ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

01 Ιανουαρίου

Μεταξύ 45 καὶ 46 π. Χ.—Λόγω τής αταξίας τού Ρωμαϊκού σεληνιακού Ημερολογίου, ο Ιούλιος Καίσαρας ανέθεσε στον Έλληνα αστρονόμο από την Αλεξάνδρεια, Σωσιγένη, την μεταρρύθμισή του. Αφορμή γιά την μεταρρύθμιση αυτή, αποτέλεσε το γεγονός ότι το έτος 46 π. Χ. έφτασε σε διάρκεια τις 445 ημέρες γιά να μπορέσει να ευθυγραμμιστεί με την εαρινή ισημερία και να συμπέσουν οι γιορτές με τις κατάλληλες εποχές. Γι’ αυτό και κλήθηκε «έτος συγχύσεως». Ο Σωσιγένης βασίστηκε στους υπολογισμούς τού Ιππάρχου, σύμφωνα με τους οποίους η διάρκεια ενός έτους ήταν ίση με 365,242 ημέρες. Στο Ιουλιανό Ημερολόγιο, το οποίο ίσχυσε από το 46 π. Χ., προκύπτει σωρευτικά ένα σφάλμα μίας ημέρας κάθε 128 χρόνια, διότι είναι μεγαλύτερο τού πραγματικού ηλιακού έτους κατά 11 πρωταλεπτά, 12 δεύτερα και 55. Με την πάροδο των αιώνων η εαρινή ισημερία κατήλθε από την 21η Μαρτίου σε χαμηλότερες ημερομηνίες και αυτό το σφάλμα προσπάθησε να διορθώσει το λεγόμενο Γρηγοριανό Ημερολόγιο.

395.—Απεβίωσε ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Μέγας Θεοδόσιος στα Μεδιόλανα τής Λομβαρδίας, σε ηλικία 50 ετών.

628.—Ο Ρωμαϊκός στρατός με επί κεφαλής τον Αυτοκράτορα Ηράκλειο, καταλύει κοντά στην πόλη Δασταγέρδη περιμένοντας τον περσικό στρατό προς αναμέτρηση. Μετά από την νίκη στην Νινευί, ο Ηράκλειος στράφηκε νοτιοανατολικά κυνηγώντας τον Πέρση βασιλιά Χοσρόη. Εκείνος όμως απέφευγε απ’ ευθείας σύγκρουση με τον Ηράκλειο, αρνούμενος να συνθηκολογήσει. Ώσπου τον Φεβρουάριο του 628 τον ανέτρεψε και τον σκότωσε ο πρωτότοκος γυιός του, Σιρόης ή Καβάδης Β΄.

1068.—Ο δεύτερος σύζυγος τής Ευδοκίας, Ρωμανός Δ΄ ο Διογένης, αναγορεύεται Αυτοκράτορας. Μέχρι τότε, ο στρατός είχε υποβαθμιστεί και σε αριθμό και σε πειθαρχία, και η κατάσταση στα σύνορα τής Αυτοκρατορίας είχε γίνει κρίσιμη. Ιδιαιτέρως στα ανατολικά, οι τούρκοι συνέχισαν με μεγαλύτερη ακόμα ένταση τις επιδρομές τους. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο  να περιέλθει η αυτοκρατορική εξουσία σε έναν ικανό άνδρα, και μάλιστα σ’ έναν έμπειρο στρατιωτικό, ο οποίος θα μπορούσε να αναδιοργανώσει τον στρατό και να αποκρούσει τούς Σελτζούκους οι οποίοι ήταν οι πλέον επικίνδυνοι. Μεταξύ τού Νικηφόρου Βοτανειάτη και τού Ρωμανού Διογένη, η Ευδοκία προτίμησε τον ωραίο και γενναίο Ρωμανό Διογένη.

1203.—Οι απεσταλμένοι τού Φίλιππου Σοηβού ζήτησαν από τους Σταυροφόρους να αποκαταστήσουν στον θρόνο τής Βασιλεύουσας τον Ισαάκιο Β΄ Άγγελο. Μετά την κατάληψη τής πόλεως Ζάρα από τους Σταυροφόρους τον Νοέμβριο τού 1202, ακολούθησε η συνάντησή τους τον Ιανουάριο τού 1203 με τους απεσταλμένους τού Φίλιππου Σουηβού. Αυτός, ως μεσολαβητής τού φυγάδα κουνιάδου του, Αλέξιου Δ΄ Άγγελου, τους πρότεινε να αναλάβουν δράση γιά την αποκατάσταση τού πεθερού του, Ισαάκιου Β΄ στον θρόνο τής Κωνσταντινουπόλεως. Ο Αλέξιος Δ΄ πρόσφερε διακόσιες χιλιάδες αργυρά μάρκα και ανέλαβε την υποχρέωση να συνδράμει τους Σταυροφόρους στις επιχειρήσεις τους στην Ανατολή, παρέχοντας εκστρατευτικό σώμα δέκα χιλιάδων ανδρών, με την επί πλέον υποχρέωση να φροντίσει γιά την ένωση των Εκκλησιών.

1260.—Αὐτοκρατορία τῆς Νίκαιας. (Κατά προσέγγιση τέλη τοῦ 1259 με αρχές τοῦ 1260). Σὰν σήμερα στὴν Μαγνησία, ὁ Μιχαὴλ Η΄ Παλαιολόγος ἔλαβε τὸ βασιλικὸ ἀξίωμα, περιβλήθηκε τὰ ἐρυθρᾶ πέδιλα, ὑψώθηκε σὲ ἀσπίδα καὶ ἐπευφημήθηκε, ἀφοῦ προηγουμένως ὁρκίστηκε ὅτι θὰ προστατεύσῃ τὸν νόμιμο ἀνήλικο διάδοχο τοῦ θρόνου. «[…] ὤμοσε τὸν εἰρημένον ὅρκον ὅτι θέλει προστατεύσει τὴν ζωὴ τοῦ συμβασιλεύοντος παιδὸς καὶ ὅτι ἅμα τούτου ἡλικιωθέντος θέλει παραδώσει αὐτῷ τὴν ἀρχήν». Μερικούς μῆνες πρὶν εἶχε ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸν Μουζάλωνα, ἐπίτροπο τοῦ ἀνήλικου διαδόχου τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Νίκαιας, καὶ ἀνακηρύχθηκε Μεγᾶλος Δούκας καὶ ἐν συνεχείᾳ συμβασιλέας. Στὰ μέσα μὲ τέλη Ἰανουαρίου τοῦ 1260, θὰ γίνη καὶ ἡ ἐπίσημη ἀλλὰ ἐπεισοδιακὴ τελετὴ στέψεώς του στὴν Νίκαια.

1481.Απεβίωσε στην Θεσσαλονίκη ο λόγιος Λουκάς Σπαντωνής. Είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη.

1437.—Στην διαθήκη του (η οποία συντάχθηκε σαν σήμερα), ο ηγεμόνας τής Άνδρου, Andrea Geno,  αναφέρει ως επιθυμίες του την φροντίδα τού ναού τού Αγίου Ανδρέα ή την αγορά βιβλίων, καθώς επίσης την απελευθέρωση των υποτελών του και την απαλλαγή από τα χρέη τους προς αυτόν.

1523.—Ξημερώνοντας Πρωτοχρονιά τού 1523 στην Ρόδο, ο Μέγας Μάγιστρος τού Τάγματος των Ιπποτών τού Αγίου Ιωάννου, Philippus Villiers L’ Isle Adam, επιβιβάστηκε στην ναυαρχίδα Santa Maria η οποία ήταν έτοιμη να αποπλεύσει. Ο Σουλεϊμάν είχε δώσει διορία δώδεκα ημερών στους πολιορκούμενους τού Κάστρου τής Ρόδου, η οποία θα έληγε στις 2 Ιανουαρίου. Μαζί με τους Ιωαννίτες Ιππότες, αποχώρισαν περίπου 5.000 Έλληνες, μεταφέροντας με ευλάβεια την Εικόνα τής Παναγίας Φιλερήμου. Αρχικός προορισμός τους ήταν το Ηράκλειο τής  Ενετοκρατούμενης Κρήτης.

1776.—Οι τούρκοι απαγχόνισαν στο Οδεμήσιο τής Ιωνίας τον νεομάρτυρα Πέτρο, από την Τρίπολη Αρκαδίας. Συνελήφθη και παρ’ ότι πιέστηκε ν’ ασπαστεί το Κοράνι, παρέμεινε ακλόνητος στην προγονική ευσέβεια.

1811.—Τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1811, ἐξεδόθη τὸ πρῶτον ἑλληνικὸν φιλολογικὸν περιοδικὸν μὲ τὸν τίτλον «Ἑρμῆς ὁ Λόγιος», δεκεπενθήμερον, ὑπὸ τοῦ Ἕλληνος λογίου καὶ κληρικοῦ Ἀνθίμου Γαζῆ. 

1813.—Ιδρύθηκε στην Αθήνα η Φιλομούσος Εταιρεία, με σκοπό την αναζωογόνηση τού Ελληνικού Πνεύματος. Η δημιουργία απέβλεπε στην ανύψωση τού πνευματικού επιπέδου τού ελληνικού λαού και όταν αυτό θα ήταν εφικτό, στην ωρίμανση τού υπόδουλου γένους γιά την βαθμιαία εθνική του αποκατάσταση. Οι ιδρυτές τής Εταιρείας στην Αθήνα ήταν ο Ιωάννης Μαρμαροτούρης, ο Πέτρος Ρεβελάκης, ο Αλέξανδρος Χωματιανός, ο Ιωάννης Τατλίκαρος και ο Γεώργιος Σοφιανός. Σύντομα έγινε μέλος της, και ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Γαζής.

1818.(Ἀρχάς τοῦ ἔτους). «Κατηχήθησαν ἐν Ὁδησσῷ τὰ τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, οἱ Ἀναγνώστης Παπαγεωργίου (Ἀναγνωσταρᾶς) ἐκ Πολιανῆς τῆς Πελοποννήσου, Χριστόφορος Περραιβός ἐκ Θεσσαλίας, Χρυσοσπάθης καὶ Δημητρόπουλος ἐκ Μάνης καὶ Φαρμάκης ἐξ Ὀλύμπου».

.—Πρώτη ημέρα εφαρμογής στην Ιόνιο Πολιτεία τού Συντάγματος που συνέταξε ο κατοχικός Βρετανός αρμοστής Μαίτλαντ. Σχεδόν μέσα σε έναν χρόνο από τότε που έφτασε στην Κέρκυρα ως πρώτος αρμοστής των Ιόνιων νησιών, ο Τόμας Μαίτλαντ εξουδετέρωσε την φιλελεύθερη αντιπολίτευση και επέβαλε στην συντακτική συνέλευση το Σύνταγμα που ο ίδιος είχε καταρτίσει και εξυπηρετούσε τα βρετανικά συμφέροντα. Σύμφωνα με αυτό, υπήρχε μεν Γερουσία και Βουλή, αλλά όλες τις εξουσίες ουσιαστικά είχε ο ίδιος, εφ’  όσον είχε το δικαίωμα τής αρνησικυρίας στις αποφάσεις τους. Το Σύνταγμα τού 1817 άρχισε να εφαρμόζεται την 1 Ιανουαρίου τού 1818.

1820.—(π. ἡμ. Ἰανουαρίου ἀρχάς). «Ἀποστολή Ἐμμανουήλ Ξάνθου εἰς Πετρούπολιν, ἵνα προσφέρῃ τὴν Γενικὴν Ἀρχηγίαν τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας τῷ Ἰωάννη Καποδίστρια»(βλ.και 15/1).

1822.—Η πρώτη Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο κήρυξε την ανεξαρτησία τού Ελληνικού Έθνους επιλέγοντας την 1η Ιανουαρίου «...διὰ τὸν ἑορταστικόν της χαρακτῆρα καὶ πρὸς συμβολισμὸν τῆς ἐγκαινιαζομένης νέας ἐλευθέρας ζωῆς τοῦ ἔθνους».  “Ἐν ὀνόματι τῆς Ἁγίας καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος. Τὸ Ἑλληνικόν ἔθνος, τὸ ὑπό τὴν φρικώδη Ὀθωμανικήν δυναστείαν, μὴ δυνάμενον νὰ φέρῃ τὸν βαρύτατον καὶ ἀπαραδειγμάτιστον ζυγὸν τῆς τυραννίας, καὶ ἀποσεῖσαν αὐτόν μὲ μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον διὰ τῶν νομίμων Παραστατῶν του εἰς Ἐθνικήν συνηγμένων Συνέλευσιν, ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, τὴν πολιτικὴν αὐτοῦ ὕπαρξιν καὶ ἀνεξαρτησίαν’’.

1823.—Σφαγές Ελλήνων από τους τούρκους στις επαρχίες Μιραμπέλλου και Λασιθίου στην Κρήτη από τον Χασάν πασά. Αυτή την ταραγμένη από πολλές πλευρές περίοδο, είχε σταλεί από την Ελλάδα στην Κρήτη ως πρώτος της Διοικητής, ο Μιχαήλ Κομνηνός Αφεντούλης ή Αφεντούλιεφ. Η προσωπικότητά του ήταν αμφιλεγόμενη και σύμφωνα με τους Κρήτες, αντί να κατευνάσει, φούντωσε περισσότερο τα  πάθη και τις διχόνοιες τους.

.—Την ίδια ημέρα, οι κεφαλές τής Κίσσαμου, με επιστολή τους προς την Καγκελαρία ζητούν όπλα και βοήθεια γιά την λευτεριά τους. Απάντηση έλαβαν στις 7 Ιανουαρίου από τα μέλη τής Καγκελαρίας Χ. Ι. Πωλιουδάκη, Ανδρέα Κριαρά και Σήφη Βουρδουμπά, η οποία έλεγε ότι θα σταλούν 1.000 τουφέκια μέσω θαλάσσης γιά να τα παραλάβει ο καπετάν Γεωργάκης Δρακονιανός.

1824.—Ο Ελβετός Φιλέλληνας Ιωάννης-Ιάκωβος Μάγερ, που έμελλε να γίνει Μεσολογγίτης, εξέδωσε σαν σήμερα το πρώτο φύλλο των Ελληνικών Χρονικών μέσω  τού οποίο μεταφέρεται η κατάσταση τής ηρωικής πόλεως κατά την δεύτερη πολιορκία της. Νυμφεύθηκε την μεγαλύτερη κόρη τού Γεωργίου Ιγγλέζου, την Αλτάνη, και κατά την ηρωϊκή Έξοδο, αν και οι προεστοί τον προέτρεψαν να φύγει κρυφά, αυτός λέγοντας το δικό του μεγάλο “όχι”, σκοτώθηκε με την γυναίκα του και τα δύο τους παιδιά, ακολουθώντας την μεγάλη φάλαγγα με τα γυναικόπαιδα.

1825.—Ο στόλος τού Ιμπραήμ καταπλέει στην Ρόδο. Είχε αποπλεύσει από το λιμάνι τής Σούδας στην Κρήτη, στις 22 Δεκεμβρίου τού 1824.

.—Ο Μητροπολίτης Νικόδημος μεταφέρει την έδρα του από την Δράμα στην Αλιστράτη Σερρών.

1826.—Η πρόταση τού Αιγύπτιου Ιμπραήμ στους υπερασπιστές τού Μεσολογγίου γιά παράδοση, απορρίπτεται άμεσα. «Ὁ Ἰμβραήμ πασᾶς προέτεινεν εἰς τὴν φρουρὰν τοῦ Μεσολογγίου συμβιβασμόν, ὅστις ἀπερρίφθη».

1827.—Στα πλαίσια τής πολιορκίας τής Ακροπόλεως, οι οθωμανοί αλώνουν τον Πειραιά.

1832.—Το εμφυλιακό κλίμα έχει εκτραχυνθεί. Οι αντικυβερνητικοί εξεγερμένοι (βλ. 9 Δεκεμβρίου 1831) έχουν σχηματίσει δική τους Εθνοσυνέλευση με έδρα τα Μέγαρα, και στρατό ο οποίος φθάνει τις 6.000. Ο δε Κωλέττης με την «διοικητική επιτροπή» του, διαμοιράζει τίτλους και αξιώματα αφειδώς. Έφθασαν μάλιστα στο σημείο να αναδείξουν τον αλβανό κακοποιό Ταφίλ Μπούζη σε ταγματάρχη (…) Στην αντίπαλη κυβερνητική πλευρά, η πολύχρονη (πλέον) φιλοδοξία τού Αυγουστίνου Καποδίστρια εξακολουθεί να ρίχνει λάδι στην φωτιά.

1835.—Ο διορισμός των πρώτων δικαστών τού Αρείου Πάγου έγινε με το Βασιλικό Διάταγμα τής 1ης Ιανουαρίου (13 με το νέο ημερ.).  Ο πρώτος Πρόεδρος τού Αρείου Πάγου ήταν ο Χριστόδουλος Κλωνάρης (1788-1849), δικηγόρος στην πόλη τού Ναυπλίου και Υπουργός τής Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση τού Ιωάννη Καποδίστρια· πρώτος Εισαγγελέας ήταν ο Ανδρόνικος Πάϊκος, μέχρι τότε Πρόεδρος τού προσωρινού δικαστηρίου Μεσολογγίου.

1837.—Τελέστηκαν σαν σήμερα με μεγάλη επισημότητα τα εγκαίνια τής Νέας Σπάρτης (σημερινής Σπάρτης), η οποία ανεγέρθηκε νοτίως τής αρχαίας πόλεως. Τα σχέδια οικοδομήσεως εκπόνησαν Βαυαροί αρχιτέκτονες, αλλά δεν ακολουθήθηκαν με ακρίβεια. Η ίδρυσή της έγινε βάσει τού Βασιλικού Διατάγματος τής 20ης Οκτωβρίου 1834, ενώ ταυτοχρόνως με τα εγκαίνια, ορίστηκε ως πρωτεύουσα τού Νομού Λακωνίας.

1859.—Βαυαροί τεχνικοί ένωσαν τα Ταχυδρομεία Αθηνών, Πειραιώς, θέτοντας σε λειτουργία την πρώτη εναέρια τηλεγραφική γραμμή. Η γραμμή συνδεόταν και με τα ανάκτορα. Αργότερα, μέσω Αιγίου, επεκτάθηκε μέχρι την Πάτρα.

1867.—Κρήτες επαναστάτες με αρχηγούς τους Καμπουρογεώργη, Γιανναδοβαρδάση, Σκαλίδη και Αναστογιάννη, πολιορκούν τους οχυρωμένους στην αγία Ρουμέλη τούρκους, και τους προξενούν βαριές απώλειες.

1873.—Πρώτη επίσημη εμφάνιση τού «Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Βοδενών» (Εδέσσης). Στο έργο τού Συλλόγου, πρέπει να τονιστούν οι διορισμοί διδασκάλων με ίδια έξοδα, η ίδρυση αρχαιολογικού μουσείου, αναγνωστηρίου, βιβλιοθήκης και πολλές άλλες προσφορές προς το Γένος. Δυστυχώς, οι τούρκοι, από φόβο απέναντι σε κάθε στοιχείο τού μεγάλου Ελληνικού Πολιτισμού, μέσα σε μόλις έναν χρόνο έπαυσαν το έργο τού Συλλόγου.

1880.—Εισαγωγή τής μετοχής τής Εθνικής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το οποίο άνοιξε σαν σήμερα.

1883.—Μετά την εφαρμογή στην χώρα, από την 1η Νοεμβρίου τού 1882, τού νέου νομισματικού συστήματος τής Λατινικής Ενώσεως, οι λογαριασμοί τής Εθνικής μετατράπηκαν σε νέες δραχμές με αναλογία (112 παλαιές = 100 νέες).

1900.—Σε μυστική συνάντηση στην Νίσσα, οι ηγεμόνες Σερβίας και βουργαρίας απέκλεισαν την διανομή τής Μακεδονίας σε ζώνες επιρροής. Συμφώνησαν όμως στο να προσπαθήσουν από κοινού γιά τον εκσλαβισμό της.

1904.—Σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος ηθοποιός, Βασίλης Αυλωνίτης. Με πηγαίο χάρισμα, χωρίς περγαμηνές θεατρικών σπουδών, βρέθηκε στην σκηνή εντελώς τυχαία. Από τότε καθιερώθηκε ως κωμικός ηθοποιός τής επιθεωρήσεως. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ο μέγας κωμικός, στα πρώτα του θεατρικά βήματα παρ’ ολίγο να χάσει την ζωή του από παρακρατικούς τού Βενιζέλου, λόγω τού ότι σατίριζε τον «εθνάρχη» και τους υπουργούς του.

1905.—Στα πλαίσια τής πολεμικής προπαγάνδας, συνεργάτης τού αιμοβόρου αλλά νεκρού πλέον Κωστάντωφ, έστειλε επιστολή στον Μακεδονομάχο Αριστείδη Μαργαρίτη υπογράφοντας με το όνομα τού θανόντος.  Ο Κωστάντωφ ήταν πραγματικά φόβος και τρόμος γιά τα χωριά στα οποία δρούσε, γι’ αυτό και οι βούργαροι προσπαθούσαν να τον διατηρήσουν «ζωντανό». Βέβαια, οι κάτοικοι τού χωριού Λιμπίσοβο (σημερινός Άγιος Ηλίας) διέψευδαν τους πάντες καθότι ήταν παρόντες στην εκδίκηση τού μεγάλου αρχηγού καπετάν Βάρδα.

.—Γύρω στην δύση τού ηλίου, το σώμα τού Καούδη αναχώρησε από το Κωσταράζι με κατεύθυνση την Λόσνιτσα. Εκεί θα τον συναντήσει ο καπετάν Βάρδας γιά να αναχωρήσουν προς το Κωνστάντσικο (σημ. Αυγερινός) όπου θα συνεορτάσουν μαζί την πρώτη τού χρόνου και ημέρα τού Αγίου Βασιλείου.

1906.—Ο Μακεδονομάχος καπετάν Σκουντρής από την Κρήτη, προετοιμάζει στο Γραμματίκοβο  μία τρομερή εκκαθαριστική επιχείρηση. Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα (βλ. 2/1ου).

1907.—Ο πρόξενος Σακτούρης κρούει τον κώδωνα τού κινδύνου προς το ελληνικό Υπουργείο, ζητώντας να αποσταλούν άμεσα δυνάμεις Μακεδονομάχων στην Αν. Μακεδονία γιά την προστασία των ομογενών. Συγκεκριμένα στην αναφορά του έγραφε: «[…] Αλλά τω όντι η άμυνα αύτη όσω βραδεία, ασθενής και ασύντακτος και αν η, παρακωλύει το έργον των μεταρρυθμίσεων, διότι άνευ ταύτης το βουλγαρικόν έργον θα είχε ήδη συμπληρωθει και ο ελληνισμός απάσης τής Ανατολικής Μακεδονίας θα απετέλει σήμερον ιστορικήν ανάμνησιν…»

1908.—Οι βούργαροι θερίζουν στις Σέρρες. Ο Μητροπολίτης Μελένικου Αιμιλιανός, περιγράφει με τα ζοφερότερα λόγια την κατάσταση τής περιοχής του, μιάς και οι συμμορίες των βουργαροκομιτατζήδων σχεδόν καθημερινά εισβάλουν σε χωριά φονεύοντας κατοίκους τής Μακεδονίας.

.—Οι Μακεδονομάχοι Εμμανουήλ Νικολούδης, Στέφος, Μωρογιάννης, Τσίτσος και Περδίκας με τους άνδρες τους, αναχωρούν από την Γραδέσνιτσα προς τα πυκνά δάση τού Μοριχόβου. Την προηγούμενη ημέρα είχε γίνει σφοδρή μάχη με βούργαρους, στην  οποία σκοτώθηκαν έξι εγκληματίες μαζί με τον αρχισυμμορίτη βοεβόδα Βασιλώφ.  Οι Μακεδονομάχοι ήθελαν να αποφύγουν τον τουρκικό στρατό, ο οποίος έσπευσε στο σημείο τής μάχης καταδιώκοντας γιά δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τα σώματα των γενναίων μας και συνδράμοντας με τον τρόπο του τους βούργαρους. 

1909.—Χιλιάδες τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιούν συλλαλητήριο εναντίον τής Ελλάδος. Αφορμή είναι το Κρητικό ζήτημα.

1913.—Οι Ελληνικές δυνάμεις στον τομέα Ηπείρου, σφυροκοπούν με πυροβολικό τις οχυρώτατες θέσεις τού Μπιζανίου.

.—(14/1 ν. ημ.) Το τούρκικο εύδρομο Χαμιδιέ, διέφυγε από τα Στενά των Δαρδανελίων χωρίς να γίνει αντιληπτό από τα αντιτορπιλικά μας που περιπολούσαν. Όπως έγινε αργότερα γνωστό, ο κύριος σκοπός τής εξόδου τού ευδρόμου Χαμιδιέ, ήταν η εκτέλεση συγκεκριμένης αποστολής στο λιμάνι τού Αγίου Ιωάννη τής Μεδούνης (σημ. αλβανία). Ο αντίπαλος, γνωρίζοντας τον χαρακτήρα τού Έλληνα Ναυάρχου, είναι πιθανό να σκέφτηκε ότι αυτός θα έσπευδε με το θωρακισμένο Αβέρωφ να τον συναντήσει, αφήνοντας απροστάτευτο τον ναύσταθμο τού Μούδρου. Από την Αθήνα δόθηκε η εντολή να καταδιώξει ο Στόλος το Χαμιδιέ, αλλά ο Ναύαρχος ο οποίος διέθετε αρκετό κύρος γιά να επιβάλει την γνώμη του και προς τα πάνω, δεν εκτέλεσε την διαταγή! (Από το βιβλίο “Τέσσαρες δεκαετίες εις την Υπηρεσίαν τού Β. Ναυτικού“, τού Μεζεβίρη Γ. Αντιναυάρχου ε.α.).

1915.—Το κτήριο του παλαιού νοσοκομείου των Ιπποτών τού Αγίου Ιωάννη, εγκαινιάσθηκε από τους Ιταλούς ως το Μουσείο τής Ρόδου.

1919.—Αρχίζει η μεταφορά ακτοπλοϊκώς τού Α΄ Σώματος Στρατού (23.351 άνδρες) στα λιμάνια τής Μεσημβρινής Ρωσίας, προκειμένου να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις των υποτιθέμενων Συμμάχων μας, κατά των Ρώσων Ερυθρών (Μπολσεβίκων).

.—Ο Επίσκοπος Ρόδου Απόστολος, σε εθιμοτυπική επίσκεψη στον Ιταλό διοικητή τού νησιού, τού εκφράζει τους πόθους του και πόθους όλων των κατοίκων, γιά ένωση με την Μητέρα Πατρίδα. Λίγες ημέρες μετά, ο Ιταλός θα τον απειλήσει με εξορία, γεγονός που συνέβη στον Καρπάθου.

.—Τα Ελληνικά στρατεύματα εισήλθαν στην πόλη Τυρολόη τής Ανατολικής Θράκης, κοντά στην Ραιδεστό.

1920.—Στο μέτωπο τής Μ.Ασίας, ο Ελληνικός στρατός εδραιώνει τις θέσεις του.

1922.—Πρόταση τής Αγγλίας, θέλει αυτονόμηση τής Σμύρνης και τής ευρύτερης περιοχής μέχρι και την Προύσα, υπό Ελληνική Διοίκηση και προστασία των Ηνωμένων Εθνών. Οι πληθυσμοί τής αυτονομημένης περιοχής, κατά την ίδια πρόταση, θα αποφάσιζαν αργότερα με δημοψήφισμα, γιά το εάν θέλουν να ενωθούν με την Ελλάδα ή την τουρκία.

1926.—Στα ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα, καθιερώθηκε σαν σήμερα η διδασκαλία τής ιταλικής γλώσσας σε τέσσερεις ώρες εβδομαδιαίως. Την  εποπτεία των σχολείων ανέλαβε στο ιταλικό κράτος, ο έλεγχος ανατέθηκε σε Ιταλούς επιθεωρητές, ενώ καταργήθηκαν όλες οι σχολικές εφορίες. Τέλος, η αρμοδιότητα γιά τον διορισμό και την απόλυση τού διδακτικού προσωπικού, παραχωρήθηκε στην Ιταλική Διοίκηση. Επί πλέον, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές έπρεπε να εκπαιδευθούν σε ιταλικές σχολές, γιά να έχουν την δυνατότητα διορισμού και ασκήσεως των διδακτικών τους καθηκόντων στα σχολεία των Δωδεκανήσων.

1930.—Από την αρχή τού έτους και μέχρι τις 31 Αυγούστου, ο αριθμός των απελαθέντων ή αυτοεξορισθέντων από τους Ιταλούς στα Δωδεκάνησα, φθάνει στους 2.455 ανθρώπους.

1932.—Ο Ιταλός διοικητής Δωδεκανήσων Μάριο Λάγκο (Lago) και η φασιστική κυβέρνηση τής Ρώμης, εισάγουν τους ιταλικούς νομοθετικούς κώδικες, τον αστικό, τον εμπορικό και τής πολιτικής Δικονομίας. Σύμφωνα μ’ αυτούς αναδιαρθρώνονται οι δικαστικές υπηρεσίες των νησιών. Τα πολιτικά δικαιώματα όμως των Δωδεκανησίων από το 1925 και το 1933, με την διάκριση σε πλήρη ή μητροπολιτική και μικρή ιθαγένεια, παρέμεναν ασαφή και υπό αμφισβήτηση. Η διάκριση αυτή επέφερε σημαντικά ρήγματα στην κοινωνική συνοχή, ακόμη και οικογενειακά δράματα.

1935.—Οι τούρκοι δίνουν το προσωνύμιο «Ατατούρκ» (πατέρας των τούρκων) στον σφαγέα Κεμάλ Πασά. Η λέξη Ατά, είναι ελληνικότατη, έχει ακριβώς την ίδια ερμηνεία (πατέρας), και, την συναντάμε τουλάχιστον εννέα φορές στον Όμηρο.

1941.—Στο μέτωπο τής Ηπείρου οι Ελληνικές δυνάμεις επιτίθενται σφοδρώς εναντίον των ιταλικών, επί τής γραμμής Γαρονίν – Πόγραδετς.

1943.—Στην Θεσσαλία το Κ.Κ.Ε. οργανώνει την… δική του αντίσταση.

1945.—Ελληνικές δυνάμεις εξολοθρεύουν πλήρως κάθε κομμουνιστική απειλή στην πρωτεύουσα Αθήνα.

1949.—Ο εθνικός Στρατός υπό τον Θρασύβουλο Τσακαλώτο, αρχίζει στην Πελοπόννησο εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον των κομμουνιστών. Οι επιχειρήσεις έφεραν την κωδική ονομασία,  «Περιστερά».

1951.—Στον νέο Ποινικό Κώδικα που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, και συγκεκριμένα στο άρθρο 357, προβλεπόταν ποινή ενός έτους γιά τους μοιχούς, μόνο αν είχε ζητήσει η απατημένη ή ο απατημένος σύζυγος να ασκηθεί δίωξη. Οι δράστες έπρεπε να συλληφθούν επ’ αυτοφώρω γιά να στοιχειοθετηθεί ευκολότερα η κατηγορία.

1952.—Άρχεται η ισχύς τού νέου Συντάγματος (η συνέχεια τού Συντάγματος 1864/1911). Το Σύνταγμα τού 1952, παρουσιάζει μία αξιοσημείωτη πρωτοτυπία, ίσως και σε διεθνές επίπεδο· εξαγγέλθηκε περίπου δεκαεπτά χρόνια πριν από την ψήφιση και την έναρξη ισχύος του.

1957.—Ἡ Πρωτοχρονιὰ τοῦ Ἡρωομάρτυρα τῆς ΕΟΚΑ, Γρηγόρη Αὐξεντίου. Μετὰ ἀπὸ τὴν μάχη τῆς Ζωοπηγῆς, ὁ Γρηγόρης Αὐξεντίου ἔφθασε πληγωμένος στὸ Παλαιχῶρι, ὅπου ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα περιθάλψεώς του σὲ εἰδικὰ διαμορφωμένο κρησφύγετο.

1966.—Με διάγγελμά του, ο βασιλέας προέβη σε χαρακτηρισμούς κατά τού κομμουνισμού. Το Πανδημοκρατικό Αγροτικό Μέτωπο Ελλάδος διαμαρτυρήθηκε.

1975.—Η Ολυμπιακή Αεροπορία, πωλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο από τον Αριστοτέλη Ωνάση. Με την πάροδο των ετών και την χρησιμοποίησή της από τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις γιά εξυπηρέτηση κομματικών συμφερόντων, μετατράπηκε από κερδοφόρα επιχείρηση στα χέρια τού Ωνάση, σε ζημιογόνο, με κατάληξη το ξεπούλημά της.

1977.—Στην αλβανία τίθεται σε ισχύ ένας Νόμος σύμφωνα με τον οποίον, κάθε θρησκευτική πράξη, αυτή και μόνη, αποτελεί ποινικό αδίκημα. Ο κομμουνισμός τού Χότζα αφαιρεί κάθε συλλογικό και ατομικό δικαίωμα θρησκευτικής ελευθερίας, με βασικά θύματα την Ομογένεια !..

1979.—Ο Δημήτρης Μπέης ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Δήμαρχος Αθηνών, και είναι ο πρώτος κομματικός Δήμαρχος τής πόλεως, αφού υποστηρίχθηκε ανοιχτά από το Πα.Σο.Κ. Στην θέση αυτή ο Μπέης παρέμεινε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου τού 1986, αφού εξελέγη δήμαρχος γιά δεύτερη φορά το 1983.

1981.—Η Ελλάδα γίνεται το δέκατο κράτος μέλος τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ).

.—Καθιερώνεται νομικά η πενθήμερη εργασία στον δημόσιο τομέα.

1987.—Διαδεχόμενος τον Δημήτρη Μπέη, την θέση τού Δημάρχου Αθηνών κατέλαβε ο Μιλτιάδης Έβερτ, υποστηριζόμενος από την Νέα Δημοκρατία. Διετέλεσε Δήμαρχος τής πόλεως έως τις 14/5/1989, οπότε τον διαδέχθηκε ο Νικόλαος Γιατράκος.

.—Καθιερώθηκε και στην Ελλάδα, ύστερα από απόφαση τού τότε υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Τσοβόλα, ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας (Φ.Π.Α.). Γιά ένα μικρό χρονικό διάστημα η εφαρμογή του προκάλεσε αρρυθμία στην αγορά.

1991.—Ο Αντώνης Τρίτσης είναι ο νέος Δήμαρχος τής Αθήνας. Παρέμεινε στην θέση αυτή μέχρι τον θάνατό του, στις 7/4/1992.

1994.—Αρχίζει την λειτουργία του το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα, το οποίο προετοιμάζει το έργο τής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1995.—Μετά από τον Λεωνίδα Κουρή, τα ηνία τής Δημαρχίας των Αθηνών πέρασαν στα χέρια τού Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο Δ. Αβραμόπουλος που υποστηριζόταν από το κόμμα τής Ν.Δ., παρέμεινε στην θέση τού Δημάρχου γιά δύο συνεχόμενες θητείες, μέχρι τα τέλη τού 2002. Αυτόν με την σειρά διαδέχθηκαν:  το 2003 η Ντόρα Μπακογιάννη, το 2006 ο Θεόδωρος Μπεχράκης (από τις  24/2 έως 17/1/2007) και, το 2007 ο Νικήτας Κακλαμάνης έως τις 31/12/2010. Την 1η Ιανουαρίου 2011, ανέλαβε ο Καμίνης.

1996.—Το βράδυ τής Πρωτοχρονιάς τού 1996, ένα κύμα περίπου δυόμισι μέτρων έπληξε κυρίως την ακτογραμμή ανατολικά τού Αιγίου, στα Διγελιώτικα, και οφειλόταν σε παράκτια κατολίσθηση.

1999.—Έντεκα χώρες τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως εισέρχονται στην Ζώνη τού Ευρώ. Η ισοτιμία καθορίζεται σε 1 ευρώ γιά 1 ECU (1 ευρώ = 340,750 δραχμές). Την Ελλάδα θα βάλει στην Ζώνη το 2001 η κυβέρνηση Σημίτη, χωρίς να πληρεί τις προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση, με λογιστικές μεθοδεύεις, έδωσε μία ψευδή εικόνα αναπτύξεως.

2001.—Η Ελλάδα γίνεται η 12η χώρα τής Ζώνης τού Ευρώ, συμμετέχοντας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.).

2002.—Σαν σήμερα καταργήθηκε η Δραχμή ως νόμισμα και αντικαταστάθηκε από το Ευρώ. Μεσολάβησε ένα μεταβατικό στάδιο έως τις 28 Φεβρουαρίου, όπου η ιστορική δραχμή, το ελληνικό νόμισμα, εγκαταλείφθηκε οριστικά. Γεμάτος ψωροϋπερηφάνεια, ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης επιδείκνυε το ευρώ στις κάμερες και τους φωτογραφικούς φακούς των Μ.Μ.Ε.

.—Νέο χτύπημα τρομοκρατών, μελών τού UCC (Τσάμηδες), αυτήν την φορά στην ιστορική Ιερά Μητρόπολη και τον αυλόγυρο τού πολιούχου Αγίου Δονάτου, στην Παραμυθιά τής Ηπείρου.

2003.—Η Ελλάδα αναλαμβάνει γιά ένα εξάμηνο την προεδρία τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

2011.—Τίθεται σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση τής Ελλάδος που προβλέπεται από το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».

2015.—Από την 1η Ιανουαρίου η ΒSH (PITSOS) πέρασε εξ ολοκλήρου στην γερμανική εταιρεία SIEMENS-BOSCH και η τιμή εξαγοράς ανήλθε στα 3 δισ. ευρώ. Η εταιρία μέχρι και το 2020 ήταν κερδοφόρα, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την Bosch να ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο τού εργοστασίου στην περιοχή Ρέντη Αττικής στις 31 Δεκεμβρίου τού 2020, με σκοπό την μεταφορά τής παραγωγής στην τουρκία. Η εταιρεία Πίτσος έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Το 1865 ιδρύθηκε, μία μικρή εκείνη την εποχή βιοτεχνία, από τον Σταμάτη Πίτσο και τον αδερφό του, η οποία στα χέρια τής δεύτερης γενιάς τής οικογένειας, έντυσε γιά πολλές δεκαετίες (μαζί με την ΙΖΟΖΑ και την ΕΣΚΙΜΟ) τα ελληνικά νοικοκυριά με εξαιρετικές λευκές ηλεκτρικές συσκευές.

2017.—Μὲ ἀπόφαση τοῦ ἀναπληρωτὴ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, Γιώργου Χουλιαράκη, τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο ἀνέλαβε τὶς ὀφειλὲς ἀπὸ τὸ δάνειο τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς. Τὸ Μέγαρο Μουσικῆς ὄφειλε τὴν 1 Ἰανουαρίου ἀνεξόφλητο κεφάλαιο (πλῆν τῶν ἐπιβαρύνσεων ἀπὸ τόκους), ὕψους 112.292.421,23 εὐρώ. Ὅπως ἀναρτήθηκε στὴν «Διαύγεια», μὲ αὐτὴ τὴν ἀπόφαση προκλήθηκε δαπάνη σὲ βάρος τοῦ Κρατικοῦ Προϋπολογισμοῦ γιὰ τὰ οἰκονομικὰ ἔτη 2017 ἔως καὶ 2030, ἡ ὁποία θὰ καλυφθῆ ἀπὸ τὶς σχετικὲς πιστώσεις ἐξυπηρετήσεως τοῦ δημοσίου χρέους…  Τὸ Μέγαρο Μουσικῆς  εἶχε κρατικοποιηθεῖ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2016 ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ κράτος νὰ ἀναλάβῃ καὶ τὶς ὑπέργογκες δανειακὲς του ὑποχρεώσεις.

.—Τὸ ἔτος ξεκίνησε ὑπὸ τὴν σκιὰ τῆς διενέξεως Ἀθήνας-πιστωτῶν, ἐξ αἰτίας τῆς αἰφνιδιαστικῆς ἀποφάσεως τῆς κυβερνήσεως Τσίπρα νὰ διανείμῃ μέρος τοῦ «ὑπερπλεονάσματος» στοὺς συνταξιούχους, χωρὶς εἰσοδηματικὰ κριτήρια καὶ χωρὶς προσυνεννόηση μὲ τοὺς θεσμούς…

2019.—Δύο επικίνδυνοι και αδίστακτοι αλβανοί κακοποιοί οι οποίοι μπαινόβγαιναν στις φυλακές, δραπέτευσαν από τον ‘’Κορυδαλλό’’. Είναι αρχηγικά μέλη δύο διαφορετικών συμμοριών που δρούσαν σε Αθήνα και Κέρκυρα. Θύματά τους ήταν και ανήμποροι ηλικιωμένοι τους οποίους βασάνιζαν. Οι δύο εγκληματίες το έσκασαν το βράδυ τής Τρίτης 1/1/2019, αλλά η απόδρασή τους έγινε αντιληπτή τις πρωϊνές ώρες τής επομένης. Λόγω τής αποδράσεως, διατάχθηκε έλεγχος και πειθαρχική έρευνα στις φυλακές Κορυδαλλού…

.—Ξεκίνησε σαν σήμερα η κατάργηση των συνοριακών ελέγχων μεταξύ αλβανίας και κοσόβου και η ένωση των δύο αστυνομιών των δύο χωρών υπό μία αρχή…Την ίδια στιγμή, η Σερβία προχώρησε σε ανταλλαγή εδαφών με το κόσοβο προκειμένου να πάρει περίπου 400.000 Σέρβους «ομήρους» που είχαν εγκλωβιστεί στο Κοσσυφοπεδίου, μετά την ήττα τού 1999. Η περιοχή τής Μητρόβιτσας με τους περίπου 400.000 Σέρβους θα επιστραφεί στην Σερβία και η περιοχή τού Πρέσεβο με το 90% τού αλβανικού πληθυσμού θα περάσει στο κόσοβο.

.—Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (Δ.Α.Α.) κλήθηκε να καταβάλει ημερησίως από την 1 Ιανουαρίου, το ποσό των 330 χιλιάδων ευρώ. Αιτιολογία είναι η καθυστέρηση υπογραφής και κυρώσεως τής παρατάσεως τής «Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου», χωρίς όμως να υπάρχει καμμία υπαιτιότητα από την πλευρά του γιά την καθυστέρηση τής υπογραφής!.. Η ‘’Εταιρεία Αεροδρομίου’’ (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) ως συμβαλλόμενο μέρος, απέστειλε προ ημερών επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών και το ΤΑΙΠΕΔ, ζητώντας ενημέρωση γιά τους λόγους καθυστερήσεως.

.—Επιχείρηση απεγκλωβισμού πενήντα περίπου ατόμων που παγιδεύτηκαν μέσα σε ξενοδοχείο λόγω τής ισχυρής χιονοπτώσεως πραγματοποιήθηκε στο Γαρδίκι Φθιώτιδος. Το χιόνι είχε ξεπεράσει τους 70 πόντους και ήταν αδύνατον να διασπαστεί. Στην περιοχή Καρπενησίου, λίγες ώρες μετά την έλευση τού νέου χρόνου, μία γυναίκα 55 ετών (η οποία αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας που πιθανότατα δεν γνώριζε), εκτέθηκε στις καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της. Στην περιοχή το χιόνι είχε φτάσει περίπου τους 30 πόντους και η θερμοκρασία  ήταν αρκετά κάτω από το μηδέν. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα μαζί με φίλους της, εγκλωβίστηκε στα χιόνια, οπότε αποφάσισαν να το αφήσουν και να βαδίζουν μέχρι το κατάλυμα στο οποίο διέμεναν. Μετά από μερικά λεπτά πορείας η γυναίκα κατέρρευσε και παρ’ όλο που κλήθηκαν σε βοήθεια το ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική και η Αστυνομία, όταν διακομίστηκε στα επείγοντα τού νοσοκομείου Καρπενησίου, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

 Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση