ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21-ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (+ 28/2/1826)

,

Λιακατᾶς Γρηγόρης – Τὸ σχέδιο τοῦ ἥρωα Σαρακατσάνου ὁπλαρχηγοῦ – μὲ πενάκι – εἶναι τοῦ Αἰτωλικιώτη Ἀποστόλη Σ. Μπλίκα (ἀρχιτέκτονος-ζωγράφου-δημοσιογράφου καὶ ἐκδότη τῆς ἐφημερίδος τοῦ Αἰτωλικοῦ «Τὰ γιοφύρια».

,

……….Στὶς 28 Φεβρουαρίου τοῦ 1826, «ὁ Νουρκάμπεης Σέρβανης ἐκυρίευσε τὸ μεταξὺ Μεσολογγίου καὶ Αἰτωλικοῦ νησίδιον Ντολμᾶ. Φόνος ὁλοκλήρου τῆς Φρουρᾶς. Ἀρχηγός τῆς φρουρᾶς ταύτης ἧτο ὁ Γρηγόριος Λιακατᾶς».

……….Τρεῖς μέρες μετὰ τὴν πτώση τοῦ Βασιλαδιοῦ στὰ χέρια τῶν ὀθωμανῶν, οἱ τουρκοαιγύπτιοι καταλαμβάνουν τὰ ἄλλα δύο νησάκια, τὸ Ντολμᾶ καὶ τὸν Πόρο ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ προπύργιο τῆς ἄμυνας τοῦ Μεσολογγίου ἀπό τὴν πλευρὰ τῆς λιμνοθάλασσας. Τὰ νησάκια κυριεύθηκαν παρὰ τὴν ἡρωικὴ ἀντίσταση τῆς φρουρᾶς τους (350 ἄνδρες) οἱ ὁποῖοι σχεδὸν σκοτώθηκαν ὅλοι· μεταξὺ τῶν ἡρωικῶς πεσόντων ἦταν ὁ Σαρακατσᾶνος ἀρχηγὸς τους,  στρατηγὸς Γρηγόριος Λιακατᾶς.  Ἀμέσως ἔπεσε καὶ τὸ Αἰτωλικό στὰ χέρια τῶν ἐχθρῶν, ἀφαιρῶντας ἀπό τοὺς πολιορκημένους τὸ προγεφύρωμα τῆς χερσαίας τους ἄμυνας.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΙΑΚΑΤΑΣ

……….Ὁ Γρηγόρης Λιακατᾶς, γεννήθηκε γύρω στὰ 1799, κατ’ ἄλλους στὸν Ἀσπροπόταμο κατ’ ἄλλους στὸ Ξηρόμερο.  Ἦταν ὁ μεγάλος γιὸς τοῦ Θύμιου Λιακατᾶ καὶ ἄλλα του ἀδέρφια ἦταν ὁ Μῆτρος, ὁ Σωτήρης, ὁ Κώστας καὶ ἡ πανέμορφη Δέσπω, ποὺ μὲ τὴν βία πῆρε ὁ Ἀλῆ πασᾶς στὸ χαρέμι του. Γιὰ νὰ ἐξευμενίσῃ τὴν οἰκογένεια ὁ Ἀλῆ, διόρισε τὸν Γρηγόρη Λιακατᾶ ἀρματολό στὸ Κλείνοβο τοῦ Ἀσπροποτάμου, τὸ ὁποῖο ἀνῆκε στὸ ἀρματολίκι τοῦ Ν. Στουρνάρη, ποὺ ἔγινε καὶ πεθερὸς του.

……….Ἡ ἐπανάσταση στὴν ἐπαρχία Ἀσπροποτάμου, ξεκίνησε τὸν Ἰούλιο τοῦ 1821 ἀπό τοὺς ὁπλαρχηγούς Γρηγόρη Λιακατᾶ, Ν. Στουρνάρη καὶ Γιωργάκη Βελῆ ἀπό τὰ Ἄγραφα. Ἔπειτα ἀπό τὴν μάχη τοῦ Κόρμπου ποὺ ἔγινε στὶς 5 Αὐγούστου τοῦ 1823,  ὁ Γ. Λιακατᾶς ἔφυγε ἀπό τὸν Ἀσπροπόταμο, ἀφήνοντας ἀντικαταστάτη τὸν ἀδερφό του, Μῆτρο καὶ κατέβηκε στὸ Μεσολόγγι γιὰ νὰ βρίσκεται κοντὰ στὴν οἰκογένειά του ἡ ὁποία βρισκόταν στὴν Κεφαλλονιᾶ ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 1822.

……….Τῷ 1824, μαζὶ μὲ τὸν πεθερό του, ξανανέβηκαν στὸν Ἀσπροπόταμο γιὰ νὰ ξαναφύγουν τὴν Ἄνοιξη τοῦ ἴδιου χρόνου καὶ νὰ μὴν ἐπιστρέψουν ποτὲ, διότι καὶ οἱ δύο θὰ πέσουν μαχόμενοι. Στὴν πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου καὶ σὲ μία ἀπό τὶς ἐπιθέσεις τοῦ Κιουταχῆ, ὁ Γρηγόρης Λιακατᾶς ἔχασε τὸ δεξὶ του μάτι ἀπό ἔκρηξη βόμβας. Φημισμένος γιὰ τὴν ὁμορφιᾶ του (ὁ Κασομούλης ἔλεγε πὼς δὲν ὑπῆρχε ὁμορφότερος ἄντρας), ὅταν ἔδενε τὸ μαντίλι γιὰ νὰ κάλυψῃ τὸ μάτι του, μονολογοῦσε μὲ παράπονο:

-Τώρα ἀφοῦ ἔχασα τὸ μάτι μου τί τὴν θέλω τὴν ζωή;

……….Ἡ προσωρινὴ κυβέρνηση ἔδωσε προαγωγὴ στὸν Γ. Λιακατᾶ καὶ ἀπό Χιλίαρχο τὸν ἔκανε Στρατηγό. Ἕνα χρόνο ἀργότερα, ὁ Γρηγόρης Λιακατᾶς σκοτώθηκε ὑπερασπιζόμενος τὸ νησὶ Ντολμᾶ . Στὴν μάχη αὐτή, ὁ Γ. Λιακατᾶς ἦταν ἐπικεφαλῆς 300 ἀντρῶν οἱ ὁποῖοι ἦταν ὅλοι συγγενεῖς του καὶ ὅλοι Σαρακατσαναῖοι. Μεταξὺ τῶν πεσόντων ἦταν 39 πολεμιστὲς ἀπό τὸ Λιακατέικο καθὼς καὶ πολλοὶ Ἀσπροποταμῖτες καὶ οἱ καλύτεροι ἀπό τοὺς Αἰτωλικιῶτες.


 Κλέφτικο δημοτικὸ τραγούδιο γιὰ τὸν ὁπλαρχηγό Λιακατᾶ.Τραγουδᾶ ὁ Γιῶργος Παπασιδέρης καὶ στὸ κλαρίνο εἶναι ὁ Νῖκος Καρακώστας.

3 απαντήσεις στο “ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21-ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (+ 28/2/1826)”

    1. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν γνωστοποίηση κύριε Μπλίκα. Προσπαθοῦμε καὶ στὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ ποὺ χρησιμοποιοῦμε νὰ ἀναφέρουμε τὴν πηγὴ ἤ τὸν δημιουργό. Δυστυχῶς αὐτό δὲν εἶναι πάντοτε ἐφικτό. Παρεμβάσεις ὅπως ἡ δικὴ σας μᾶς βοηθοῦν. Μὲ ἐκτίμηση. Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο.

Αφήστε μια απάντηση