Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΣΑΛΑΝ

 

Στὴν φωτογραφία διακρίνεται ὁ Θεόδωρος Πάγκαλος σὲ χειραψία μὲ τὸν Κ. Σημίτη. Κάτω ἀριστερά ὁ Κώστας Μπαντουβᾶς καὶ δεξιὰ ὁ Ἀντώνης Ναξάκης.
Τὰ  γεγονότα  σὲ  περίληψη

……….Στὶς 2 Φεβρουαρίου 1999, μετὰ τὴν δεύτερη ἄφιξή του στὴν Ἑλλάδα, ἀναχωρεῖ μὲ κυπριακὸ διαβατήριο ἀπό τὸ ἀεροδρόμιο Ἀράξου μὲ προορισμὸ τὴν Κένυα, ὁ Κοῦρδος ἡγέτης, Ἀμπτουλάχ Ὀτσαλάν. Τὸν Ὀτσαλάν συνόδευε ὁ Ταγματάρχης τῆς Ε.Υ.Π. Σάββας Καλεντερίδης. Ὁ Ἕλληνας πρέσβης στὸ Ναϊρόμπι Κωστούλας, εἶχε λάβει ἐντολὴ τὴν 1 Φεβρουαρίου ἀπό τὸ γραφεῖο τοῦ Θεόδωρου Πάγκαλου, νὰ παραλάβῃ τοὺς ἐπιβάτες τῆς πτήσεως χωρὶς νὰ γνωρίζῃ τὴν ταυτότητά τους. Ὅταν διαπίστωσε περὶ ποίου προσώπου ἐπρόκειτο, βρέθηκε πρὸ ἐκπλήξεως.  

……….Ἀπό τὰ μέσα τοῦ 1998, ἡ τουρκία εἶχε ἀπειλήσει τὴν Συρία μὲ πόλεμο, ἐάν δὲν ἔδιωχνε ἀπό τὸ ἔδαφός της τὸν Ὀτσαλάν, κι’ ἄν δὲν ἔκλεινε τὰ στρατόπεδα ἐκπαιδεύσεως Κούρδων ἀνταρτῶν ποὺ βρίσκονταν ἐκεῖ. Ἀναζητῶντας διέξοδο, ὁ Ὀτσαλάν ἦλθε σ’ ἐπαφή μὲ τὸν Κώστα Μπαντουβᾶ, τέως ὑπουργό τοῦ Πα.Σοκ. Οἱ προσπάθειες τοῦ Μπαντουβᾶ νὰ χορηγηθῇ πολιτικὸ ἄσυλο ἀπό τὴν Ἑλλάδα, προέκρουσαν στὴν ἄρνηση τοῦ πρωθυπουργοῦ Σημίτη, ἄκαρπες δὲ ἀπέβησαν καὶ προσπάθειες ἐπικοινωνίας του μὲ τὸν Υπ.Εξ. Θ.Πάγκαλο.

……….Ἀποφασίζει τότε ὁ Ὀτσαλάν, νὰ πετάξῃ μυστικὰ στὶς 9 Ὀκτωβρίου 1998, μὲ προορισμὸ τὴν Ἑλλάδα (εἶναι ἡ πρώτη του ἄφιξη), καὶ τότε ξεκινᾶ ἡ ἐμπλοκή τοῦ Σάββα Καλεντερίδη, ὅταν ἡ ὑπηρεσία του πληροφορήθηκε ὅτι ἐπίκειται ἡ ἄφιξη ἑνός ἀεροπλάνου ἀπό τὴν Δαμασκὸ στὸ ὁποῖο βρισκόταν ὁ Κοῦρδος ἡγέτης. Τότε, μὲ ἰδιωτικό ἀεροσκάφος  ποὺ ναύλωσε ἡ ἑλληνική κυβέρνηση, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Καλεντερίδη, ὁ Κοῦρδος ἡγέτης πέταξε στὴν Μόσχα ὅπου τὸν ὑποδέχθηκε ἡμιεπίσημα ἡ κυβέρνηση Γέλτσιν. Εἴκοσι ἡμέρες μετά, στὶς 5 Νοεμβρίου, ἡ Ῥωσική κυβέρνηση ὑπέκυψε στὶς ἀμερικανικές καὶ τουρκικὲς πιέσεις καὶ ἔστειλε τὸν «Ἄπο» στὴν Ἰταλία. Στὸ στόχαστρο τῆς τουρκίας βρέθηκε τώρα ἡ Ἰταλία, ποὺ εἶχε παραχωρήσει δίμηνη ἀσυλία στὸν Ὀτσαλάν.

……….Ἐπανεμφανίσθηκε τότε ὁ Κώστας Μπαντουβᾶς πηγαίνοντας στὴν Ἰταλία καὶ κομίζοντας πρόσκληση φιλοξενίας ἀπό 180 ἕλληνες βουλευτές. Διωγμένος καὶ ἀπό τὴν Ἰταλία ὁ «Ἄπο», στὶς 16 Ἰανουαρίου ἐπέστρεψε ἀναγκαστικά στὴν χώρα ἀπό τὴν ὁποία εἶχε ἀφιχθεῖ, δηλαδὴ τὴν Ῥωσία, ὅπου ὅμως δὲν τὸν ἄφησαν ν’ ἀποβιβαστῇ. Ἐπικηρυγμένος καὶ ἀπειλούμενος μὲ δολοφονία, παρέμεινε 15 ἡμέρες μέσα στὸ ἰδιωτικό ἀεροσκάφος στὸν χῶρο τοῦ ἀεροδρομίου, καὶ τότε πλέον ἡ στενὴ του συνεργάτης «Ροζερίν» σὲ συνεννόηση μὲ τὸν ἀπόστρατο ἀρχιπλοίαρχο Ἀντώνη Ναξάκη, ἀποφάσισαν νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν Ἑλλάδα μέσῳ Κέρκυρας, στὶς 29 Ἰανουαρίου τοῦ 1999·  ἀπό ἐκεῖ ἄρχισε ἡ ἀντίστροφη μέτρηση μέχρι τὴν Κένυα ὅπου ἡ παρουσία τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἦταν ἔντονη , καὶ τὴν σύλληψή του στὶς 15 Φεβρουαρίου.

……….Στὶς 4/12/2008,  ὁ Ἀμπντουλάχ Ὀτσαλάν κατέθεσε ἀγωγή κατὰ τῆς Ἑλλάδος στὸ Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν, ἐπιδιώκοντας ν’ ἀναγνωριστῇ δικαστικῶς «ἡ εὐθύνη τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους γιὰ τὴν παράδοσή του στὴν τουρκία τὸ 1999».

……….Νωρίτερα, τὸ 2003, δικάστηκαν 13 ἄτομα  ἀπὸ τὴν ἑλληνική δικαιοσύνη, ἀντιμετωπίζοντας τὶς κατηγορίες τῆς «προσβολῆς τῆς διεθνοῦς εἰρήνης τῆς χώρας», τῆς παράνομης εἰσόδου καὶ τῆς ἐξασφάλισης καταλύματος στὸν Κοῦρδο ἡγέτη. Οἱ Ἀντώνης Ναξάκης, Γιακᾶρ Τσενκὶζ καὶ Καγιᾶ Αϊφέρ, συνοδοὶ τοῦ Κούρδου ἡγέτη γιὰ τὸ κακούργημα τῆς «προσβολῆς τῆς διεθνοῦς εἰρήνης τῆς χώρας» τὸ ὁποῖο τιμωρεῖται μὲ ποινὴ κάθείρξεως ἔως δέκα ἔτη. Ὁ ἴδιος ὁ Ὀτσαλάν, γιὰ «παράνομη εἴσοδο καὶ παραμονὴ στὴν χώρα», Οἱ Ἐ. Στεργιανόπουλος, Ἀ. Συμιγδαλᾶς, Ζ. Πεχλιβανούδης, Γ. Μαῦρος, Στέφανος-Γρηγόρης Εὐαγγελᾶτος, Δ. Καραγιῶργος καὶ Γ. Μαγγίνας ὡς «ἅμεσοι συνεργοὶ» στὸ ἴδιο κακούργημα. Ἡ Σταυροῦλα Βασιλοπούλου-Δαμιανάκου συγγραφέας, καὶ ἡ κόρη της Ἑλένη Βασιλοπούλου, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἐξασφάλισαν κατάλυμα στὸν Ὀτσαλάν.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση