Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΣΦΕΝΔΟΣΘΛΑΒΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ (970-971 μ.Χ.)

,

.

Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΣΦΕΝΔΟΣΘΛΑΒΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 

.

……….Τὸν Νικηφόρο Φωκᾶ  διαδέχθηκε στὸν θρόνο τὸν Δεκέμβριο τοῦ 969, ὁ Ἰωάννης Τσιμισκῆς (969-976), ὁ ὁποῖος κάλεσε τοὺς Ῥώσους νὰ ἐκκενώσουν τὴν Βουλγαρία «Ῥωμαῖοις προσήκουσαν καὶ ἀπόμοιραν τελοῦσαν Μακεδονίας (ἐνν. τοῦ Θέματος τῆς Μακεδονίας) ἀνέκαθεν» καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν πατρίδα τους. Ὁ Σφενδοσθλαῦος ἀπέρριψε μὲ ἀλαζονεία τὶς προτάσεις τοῦ Αὐτοκράτορα. Ἀπείλησε μάλιστα ὅτι θὰ προελάση ὥς τὴν Κωνσταντινούπολη. Ἡ κατάσταση ἔγινε περισσότερο περίπλοκη ὅταν στοὺς Ῥώσους προσχώρησαν καὶ οἱ βούργαροι. Ὁ Τσιμισκῆς ἀποφάσισε ὅτι ἔπρεπε νὰ ἀναλάβῃ πρωτοβουλίες. Ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς στρατηγοὺς Βάρδα Σκληρὸ καὶ Πέτρο, νὰ προελάσουν (τὴν Ἄνοιξη τοῦ 970), ὥς τὰ σύνορα τῆς Βουλγαρίας (…)

……….Ἡ δεύτερη καὶ τελικὴ μάχη δόθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Αὐτοκράτορα, ὅταν στὶς 28 Μαρτίου τοῦ 971  ἡγήθηκε τῆς ἐκστρατείας,  μὲ τὸν στόλο νὰ ἀποπλέῃ μέσῳ Εὐξείνου Πόντου καὶ Ἴστρου ποταμοῦ, ἔχοντας σκοπὸ νὰ ἐμποδίσῃ κάθε ὑποχώρηση τῶν Ρώσων. Μόλις ἀπέπλευσε ὁ στόλος, ἀναχώρησε τὴν ἴδια ἡμέρα καὶ ὁ Ἰωάννης Τσιμισκῆς  γιὰ τὴν Ἀδριανούπολη. Ἐπωφελούμενος ἀπὸ τὴν λανθασμένη ἐκτίμηση τῶν ἐχθρῶν, ὅτι δὲν θὰ ἐπιτίθετο πρὶν τὴν γιορτὴ τῆς Ἀναστάσεως, πέρασε χωρὶς ἀναβολὴ τὶς κλεισοῦρες τοῦ Αἵμου χωρὶς νὰ συναντήσῃ ἐμπόδια, καὶ δίνοντας ἐντολὴ στὶς σάλπιγγες νὰ ἀκουστῇ ὁ πολεμικὸς παιάνας νὰ χτυπήσουν τὰ κύμβαλα καὶ τὰ τύμπανα, βάδισε μὲ λαμπρὴ παράταξη πρὸς τὴν Πραιστλάβα, φτάνοντας μπροστὰ στὰ τείχη της τὸ πρωὶ τῆς Μεγάλης Τρίτης (3  Ἀπριλίου), πρὸς μεγάλη ἔκπληξη τῶν Ρώσων.

……….Τὴν ἴδια ἡμέρα, προσπάθεια τῶν Ρώσων νὰ ἀναγκάσουν τὸν Τσιμισκῆ σὲ ὑποχώρηση, ἰσοπεδώθηκε ἀπὸ τὴν ὁρμητικὴ ἐπίθεση τοῦ ἱππικοῦ τῶν Ἀθανάτων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλεια 8.500 ἀνδρῶν τους καὶ τὸ κλείσιμό τους ἐντὸς τῶν τειχῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Λέοντα τὸν Διάκονο.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση