Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Τὸ ἐπ᾿ ἐμοί, ἐνόσῳ ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ σοφρονῶ, δὲν θὰ παύσω πάντοτε, νὰ ὑμνῶ μετὰ λατρείας τὸν Χριστόν μου, νὰ περιγράφω μετ᾿ ἔρωτος τὴν φύσιν, καὶ νὰ ζωγραφῶ μετὰ στοργῆς τὰ γνήσια Ἑλληνικὰ ἔθη. ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου· κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν οὐ μή σου μνησθῶ, ἐὰν μὴ προανατάξωμαί σοι ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου. (Ἀ.Π., Λαμπριάτικος Ψάλτης)

Σ’ ἕνα σύντομο αυτοβιογραφικό σημείωμα ἱστορεῖ τὴν ζωὴ του: Εγεννήθην ἐν Σκιάθω, τῇ 4 Μαρτίου 1851. Ἐβγῆκα ἀπὸ τὸ Ελληνικὸν Σχολεῖον εἰς τὰ 1863, ἀλλὰ μόνον τῷ 1867 ἐστάλην εἰς τὸ Γυμνάσιον Χαλκίδος, ὅπου ἤκουσα τὴν Α΄ καὶ Β΄ τάξιν. Τὴν Γ΄ ἐμαθήτευσα εἰς Πειραιᾶ, εἴτα διέκοψα τάς σπουδὰς μου καὶ ἔμεινα εἰς τὴν πατρίδα. Κατὰ Ἰούλιον τοῦ 1872 ὑπήγα εἰς τὸ Ἅγιον Ὅρος χάριν προσκυνήσεως, ὅπου ἔμεινα ὀλίγους μῆνας. Τῷ 1873 ἤλθα εἰς Ἀθήνας καί ἐφοίτησα εἰς τὴν Δ΄ τοῦ Βαρβακείου. Τῷ 1874 ἐνεγράφην εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολήν, ὅπου ἤκουα κατ’ ἐκλογὴν ὀλίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ’ ἰδίαν δὲ ἠσχολούμην εἰς τὰ ξένας γλώσσας.

Μικρὸς ἐζωγράφιζα Ἁγίους, εἴτα ἔγραφα στίχους, καί ἐδοκίμαζα να συντάξω κωμῳδίας. Τῷ 1868 ἐπεχείρησα να γράψω μυθιστόρημα. Τῷ 1879 ἐδημοσιεύθη “ἡ Μετανάστασις” ἔργον μου εἰς τὸ περιοδικὸν “Σωτήρα”. Τῷ 1882 ἐδημοσιεύθη “Οἱ ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν” εἰς τὸ “Μὴ χάνεσαι”. Ἀργότερα ἔγραψα περὶ τὰ ἑκατὸν διηγήματα, δημοσιευθέντα εἰς διάφορα περιοδικὰ καί ἐφημερίδας.”

Ἐργογραφία – Βιβλιογραφία

Ἄνθος τοῦ γιαλοῦ

Ἄσπρη σὰν τὸ χιόνι

Ἄψαλτος

Δὲν εἶσαι ἡ μιά

Εἰδύλλιον τῆς Πρωτομαγιᾶς

Ἐξοχικὴ Λαμπρή

Ἐπιμηθεῖς εἰς τὸν βράχον

Ἔρως-Ἥρως

Ἡ Γλυκοφιλοῦσα

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Ἁγίου Δεσπότη

Ἡ Ντελησυφέρω

Ἡ Σταχομαζώχτρα

Ἡ τελευταία βαπτιστική

Ἡ φόνισσα

Ἡ χήρα παπαδιά

Λαμπριάτικος Ψάλτης

Ὁ ἀβασκαμὸς τοῦ Ἀγᾶ

Ὁ ἀλιβάνιστος

Ὁ γάμος τοῦ Καραχμέτη (μετὰ σχολίων)

Ὁ Ἔρωτας στὰ χιόνια

Ὁ νεκρὸς ταξιδιώτης

Ὁ Πανταρώτας (ἀπόσπασμα)

Ὁ σημαδιακός

Ὄνειρο στὸ κύμα

Πάσχα ρωμέικο

Παιδικὴ Πασχαλιά

Ρεμβασμὸς τοῦ Δεκαπενταυγούστου

Στὴν Παναγία τὴν Κεχριά

Στὴν Παναγία τὴν Κουνίστρα

Στὴν Παναγία τοῦ Ντομᾶν

Στὴν Παναγίτσα στὸ Πυργί

Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο

Στρίγγλα Μάννα

Τ᾿ ἀερικὸ στὸ δέντρο

Τὰ δαιμόνια στὸ ρέμα

Τὰ μαῦρα κούτσουρα

Τὰ Χριστούγεννα τοῦ τεμπέλη

Τὸ ἀγνάντεμα

Τὸ θαῦμα τῆς Καισαριανῆς

Τὸ καμίνι

Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας

Τὸ νησὶ τῆς Οὐρανίτσας

Τὸ χριστόψωμο

Χωρὶς στεφάνι

Ἡ Ἐννεακοσιετηρὶς τῆς Παμμεγίστης Λαύρας

Βασική πηγή:  www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση