Η ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ (1204 – 1/1/1523)

,

Το φρούριο τού Αγίου Νικολάου στην είσοδο τού λιμένα διακρίνεται αριστερά της γκραβούρας.

,

……….Ἔτος 1523 μ.Χ.

………. διορία τῶν δώδεκα ἡμερῶν ποὺ εἶχε δώσει ὁ Σουλεϊμάν στοὺς πολιορκούμενους τοῦ Κάστρου τῆς Ρόδου, ἔληγε στὶς 2 Ιανουαρίου. Μία ἡμέρα νωρίτερα, ξημερώνοντας Πρωτοχρονιὰ τοῦ 1523, ὁ Μέγας Μάγιστρος τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, Philippus Villiers L’ Isle Adam ἐπιβιβάστηκε στὸ πλοῖο Santa Maria (τὴν Ναυαρχίδα τοῦ στόλου του) ποὺ ἦταν ἕτοιμη νὰ ἀποπλεύσῃ. Στὸ λιμάνι τῆς Ρόδου, κάτω ἀπό τὸν Πύργο τοῦ Ἁγίου Νικολάου, δεκάδες γαλέρες φορτωμένες μὲ κόσμο καὶ ἀποσκευές, ἑτοιμάζονται γιὰ τὸν ἀπόπλου.

66666666666666666666

……….Οἱ ὀθωμανοί εἰσῆλθαν στὸ Κάστρο καὶ μία νέα σκοτεινὴ κατοχικὴ περίοδος ξεκινᾶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες τῆς Δωδεκανήσου. Ὁ νέος κατακτητὴς, ὁ Σουλτάνος Σουλεϊμὰν, προσευχήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Καθολικὴ ἐκκλησία τοῦ Sun Giovanni, ποὺ ἔκτοτε μετατράπηκε σὲ τζαμί. Τὰ ὑπόγεια τοῦ  Παλατιοῦ τοῦ Μεγάλου Μαγίστρου ἔγιναν φυλακὲς, καὶ οἱ περισσότερες χριστιανικές ἐκκλησίες ἔγιναν μουσουλμανικὰ τεμένη.

……….Μαζὶ μὲ τοὺς Ἰωαννίτες ἱππότες ἀποχώρισαν περίπου 5.000 Ἕλληνες, μεταφέροντας μὲ εὐλάβεια τὴν Εἰκόνα τῆς Παναγίας Φιλερήμου. Ἀρχικός προορισμός τους, ἦταν τὸ Ἠράκλειο τῆς Ἐνετοκρατούμενης Κρήτης.

……….Οἱ πληροφορίες γιὰ τὰ Δωδεκάνησα τὸ διάστημα ποὺ μεσολάβησε μεταξὺ τῆς κατάληψης τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπό τοὺς Σταυροφόρους (1204) καὶ τῆς ἐγκατάστασης τῶν Ἰωαννιτῶν ἱπποτῶν (1309) στὴ Ρόδο, εἶναι ἐλλιπεῖς. Τὸ νησί ἦταν ὥς τὸ 1309, μία μακρινὴ ἐπαρχία στὰ ἀσαφή νοτιοανατολικὰ ὅρια τοῦ βυζαντινοῦ κράτους. Πολλοὶ βυζαντινοὶ διοικητὲς ἐναλλάχθηκαν μὲ Γενουάτες ναυάρχους στὴν ἀρχή τοῦ νησιοῦ μετὰ τὴν περίοδο διοίκησης ἀπό τοὺς Γαβαλάδες (1204-1250), ὁπότε ἡ σύνδεση μὲ τὴ μητρόπολη τοῦ Βυζαντίου διατηρούνταν χαλαρή. Οἱ Γαβαλάδες κυβέρνησαν τὴ Ρόδο ὡς ἀνεξάρτητοι ἡγεμόνες, μὲ δικαίωμα κοπῆς δικῶν τους νομισμάτων.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση