ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΖΗΤΗΜΑ

,

Φωτογραφία που λήφθηκε από τον John Minchillo του AP Photo στις 23/9/2012, όταν ο τότε Υπ.Εξ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μπαν Κι  Μουν, μίλησαν και για το Σκοπιανό.
Οι χειρισμοί των πολιτικών στο Σκοπιανό ζήτημα

,

……….Ὅ,τι θὰ ποῦμε γιὰ τὰ πιστεύω καὶ τὴν δράση τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν ἀπό ὅλο τὸ φάσμα (πλὴν τῶν δεδηλωμένων ἀνθελληνικῶν θέσεων τοῦ Συνασπισμοῦ καὶ τοῦ ΚΚΕ), συνοδεύεται ἀπό ἀποκόμματα ἀπό τὸν τύπο. Γιὰ τοὺς πρωταγωνιστὲς τῶν ἡμερῶν τοῦ ξεσπάσματος τοῦ προβλήματος, ἤδη μιλήσαμε ἀρκετά. Ἡ Ἑλλάδα εἶχε τὴν ἀτυχία νὰ κυβερνάται ἀπό τὸν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη, αὐτόν ποὺ εἶπε δημόσια πὼς δὲν ἔγινε καὶ τίποτε ἄν ἀναγνωριστοῦν τὰ Σκόπια ὡς Μακεδονία, γιατὶ σὲ 10 χρόνια κανεὶς δὲν θὰ θυμάται τὸ θέμα!

……….[]Ἡ ἀτυχία δὲν φαίνονταν νὰ ἔχει τέλος. Τὸν Κ. Μητσοτάκη διαδέχτηκε ὁ Α. Παπανδρέου, ποὺ ἄν καὶ φάνηκε νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ θέμα, ἔκανε τὴν ἐρασιτεχνική κίνηση τῆς ἐπιβολῆς τοῦ ἀποκλεισμοῦ “εμπάργκο”, χωρὶς νὰ ἔχει πραγματικὴ ἐπίγνωση τοῦ θέματος καὶ χωρὶς καλὰ -καλὰ νὰ ἔχει ἐπαφή μὲ τὴν πραγματικότητα, ἀφοῦ λόγῳ ὑγείας, δέχτηκε τὸ πακέτο τοῦ Χόλμπρουκ χωρὶς νὰ τὸ μελετήσῃ (τὸ προώθησε ἡ σύζυγός του ὅπως ἀποκάλυψε ὁ Χόλμπρουκ), ἀπεμπολώντας κάθε δυνατότητα πίεσης τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὰ Σκόπια.

……….Στὴν οὐσία, ἀκόμα καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ εἶχε γίνει τὸ “εμπάργκο”, ἔτσι ὅπως ἐξελίσσονταν μὲ τὴν πρόταση- εἰσήγηση τοῦ εἰσαγγελέα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου, θὰ ἦταν λίαν ἐπωφελής ἡ κατάληξη γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἀποχώρηση ἀπό αὐτή τὴν θέση λοιπόν, ἀποδείχθηκε ὁλέθρια.

……….Χρῆστος Ζαχαράκης: Ὁ πρέσβης ποὺ ἀνέλαβε νὰ συζητήσῃ τὸ «Μεγάλο Πακέτο» στὸν ΟΗΕ, ποτὲ δὲν πίστεψε στὰ ἑλληνικά δίκαια καὶ φαίνεται ὅτι πήγαινε στὸν ΟΗΕ μόνο γιὰ δημόσιες σχέσεις καὶ στήριξη τῆς ΦΥΡΟΜ, γιὰ νὰ μὴν διαλυθεῖ. Βεβαίως πληρώνονταν καὶ τὰ ἐκτός ἕδρας μὲ τὰ χρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἔγινε καὶ Εὐρωβουλευτής μὲ τὴν Νέα Δημοκρατία: «Ἄν διαλυθεῖ αὐτό τὸ κράτος, ἡ ἀλβανική μειονότητα θὰ ἔχει ἄλλες βλέψεις, ἡ σλαβικὴ τὸ ἴδιο καὶ καταλαβαίνετε τί θὰ γίνῃ. Ἄν δὲν μᾶς συμφέρει ἡ διάλυση, τότε νὰ ἀκολουθήσουμε μία πολιτικὴ στήριξης τῶν Σκοπίων. Ἄν ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι τὸ θέμα τοῦ ὀνόματος εἶναι τέτοιο, ὥστε ἐάν ἀλλάξει, τότε διαλύεται τὸ κράτος τῆς ΦΥΡΟΜ, τότε ἡ ἀπάντηση εἶναι αυτονόητη». (Χρῆστος Ζαχαράκης, στὸν Ρ/Σ Άλφα 98,9 Φ.Μ. Αθήνα 5.11. 2004).


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό:www.e-istoria.com

……….Στὶς 20 Ἀπριλίου 1992, ὁ πρωθυπουργὸς Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης δηλώνει κατηγορηματικὰ ὅτι, ἡ Ἑλλάδα δὲν πρόκειται ν’ ἀναγνωρίσῃ τὰ σκόπια μὲ τὸ ὄνομα «Μακεδονία».

……….Ἤδη ἀπὸ τὶς 16 Δεκεμβρίου τοῦ 1991, ἡ σημερινὴ Ε.Ε. καὶ τότε ΕΟΚ, εἶχε ἀποδεχθεῖ τὴν διάλυση τῆς πρώην Γιουγκοσλαυίας καὶ ἀναγνώρισε τὴν κρατικὴ ὀντότητα τῆς Κροατίας, τῆς Σλοβενίας καὶ τῶν σκοπίων, υἱοθετῶντας ὅμως διακήρυξη μὲ τὴν ὁποία δὲν ἀποδεχόταν τὴν χρήση τοῦ ὅρου «Μακεδονία» στὴν ὀνομασία τοῦ κρατικοῦ μορφώματος τῶν σκοπίων.

……….Παρὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου Κορυφῆς, ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη ἐξέπεμπε ἀντιφατικά μηνύματα. Ἀπὸ τὴν μία ὑπῆρχαν στελέχη της ποὺ ὑποστήριζαν ὅτι τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας δὲν ἦταν σημαντικό καὶ στὸν ἀντίποδα, ὑπῆρχαν στελέχη της ποὺ τὸ ἀντιμετώπιζαν ὡς ἰδιαίτερα σοβαρὴ ἐθνικὴ ὑπόθεση, ἀπειλῶντας μάλιστα ὅτι θὰ ἔριχναν τὴν κυβέρνηση σὲ περίπτωση ποὺ συμβιβαζόταν.

……….Στὶς 23/6/1992, σὲ ἐπιστολὴ του πρὸς τοὺς ὁμολόγους του, ἐνόψει τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῆς Λισαβόνας, ὁ Κ. Μητσοτάκης πρότεινε διπλὴ ὀνομασία, γράφοντας ὅτι : «Μποροῦμε νὰ ποῦμε στὰ σκόπια ὅτι θὰ τὰ ἀναγνωρίσουμε μὲ ὅποιο ὄνομα ἐπιλέξουν, τὸ ὁποῖο δὲν θὰ περιλαμβάνει τὸ «Μακεδονία», ἀλλὰ θὰ ἔχουν τὴν ἐλευθερία νὰ αὐτοαποκαλοῦνται μὲ ὅποιο ὄνομα ἐπιθυμοῦν».(!..)

……….Κι’ ἐνῷ κατὰ τὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία τοῦ Μπίλ Κλίντον γιὰ τὴν προεδρία τῶν ΗΠΑ, ἡ ἑλληνικὴ ὁμογένεια πέτυχε τὴν στήριξη τῶν ἑλληνικῶν θέσεων μὲ ξεκάθαρη δήλωσή του στὶς 3/10/1992, ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη, κατὰ ἕνα ἀπίστευτο τρόπο, ἀποδέσμευσε τὸν Κλίντον ἀπὸ αὐτήν τὴν ἀνεπιφύλακτη ὑποχρέωσή του, ζητῶντας του νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν νέα θέση τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, γιὰ συμβιβαστικὴ λύση μὲ σύνθετη ὀνομασία !..

……….Ταυτόχρονα ἡ Κυβέρνηση ἀποδέχτηκε τὴν εἴσοδο τῶν Σκοπίων στὸν ΟΗΕ τόσο ἀστραπιαία ποὺ ὁ Πρόεδρος τῆς ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν Ἐπιτροπῆς τοῦ Κογκρέσου, Λῆ Χάμιλτον (Lee Hamilton), δήλωσε σὲ συνέντευξή του στὸν Μιχάλη Ἰγνατίου τῆς «Πρωϊνῆς» τῆς Ν.Ὑόρκης: «Μᾶς ἀφήσατε σύξυλους μὲ τὴν ὑποχώρησή σας».

……….Ἕναν χρόνο μετὰ (13/2/1993), ὁ Μητσοτάκης δήλωσε ὅτι ἡ ὀνομασία «δὲν ἔχει καὶ μεγάλη σημασία, γιατὶ κανένας δὲν θὰ τὸ θυμᾶται σὲ δέκα χρόνια».

……….Στὴν «ἀντίθετη» πτέρυγα τῆς βουλῆς, τὸ Πα.Σο.Κ τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου προχώρησε προεκλογικὰ σὲ κινήσεις ἐντυπωσιασμοῦ τῶν ψηφοφόρων του, φωνάζοντας στὶς 18/9/1993 ἀπὸ τὰ μπαλκόνια τῆς Θεσσαλονίκης ὅτι «τὸ ὄνομά μας [Μακεδονία] εἶναι ἡ ψυχή μας». Ὅταν ἔγινε κυβέρνηση ἐπέβαλε τὸν ἀποκλεισμό («ἐμπάργκο»).


Αφήστε μια απάντηση