ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΩΜΟΤΗΤΕΣ (1916-1918)

,

βούργαροι ἀπαγχονίζουν 3 ἕλληνες (δύο ἄνδρες καὶ μία γυναίκα) στὸ Δοξᾶτο Δράμας τὸ 1917. Ἡ φωτογραφία βρέθηκε σὲ παλαιοπωλεῖο στὴν βουργαρία, προερχόμενη ἀπό τὸ ἀρχεῖο κάποιου ἐκ τῶν παρισταμένων βούργαρων. Πηγὴ τὸ ἱστορικό καὶ λογοτεχνικό ἀρχεῖο Καβάλας.
Βουλγαρικὲς Ὡμότητες

,

Ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ κου Χάρη Τσιρκινίδη: «Σύννεφα στὴ Μακεδονία – Τὸ Μακεδονικὸ μέσα ἀπό τὰ Γαλλικὰ ἀρχεία-» ἐκδ. Ἐρωδιός.

.

«Ποῦ βούλγαρος! Στὰ ἑξῆντα τέσσερα, οἱ βούλγαροι θέλανε νὰ βιάσουν τοὺς δικοὺς μας νὰ λένε τὸ “δέ” “de”, κι ἕνας δικὸς μας τοὺς εἶπε: "'μεῖς δὲν μποροῦμε νὰ χοντραίνουμε τὴ γλῶσσα μας".

……….Στὶς 12 Ὀκτωβρίου τοῦ 1918, ὁ Κωνσταντῖνος Βουλγαρίδης, προξενικὸς πράκτορας τῶν Γάλλων, σὲ ἀναφορὰ του, ἔδωσε μία εἰκόνα τῆς τραγικῆς καταστάσεως στὴν ὁποία περιῆλθαν οἱ πόλεις τῶν Σερρῶν, Δράμας καὶ Καβάλας μετὰ ἀπό τὴν διαρκείας 26 μηνῶν βουργάρικη κατοχή. Συγκεκριμένα γιὰ τὶς Σέρρες ποὺ ἔφτασε στὶς 12 Ὀκτωβρίου, ἔγραψε ὅτι βρῆκε μία πόλη κατεστραμμένη καὶ σχεδὸν ἔρημη. Ὅλος ὁ ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἀνδρικὸς πληθυσμὸς ἀπό 15 ἔως 55 χρόνων, ἐξορίστηκε στὴν βουργαρία, ἀλλά καὶ πρὶν τὴν ἐξορία ὁ μισὸς πληθυσμὸς εἶχε πεθάνει ἀπό πείνα γιατὶ οἱ βούργαροι εἶχαν κλέψει τὰ ζωντανὰ ποὺ οἱ Ἑλληνες χρησιμοποιοῦσαν γιὰ τὴν καλλιέργεια τῶν χωραφιῶν τους, καθὼς καὶ τὶς προμήθειές τους.

ποσιτισμένα Ἑλληνόπουλα, θύματα γενοκτονίας τῆς βουργάρικης κατοχῆς.

……….Οἱ βούργαροι ἀμέσως μετὰ τὴν εισβολὴ τους, ἄρχισαν συστηματικὴ λεηλασία καὶ ἀκολούθως ἄρχισαν νὰ γκρεμίζουν σπίτια καὶ καταστήματα γιὰ νὰ πάρουν τὴν ξυλεία, μέρος τῆς ὁποίας χρησιμοποιήθηκε γιὰ ὀρύγματα μάχης, ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπο πουλήθηκε ὥς καύσιμη ὕλη.

***

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση