ΝΑΡΚΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑΡΚΑΛΙΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940 ΕΩΣ ΤΟ 1950

,

Τὸ Ναρκαλιευτικὸ ΚΛΕΙΩ εἶναι τὸ 3o κατὰ σειρὰ ἀπό τὰ 3 πλοία ποὺ ἔχουν αὐτό τὸ ὄνομα. Στὶς 29 Αὐγούστου 1978 μετονομάσθηκε σὲ ΚΛΕΙΩ Μ 213 ἐνῶ ἡ προηγούμενη ὀνομασία του ἦταν ΑΡΓΩ Μ-213.

,

……….Στὶς 16 Ὀκτωβρίου τὰ Ναρκαλιευτικὰ «Κάσος» καὶ «Κῶς» προσέκρουσαν σὲ νάρκες στὸν Σαρωνικὸ καὶ βυθίστηκαν, στὴν προσπάθεια διανοίξεως διαύλου γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στόλου στὸν Πειραιᾶ.

ΝΑΡΚΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑΡΚΑΛΙΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940 ΕΩΣ ΤΟ 1950

Τοῦ ΓΙΑΝΝΗ ΤΕΡΝΙΩΤΗ

……….Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1944, τὸν θρίαμβο τῆς ἐπιστροφῆς στὴν πατρίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στόλου μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν γερμανικῶν κατοχικῶν στρατευμάτων, ἐπισκίασε τὸ πένθος καὶ ἡ τραγικὴ κατάσταση στὴν ὁποία βρισκόταν ἡ χώρα.

……….Ἐκτός ἀπό τὰ δεκάδες χιλιάδες θύματα τὰ ὁποῖα προκάλεσε ὁ πόλεμος ποὺ συνεχιζόταν ἀκόμη στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν Εἰρηνικό ὡκεανό, οἱ ὑλικὲς καταστροφὲς σὲ λιμάνια, ἐργοστάσια, κτήρια, δρόμους, γέφυρες καὶ ὑποδομές, οἱ ὁποῖες προκλήθηκαν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κατοχῆς, ὑπερέβαιναν τὰ τέσσερα τρισεκατομμύρια προπολεμικὲς δραχμές!

……….Τὸ χειρότερο ὅλων ἦταν ὅτι τὰ κατεστρεμμένα λιμάνια, ὅπου θὰ μποροῦσαν νὰ προσεγγίσουν πλοῖα μὲ τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ πληθυσμοῦ τρόφιμα καὶ ἐφόδια, ἀσφυκτιοῦσαν ἀποκλεισμένα ἀπὸ τὶς χιλιάδες θαλάσσιες νάρκες ποὺ εἶχαν ποντιστεῖ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου ἀπό ἐχθροὺς καὶ φίλους στὶς ἑλληνικὲς θάλασσες.

……….Ἔτσι, τὰ ναρκαλιευτικὰ σκάφη τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ, ἐπιφορτίστηκαν μὲ τὸ τεράστιο καὶ ἐπείγουσας προτεραιότητας ἔργο τῆς ἐκκαθάρισης αὐτῆς τῆς θανάσιμης ἀπειλῆς.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο γιὰ τὸ ἔργο τῶν ναρκαλιευτικῶν μας μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό :www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση