ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ-1912

ΣΥ,

Ἄφιξη τούρκων αἰχμαλώτων

,

Στὶς 21 Δεκεμβρίου τοῦ 1912, ὁ  συνταγματάρχης Δελαγραμμάτικας μετὰ  τὴν τελικὴ σφοδρὴ ἐπίθεση ποὺ ἐξαπέλυσε ἀπό τὶς 19/12 ἐναντίων τῶν ὀχυρωμένων τούρκων στὴν νῆσο Χῖο, τοὺς ἀναγκάζει νὰ παραδοθοῦν ἄνευ ὅρων. Αἰχμαλωτίστηκαν  37 ἀξιωματικοί καὶ 1.800 ὁπλίτες, ἐνῷ ἡ Χίος ἀπελευθερώθηκε ὁλοκληρωτικά  ἀπό τὴν ὀθωμανική κατοχή.

Ἡ ἐντολή γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Χίου, εἶχε δοθεῖ λίγες μέρες μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης. Τότε συγκροτήθηκε ἕνα μικτὸ ἀπόσπασμα ὑπό τὶς διαταγὲς τοῦ Συνταγματάρχη Πεζικοῦ, Νικολάου Δελαγραμμάτικα, ποὺ ἐπιβιβάστηκε στὰ ἀτμόπλοια «Πατρὶς» καὶ «Σαπφῶ» στὶς ἀρχές Νοεμβρίου 1912. Στὶς διαπραγματεύσεις παραδόσεως, ἐνῷ ὁ τοῦρκος πολιτικὸς Διοικητὴς ἀποφάσισε νὰ γίνῃ ἡ παράδοση χωρὶς αἱματοχυσία, ὁ στρατιωτικὸς Διοικητής, εἶχε ἀντίθετη γνώμη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀπόφασίσουν οἱ ἀρχηγοί τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ Στόλου, τὴν ἀπελευθέρωση διὰ τῶν ὅπλων.

1414141414141414

Ἡ τουρκικὴ φρουρὰ κατεῖχε φύσει ὀχυρές θέσεις ἀπό τὶς 12 Νοεμβρίου, καὶ ἀγωνιζόταν μὲ πεῖσμα, γεγονὸς ποὺ καθιστοῦσε ἀδύνατη τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ νησιοῦ μὲ τὶς ὑπάρχουσες δυνάμεις. Ἔτσι, ὁ συνταγματάρχης Δελαγραμμάτικας, ἀποφάσισε νὰ προσβάλῃ τὶς τουρκικὲς δυνάμεις καὶ ἀπό ἄλλα σημεία τοῦ νησιοῦ, ἐνῷ παράλληλα τὸ εἶχε ἀποκλείσει. Ἐπιπλέον συγκροτήθηκαν ἐθελοντικά σώματα ἀπό τοὺς ντόπιους κατοίκους, ἐνῷ κατέφθασε καὶ ἕνα σῶμα 200 Κρητῶν ἐθελοντῶν…

Διαβᾶστε τὸ ἄρθρο τοῦ ἱστορικοῦ ἀπελευθερώσεως τῆς Χίου στὸ : www.e-istoria.com

 

Ἡ πρώτη ἔπαρση τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας στὸ Διοικητήριο

,,

Πηγὴ φωτογραφιῶν:  Περιφέρεια Βορείου Αἰγαίου, Περιφεριακὴ Ἑνότητα Χίου.

Αφήστε μια απάντηση