶ καὶ θὰ ἀποβιβάζονταν ἐκεῖ τμήματα τοῦ διαφυγόντος Σερβικοῦ στρατοῦ. Ἀπό τὶς 16 Δεκεμβρίου ἡ Γαλλία εἶχε γνωστοποιήσει στὴν κυβέρνηση Σκουλούδη ὅτι τὰ «Συμμαχικά» στρατεύματα θὰ καταλάμβαναν προσωρινὰ τὴν Κέρκυρα γιὰ λόγους ἀσφαλείας (!..)

……….Παρ’ ὅλες τὶς διαμαρτυρίες τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, οἱ Σύμμαχοι δήλωσαν ὅτι: «ἡ Ἑλλὰς ὡς σύμμαχος τῆς Σερβίας, δέον νὰ μὴν ἀντιταχθεῖ εἰς τὴν Συμμαχικὴ αὐτή ἀπόφαση».  Ἔτσι παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Κέρκυρα ἔχαιρε διαρκοῦς οὐδετερότητας ἀπό τὸ 1863, ἐπιλέχτηκε ὡς ἡ καταλληλότερη περιοχὴ γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν Σερβικῶν Δυνάμεων.

……….Στὶς 29/12 (11/1/16 ν. ἡμ.) προηγήθηκε ἡ ἀποβίβαση Γαλλικοῦ Τάγματος καὶ ἡ κατάληψη τοῦ νησιοῦ ὑπό τὴν προστασία μοῖρας Γαλλικῶν πολεμικῶν, τέθηκαν δὲ ἄμεσα ὑπὸ γαλλικὸ ἔλεγχο οἱ λιμενικὲς ἀρχές, ἡ ἀστυνομία καὶ ὁ σταθμὸς ἀσυρμάτου.

……….Στὶς 2/1/1916 (15/1 ν. ἡμ.) ἡ Κυβέρνηση Σκουλούδη ἐπανέλαβε τὴν ἔντονη διαμαρτυρία της, δηλώνοντας ὅτι ἡ κατάληψη τοῦ νησιοῦ δὲν ἀποτελοῦσε μόνο παραβίαση τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐδάφους, ἀλλά ἦταν ἀντίθετη καὶ στὸ Διεθνὲς Δίκαιο λόγῳ τῆς οὐδετερότητας τοῦ νησιοῦ.

……….(Οἱ «Σύμμαχοι», ἔγραψαν τὶς διαμαρτυρίες στὰ ὑποδήματά τους καί), στὶς 5/1/1916 (18/1 ν. ἡμ.), τὰ πρῶτα Σερβικὰ τμήματα ἀποβιβάστηκαν στὴν Κέρκυρα. Ἀργότερα στὸ νησὶ ἐγκαταστάθηκε ἡ Σερβικὴ Βουλὴ (στὸ Δημοτικὸ Θέατρο) καὶ ἡ Σερβικὴ Κυβέρνηση.

……….Στὶς 19/1/1916 (1/2 ν. ἡμ.), πάλι χωρὶς τὴν συγκατάθεση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, στὸ νησὶ ἀποβιβάστηκαν καὶ Ἰταλικά στρατεύματα. Οἱ «Σύμμαχοι», παρὰ τὶς ὑποσχέσεις, ἐπενέβησαν καὶ στὴν διοίκηση τοῦ νησιοῦ ἐλέγχοντας καὶ καθοδηγῶντας τὴν Νομαρχία, τὸ Δημαρχεῖο, καὶ ὅλες τὶς ὑπηρεσίες. Ὅσο γιὰ τοὺς Κερκυραίους ποὺ ἦταν ἀντιβενιζελικοί, ἀναγκάστηκαν πολλοὶ ἀπό αὐτούς νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ νησὶ μὴ μπορῶντας οὔτε νὰ ἐργαστοῦν. Οἱ συμπεριφορὰ δὲ τῶν Ἰταλῶν μόνο συμμαχικὴ δὲν ἦταν. Συμπεριφέρθηκαν ὡς κατακτητὲς καὶ θεώρησαν τὴν Κέρκυρα ἐθνικό τους χῶρο, πρᾶγμα ποὺ θὰ φανῇ καὶ ἀργότερα τὸ 1923, καὶ στὴν κατοχικὴ περίοδο 1941-1943.


  • Πηγὴ πληροφοριῶν:  Γιῶργος Ζοῦμπος
  • Περισσότερα γιὰ τὴν περίοδο ἐκείνη στὴν Κέρκυρα μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό :  http://www.corfuhistory.eu/ 
Ἀποβίβαση τμημάτων τοῦ Σερβικοῦ στρατοῦ στὴν Κέρκυρα
Ἀποβίβαση τμημάτων τοῦ Σερβικοῦ στρατοῦ στὴν Κέρκυρα

Αφήστε μια απάντηση