Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

,

,

……….[]Στὶς 20 Ὀκτωβρίου τοῦ 1925, μετὰ τὶς σοβαρότατες συμπλοκὲς στὰ ἑλληνοβουργαρικά σύνορα στὶς 18/10, ὁ Πάγκαλος ἔδωσε διαταγὴ εἰσβολῆς στὴν βουργαρία.

……….Ὁ Θεόδωρος Πάγκαλος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐξουσίας του υἱοθέτησε ἐθνικιστική ῥητορεία. Μὲ τὸ ἐπεισόδιο στὴν ἑλληνοβουλγαρική μεθόριο τῆς 18ης Ὀκτωβρίου 1925, διέταξε τὴν εἴσοδο ἑλληνικῶν στρατευμάτων στὴν βουλγαρία. Ἡ προέλαση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἀναχαιτίστηκε ἀπό τὴν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν ἡ ὁποία μὲ ψήφισμά της, δικαίωσε τὴν βουλγαρία καὶ ὑποχρέωσε τὴν Ἑλλάδα νὰ καταβάλῃ ὡς πολεμικὴ ἀποζημίωση 50.000 χρυσὲς λίρες.

……….Τὸ περιστατικὸ εἶναι χαρακτηριστικὸ τοῦ κακοῦ χειρισμοῦ τῆς δικτατορίας Παγκάλου στὰ θέματα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ ἔμεινε στὴν ἱστορία ὡς «Ἐπεισόδιο τοῦ Πετριτσίου».Τὸ μεγαλύτερο ὅμως ἀτόπημα τοῦ Πάγκαλου ἦταν ἡ σύναψη συνθήκης μὲ τὴν Γιουγκοσλαβία. Στὶς 17 Αὐγούστου 1926, ὑπογράφηκε συνθήκη μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν γιὰ τὴν ὁποία ἀντέδρασε ὅλος ὁ πολιτικὸς καὶ ἐπιχειρηματικός κόσμος. Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος ἐκείνη τὴν περίοδο ἦταν ὁ Λουκᾶς Κανακάρης Ροῦφος.

……….Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἡ Συνθήκη προέβλεπε τὴν συγκυριαρχία τῆς Γιουγκοσλαβίας στὸ λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης καὶ στὴν κοιλάδα Ἀξιοῦ, τὴν παραχώρηση τοῦ ἐλέγχου τῆς Σερβικῆς Μονῆς στὸ Ἅγιο Ὄρος, καθὼς καὶ τὴν μετατροπὴ τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς Γευγελῆς σὲ ἑλληνοσερβική, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι οἱ ὑπάλληλοι θὰ μιλοῦσαν τὴν σερβικὴ γλῶσσα.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση