Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ – 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1205

,

14-4-1205 2

.

Ἡ ἥττα τῶν Λατίνων ἀπὸ τοὺς βούργαρους στὴν Ἀδριανούπολη 

Ἡ  ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας τὸ 1204, προκάλεσε τὸν τεμαχισμὸ τῶν ἐδαφῶν τῆς Αὐτοκρατορίας. Οἱ δύο ἐπιφανεῖς ἡγέτες τῆς Δ΄ Σταυροφορίας, κράτησαν γιὰ τὸν ἐαυτό τους τὰ καλύτερα ἐδάφη· ὁ Βαλδουίνος ἔλαβε τὰ 5/8 τῆς πόλης, τὴν περιοχὴ τῆς νότιας Θρᾲκης, ἐδάφη στὴν νοτιοδυτικὴ Μικρᾶ Ἀσία καθὼς καὶ τὰ νησιὰ Χῖο, Λέσβο καὶ Σᾶμο.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ βούλγαροι ὑπὸ τὸν Ἰωάννη Ἀσάν, ἤθελαν νὰ συνεχίσουν καὶ ἀναβιώσουν τὸ ἔργο τῶν προηγούμενων τσάρων τους, Σαμουὴλ καὶ Συμεῶν. Ὁ βούλγαρος ἡγεμόνας, εἶχε προειδοποιήσει τοὺς Λατίνους νὰ μὴν ἐγείρουν ἀξιώσεις γιὰ τὰ «ἐδάφη του».  Οἱ Λατίνοι ἀπασχολημένοι μὲ τὴν ἐκστρατεία στὴν Μ. Ἀσία, δὲν ἔδωσαν τὴν ἀπαραίτητη προσοχὴ στὶς ἐξελίξεις στὴν Θρᾲκη, ὑποτιμῶντας τὶς δυνατότητες τοῦ Ἀσάν.

Οἱ δὲ Ἕλληνες τῆς περιοχῆς, ἀριστοκράτες καὶ μὴ, προτίμησαν νὰ τεθοῦν ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ τσάρου τῆς βουλγαρίας ἀφοῦ οἱ λατίνοι ἡγεμόνες δὲν ἔδειξαν διάθεση συνεργασίας μαζὶ τους. Ἦλθαν σ’ ἐπαφὴ μὲ τὸν Ἀσάν καὶ προσφέρθηκαν νὰ ἐπαναστατήσουν γιὰ νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ καταλάβῃ ἐδάφη στὴν Θρᾲκη καὶ  νὰ γίνουν ὑποτελεῖς του..ἄν τοὺς ὁρκιζόταν ὅτι θὰ τοὺς μεταχειριζόταν ὅπως καὶ τοὺς δικοὺς του. Μετὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς συμφωνίας, καταλήφθηκαν μὲ τὴν σειρὰ τὸ Διδυμότειχο, καὶ ἡ Ἀδριανούπολη. Ὁ Βαλδουῒνος συγκάλεσε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ Συμβούλιο τῆς Αὐτοκρατορίας προκειμένου νὰ ἀντιμετωπισθῇ ἡ ἑλληνικὴ ἐξέγερση…Στὴν μάχη τῆς Ἀδριανουπόλεως ποὺ ἀκολούθησε, ἡττήθηκε καὶ συνελήφθη ζωντανός· ὁδηγήθηκε στὸ Τύρνοβο ὅπου φυλακίστηκε σιδηροδέσμιος. Ἡ ἐκτέλεσή του ἔγινε τὸ καλοκαίρι τοῦ 1205, ὅταν ὁ Ἀσάν κατέλαβε τὴν Φιλιππούπολη. Κατὰ τὸν Χωνιάτη, τὸ σώμα του διαμελίστηκε καὶ ἐγκαταλείφθηκε στὰ ὄρνια…

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

 

Αφήστε μια απάντηση