Η ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΦΕΩΣ ΠΟΤΑΜΟΥ (ΠΟΝΤΟΣ)

,

Πρόσφυγες ἐγκαταλείπουν τὴν πόλη τους – Τραπεζούντα. Ἔργο τοῦ Δημητρίου Βλάχου. Λάδι σὲ καμβᾶ. Refugees leaving their town- Trapezounta. Artist Demetrios Vlachos Oil on Canvas

 

Mackridge P.1999: Ἡ ἑλληνοφωνία στὴν περιοχὴ τοῦ Ὄφη (Πόντος)

……….Μετὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν ποὺ ἔγινε μὲ τὴν συνθήκη τῆς Λωζάννης (1923) μὲ βάση τὸ θρήσκευμα, οἱ ἑλληνόφωνοι Πόντιοι Μουσουλμάνοι ποὺ ἐξαιρέθηκαν ἀπό τὴν ἀνταλλαγή λόγῳ θρησκείας, παρέμειναν στὶς πατρογονικὲς ἑστίες τους, ὅπου ἐξακολουθοῦν νὰ μιλοῦν τὰ ποντιακά. Ἔτσι οἱ ἑλληνόφωνοι τοῦ σημερινοῦ Πόντου ἀποτελοῦν τὴν μοναδικὴ ὁμάδα ἰθαγενῶν ἑλληνόφωνων ποὺ ζοῦν ἀκόμη καὶ σήμερα στὴν Μικρᾶ Ἀσία.

……….Σήμερα ὑπάρχουν ἑλληνόφωνοι (ποντιόφωνοι) πληθυσμοὶ σὲ διάφορα μέρη τοῦ Νομοῦ Τραπεζούντας. Οἱ περισσότεροι ἑλληνόφωνοι τοῦ σημερινοῦ Πόντου μένουν σὲ τριάντα χωριὰ τῆς ἐπαρχίας Ὄφη καὶ τῆς ἐπαρχίας  Caykara, ἡ ὁποία συνορεύει μὲ τὴν νότια πλευρά τῆς ἐπαρχίας Ὄφη. Οἱ ἐπαρχίες αὐτὲς βρίσκονται στὰ ἀνατολικὰ τῆς Τραπεζούντας. Τὰ περισσότερα ἑλληνόφωνα χωριὰ βρίσκονται ψηλὰ στὴν κοιλάδα τοῦ Solakl deresi (ποταμὸς Ὄφις) καὶ τοῦ παραποτάμου Haldizen deresi, ἀρκετά μακριὰ ἀπό τὴν Μαύρη Θάλασσα, ἄν καὶ ἄλλα ἑλληνόφωνα χωριὰ βρίσκονται ἀρκετά χαμηλὰ στὴν κοιλάδα τοῦ Baltac deresi (ποταμὸς Ψυχρὸς) λίγο πιὸ ἀνατολικά ἀπό τὸν ποταμό Ὄφη.

……….Στὴν παροῦσα σύντομη ἐπισκόπηση θὰ περιοριστοῦμε ὡς ἐπί τὸ πλεῖστον στὴν ἐπαρχία Caykara. Oἱ Ὀφῖτες (ὅπως αὐτοαποκαλοῦνται οἱ ἑλληνόφωνοι κάτοικοι τῶν ἐπαρχιῶν Ὄφη καὶ Caykara), εἶναι ὡς ἐπί τῷ πλεῖστον ἀπόγονοι ἐξισλαμισθέντων χριστιανῶν.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση