Η ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΥΓΕΡΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ (ΣΤΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ) ΤΖΕΜΑΛ ΤΖΕΒΗΤ -23/2/1922

,

,

Ἡ καταδρομικὴ ἐπιχείρηση τῶν Ποντίων ἀνταρτῶν καὶ ἡ ἐξόντωση τοῦ στυγεροῦ δολοφόνου Τζεμᾶλ Τζεβήτ (23/2/1922) 

.

……….Στὶς 23 Φεβρουαρίου 1922, μὲ μία ἡρωικὴ καταδρομικὴ ἐπιχείρηση, ὁμάδα ἀνταρτῶν τοῦ Πόντου, ἐξόντωσε ἕναν ἀπό τοὺς στυγερότερους σφαγεῖς τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸν Τζεμᾶλ Τζεβήτ, ὁ ὁποῖος ἦταν προσωπικὴ ἐπιλογή τοῦ σφαγέα Μουσταφᾶ Κεμάλ γιὰ τὴν κατάπνιξη τῆς Ποντιακῆς ἀντιστάσεως.

……….Ἡ καταδρομικὴ ἐπιχείρηση ἡ ὁποία ἦλθε εἰς πέρας χάρις στὴν μέχρι θανάτου τόλμη ἐννέα ριψοκίνδυνων μαχητῶν, ὀργανώθηκε καὶ ἀποφασίστηκε, γνωρίζοντας ὅτι οἱ πιθανότητες ἐπιβιώσεως καὶ ἐπιτυχίας ἦταν ἐλάχιστες. Ἀνάμεσα στοὺς καταδρομεῖς ποὺ ἐπιλέχθηκαν, ὑπῆρχαν ἐξαιρετικὰ ἔμπειροι ἀντάρτες οἱ ὁποῖοι εἶχαν διακριθεῖ σὲ προηγούμενες ἐπιχειρήσεις, ὅπως ὁ Σάββας Κερεμίδης, ὁ Σταῦρος Γιαλίδης καὶ ὁ Σωκράτης Καλαϊτζόγλου.

……….Ἡ αἰφνιδιαστικὴ ἐπίθεση ἔγινε νύκτα σὲ στρατόπεδο τῶν τούρκων, καὶ οἱ ἥρωές μας ἐκμεταλλεύθηκαν τὴν ἀφύλακτη πλευρὰ τοῦ στρατοπέδου, ἡ ὁποία ἦταν ἕνας κατακόρυφος βράχος ὕψους 150 μέτρων περίπου. Ἀφοῦ ὁλοκλήρωσαν προσεκτικὰ τὴν διάρκειας δύο ὡρῶν καταρρίχηση μὲ σχοινιά, διείσδυσαν καλυμμένοι ἀπὸ βαθὺ σκοτάδι στὸ στρατόπεδο (ἀποτελούμενο ἀπό 600 τούρκους), χωρὶς νὰ γίνουν ἀντιληπτοί.

……….Μὲ τὸ πλεονέκτημα τοῦ αἰφνιδιασμοῦ, εἰσῆλθαν στὶς σκηνὲς τοῦ Τζεμᾶλ Τζεβὴτ καὶ τῶν ὑπασπιστῶν του, τοὺς ἀκινητοποίησαν, καὶ τότε, ὁ Πόντιος μαχητὴς Καράφιλος φώναξε στοὺς στρατιῶτες τοῦ στρατοπέδου νὰ παραδοθοῦν, ἀλλιῶς θὰ ἐκτελοῦσαν τὸν ἀρχηγὸ τους. Στὴν σκηνὴ τοῦ Τζεβὴτ ἐκρατεῖτο ὁ ἴδιος, ὁ ὑπαρχηγός του, Χουσεΐν Τοπούζογλου, ταξίαρχος τοῦ τακτικοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ καὶ 17 ἐπὶ πλέον ἀξιωματικοί.

……….Ἐπιβλήθηκαν μὲ αὐτόν τὸν τρόπο στοὺς ὑπεράριθμους τούρκους, ἔως ὅτου ἔφτασε δεύτερη δύναμη, ἀποτελούμενη ἀπό 80 Ποντίους ἀντάρτες ὑπό τὸν Γεώργιο Καραμιχαηλίδη καὶ πέντε ἐπί πλέον καπετάνιους.

Ὁ καπετάνιος Βαγγέλης Ἰωαννίδης, ἀπό τοὺς πρωτεργάτες τῆς ἀντίστασης στὴν περιοχὴ Κιουμοὺς Μαντέν.

……….Ἐπί τόπου ἀποφασίστηκε ἡ ἐκτέλεση τοῦ Τζεβὴτ καὶ τοῦ ἐπιτελείου του, μετὰ ἀπό ὁλιγόλεπτη διαδικασία ἀπαγγελίας τῆς κατηγορίας τῆς «ἐκ προθέσεως γενοκτονίας εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου».

……….Ἐκκλήσεις ἐλέους καὶ ἀπονομῆς χάριτος ἀπό τοὺς καταδικασθέντες, δὲν ἔγιναν δεκτές. Ἀντὶ ἀπαντήσεως, ὁ καπετάνιος Γεώργιος Καραμιχαηλίδης τοὺς ὁδήγησε σὲ παρακείμενη τοποθεσία, ὅπου τοὺς ἔδειξε τὰ κατακρεουργημένα πτώματα Ἑλλήνων ἀμάχων, τοὺς ὁποίους τὰ σκυλιὰ εἶχαν θανατώσει τὴν προηγούμενη ἡμέρα. Μὲ τὴν φράση: «ἰδοῦ τὰ ἀποδεικτικά τῶν ἔργων σας», οἱ ἐγκληματίες, Τζεμᾶλ Τζεβήτ, 18 ἀξιωματικοί καὶ 180 περίπου τσέτες, ἐκτελέστηκαν. Ἡ ζωὴ χαρίστηκε στοὺς ὑπόλοιπους 500 περίπου τούρκους στρατιῶτες.

……….Μετὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ Τζεβήτ, οἱ ἀντάρτες ἐπέστρεψαν στὸ Τὸπ Τσάμ, ὅπου ὁ πρωτοκαπετάνιος Ἀναστάσιος Παπαδόπουλος (Κοτζᾶ Ἀναστάς), ἐκφώνησε λόγο, ἀπόσπασμα τοῦ ὁποίου ἀκολουθεῖ:

……….«…Σήμερα πανηγυρίζουν οἱ ἀδικοχαμένες ψυχὲς τῶν ἀθώων ἀμάχων μας. Ἐκτελέσαμε ἕναν κορυφαῖο τοῦρκο στρατηγό, ἰσάξιο τοῦ Κεμάλ, ποὺ ἦταν ταυτόχρονα καὶ συνειδητὸς ἐγκληματίας. Συγχαρητήρια σὲ ὅλους σας γιὰ τὴν ἐξόντωση αὐτοῦ τοῦ αἱμοσταγοῦς τέρατος. Ὁ Θεός τῶν Ἑλλήνων εἶναι μαζί μας. Δὲν μᾶς ξέχασε…».

……….Ὁ Τζεμᾶλ Τζεβήτ, ἦταν προσωπικὴ ἐπιλογή τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ καὶ στάλθηκε στὸ Τὸπ Τσάμ μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι θὰ κατέπνιγε τὴν Ποντιακὴ αντίσταση. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς καταδρομικῆς ἐπιχειρήσεως, ἀπελευθερώθηκαν ἑξῆντα πέντε (65) νεαρὲς Ἑλληνίδες ποὺ εἶχαν ἀπαχθεῖ ἀπό τοὺς τούρκους νωρίτερα.


  • Πηγή: Οἱ μονογραφίες τοῦ περιοδικοῦ «Στρατιωτικὴ Ἱστορία», μὲ θέμα «Τὸ Ποντιακὸ Ἀντάρτικο καὶ ἡ Γενοκτονία, Ἡρωισμοί καὶ Βαρβαρότητες», τοῦ ἱστορικού Σταύρου Γ. Καρκαλέτση.

Αφήστε μια απάντηση